LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 12 NĂM 2024 (Từ ngày 18/3/2024 đến ngày 24/3/2024) 

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 12 NĂM 2024

(Từ ngày 18/3/2024 đến ngày 24/3/2024) 

THỨ HAI, ngày 18/3/2024

Sáng:

1/ Giám đốc Tô Văn Hoàng, Phó Giám đốc Lò Văn Dinh làm việc tại trụ sở.

2/ 8h30’ Phó Giám đốc Nguyễn Sơn Hà làm việc với Phòng Văn hoá và Thông tin huyện Bù Đăng về việc hỗ trợ trưng bày.

– Địa điểm: Khu Bảo tồn Bom Bo.

– Thành phần: Viên chức Hoàng Minh Quốc Dũng, Vũ Thị Nguyệt.

– Phương tiện: Tự túc.

Chiều:

Giám đốc Tô Văn Hoàng chủ trì

(1) 13h30‘ Họp góp ý dự thảo bản mô tả vị trí việc làm và danh mục vị trí việc làm của Bảo tàng tỉnh

– Địa điểm: Phòng họp Bảo tàng tỉnh

– Thành phần: Phó Giám đốc Lò Văn Dinh, Phó Giám đốc Nguyễn Sơn Hà; Trưởng phòng, Phó Trưởng Phòng các phòng: Hành chính – Tổng hợp, Trưng bày và khai thác di sản, Nghiệp vụ bảo tàng, Nghiệp vụ bảo tồn.

(2) 14h30‘ Họp lấy phiếu tính nhiệm bổ nhiệm lại chức danh Trưởng phòng trưng bày và khai thác di sản ( Giao cá nhân được bổ nhiệm lại chuẩn bị bản kiểm điểm thời gian công tác và trình bày trước hội nghị).

– Địa điểm: Phòng họp Bảo tàng tỉnh

– Thành phần: cấp uỷ chi bộ Bảo tàng; Trưởng Phòng, Phó Trưởng phòng các phòng thuộc Bảo tàng tỉnh và toàn thể viên chức phòng trưng bày và khai thác di sản.

(3) 15h00‘ Họp lấy phiếu tính nhiệm bổ nhiệm lại chức danh Phó trưởng phòng nghiệp vụ bảo tồn ( Giao cá nhân được bổ nhiệm lại chuẩn bị bản kiểm điểm thời gian công tác và trình bày trước hội nghị).

– Địa điểm: Phòng họp Bảo tàng tỉnh

– Thành phần: cấp uỷ chi bộ Bảo tàng; cấp uỷ chi bộ Bảo tàng, Trưởng Phòng, Phó Trưởng phòng các phòng thuộc Bảo tàng tỉnh và toàn thể viên chức Trưởng phòng nghiệp vụ bảo tồn.

(4) 15h30‘ Họp ban Giám đốc để lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại các chức danh Trưởng phòng Trưng bày khai thác di sản, Phó Trưởng phòng nghiệp vụ bảo tồn.

– Địa điểm: Phòng họp Bảo tàng tỉnh

– Thành phần: Ban Giám đốc.

THỨ BA, ngày 19/3/2024

Sáng:

1/ Giám đốc Tô Văn Hoàng đi khảo sát, đánh giá hiện trạng xuống cấp tại di tích Bồn xăng – Kho nhiên liệu VK98

– Địa điểm: di tích Bồn Xăng – Kho nhiên liệ Vk98 (Xã Lộc Quang, huyện Lộc Ninh)

– Cùng đi: Phó Giám đốc Lò Văn Dinh, PTP. Hành chính – Tổng hợp Nguyễn Phương Tốt, PTP. Nghiệp vụ bảo tồn Tô Thị Huê, Viên chức Lâm Thị Hồng.

– Phương tiện: Phòng HCTH chuẩn bị xe (7h00’ tập trung tại Bảo tàng tỉnh cùng đi)

2/ Phó Giám đốc Nguyễn Sơn Hà làm việc tại trụ sở.

Chiều:

1/ Giám đốc Tô Văn Hoàng, Phó Giám đốc Lò Văn Dinh làm việc tại trụ sở.

2/ 14h00′ Phó Giám đốc Nguyễn Sơn Hà chủ trì tổ chức Chương trình giáo dục chủ đề “Em yêu bảo vật quốc gia Đàn đá Lộc Hòa”.

– Địa điểm: Bảo tàng tỉnh.

– Thành phần: 

+ Thuyết minh: PTP. Nghiệp vụ bảo tồn Tô Thị Huê, Viên chức Trần Thị Hà.

+ Chuẩn bị ghế ngồi, nước uống: Viên chức Hoàng Minh Quốc Dũng, Viên chức Nguyễn Xuân Cảnh.

+ Chuẩn bị âm thanh, máy chiếu: Nhân viên Ngô Văn Bình.

+ Dọn dẹp vệ sinh khuân viên Bảo tàng trước và sau: Tạp vụ Tạ Thị Thơm, Tạp vụ Nguyễn Thị Hồng Hạnh.

+ Đảm bảo an ninh, trật tự: Bảo vệ Trần Tất Mạnh, Bảo vệ Nguyễn Hữu Nghĩa.

THỨ TƯ, ngày 20/3/2024

Sáng:

1/ 14h00’ Đảng Ủy viên – Bí thư chi bộ Tô Văn Hoàng họp thông qua báo cáo Giám sát.

– Địa điểm: Phòng họp Sở.

2/ Phó Giám đốc Lò Văn Dinh, Phó Giám đốc Nguyễn Sơn Hà làm việc tại trụ sở.

Chiều:

Ban Giám đốc làm việc tại trụ sở.

THỨ NĂM, ngày 21/3/2024

Sáng:

1/ 08h00′ Giám đốc Tô Văn Hoàng làm việc với Đoàn giám sát của HĐND tỉnh về việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số (S’tiêng, M’nông, Khmer) trên địa bàn tỉnh.

– Địa điểm: Phòng họp Sở.

2/ Phó Giám đốc Lò Văn Dinh, Phó Giám đốc Nguyễn Sơn Hà làm việc tại trụ sở.

Chiều:

Ban Giám đốc làm việc tại trụ sở.

THỨ SÁU, ngày 22/3/2024

Ban Giám đốc làm việc tại trụ sở.

THỨ BẢY, ngày 23/3/2024

Sáng:

8h00′ Phó Giám đốc Lò Văn Dinh dự Lễ hội Kỳ Yên vơi nghi thức tế lễ cổ truyền, cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận, gió hòa, mùa màng xanh tốt.

– Địa điểm: Di tích đình thần Thanh An.

– Cùng đi: Viên chức Chu Thị Thủy.

– Phương tiện: Tự túc.

CHỦ NHẬT, ngày 24/3/2024

Sáng:

1/ 08h00’ Giám đốc Tô Văn Hoàng dự Khai mạc Liên hoan Nhóm nhảy và Khiêu vũ tỉnh Bình Phước.

– Địa điểm: Trung tâm Văn hóa tỉnh.

– Cùng dự: Phó Giám đốc Lò Văn Dinh, Phó Giám đốc Nguyễn Sơn Hà; Toàn thể viên chức, nhân viên Bảo tàng tỉnh.

Chiều:

1/ 16h00’ Các Phó Giám đốc Sở dự Bế mạc Liên hoan Nhóm nhảy và Khiêu vũ tỉnh Bình Phước.

– Địa điểm: Trung tâm Văn hóa tỉnh.

– Cùng dự: Phó Giám đốc Lò Văn Dinh, Phó Giám đốc Nguyễn Sơn Hà; Toàn thể viên chức, nhân viên Bảo tàng tỉnh.

–  Vào thứ bảy, chủ nhật hàng tuần sẽ có chỉ đạo mới về công tác phòng chống dịch Covid-19 và các chỉ đạo khác của cơ quan cấp trên, Ban Giám đốc Bảo tàng yêu cầu toàn thể viên chức thường xuyên truy cập Website: http://baotangbinhphuoc.org.vn/ và nhóm zalo Cơ quan – CĐ Bảo tàng để cập nhật các ý kiến chỉ đạo và thực hiện tốt các ý kiến chỉ đạo.


KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CÁC PHÒNG TUẦN 12 NĂM 2024

(Từ ngày 18/3/2024 đến ngày 24/3/2024) 

THỨ HAI, ngày 18/3/2024

1/ Viên chức Trần Thị Hà trực thuyết minh tại Bảo tàng tỉnh từ ngày 18/3/2024 đến 22/3/2024. Viên chức Nguyễn Năng Kiên trực thuyết minh tại Di tích Nhà Giao tế.

2/ Viên chức Lê Thị Phương thực hiện kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể Nghề giã gạo chày tay của người S’tiêng, người M’nông trên địa bàn tỉnh Bình Phước từ ngày 18/3/2024 đến ngày 20/3/2024.

– Địa điểm: thị xã Bình Long

– Phương tiện: tự túc

3/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ BA, ngày 19/3/2024

1/ Viên chức Trần Thị Hà nghỉ phép năm 2024 từ ngày 19/3/2024 đến ngày 29/3/2024.

2/ Viên chức Nguyễn Năng Kiên trực thuyết minh tại Di tích Nhà Giao tế.

3/ PTP. Nghiệp vụ bảo tàng Ngô Hà thực hiện kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể Nghề giã gạo chày tay của người S’tiêng, người M’nông trên địa bàn tỉnh Bình Phước từ ngày 19/3/2024 đến 20/3/2024.

– Địa điểm: huyện Đồng Phú

– Cùng đi: Viên chức Vũ Thị Nguyệt

– Phương tiện: tự túc

4/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ TƯ, ngày 20/3/2024

1/ Viên chức Nguyễn Năng Kiên nghĩ bù theo quy định

2/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ NĂM, ngày 21/3/2024

1/ PTP. Nghiệp vụ bảo tàng Ngô Hà thực hiện kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể Nghề giã gạo chày tay của người S’tiêng, người M’nông trên địa bàn tỉnh Bình Phước từ ngày 21/3/2024 đến ngày 22/3/2024.

– Địa điểm: huyện Phú Riềng

– Cùng đi: Viên chức Vũ Thị Nguyệt

– Phương tiện: tự túc

2/ Viên chức Lê Thị Phương thực hiện kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể Nghề giã gạo chày tay của người S’tiêng, người M’nông trên địa bàn tỉnh Bình Phước từ ngày 21/3/2024 đến ngày 22/3/2024.

Địa điểm: thị xã Chơn Thành

– Phương tiện: tự túc.

3/ Viên chức Nguyễn Năng Kiên trực thuyết minh tại Di tích Nhà Giao tế từ ngày 20/3/2024 đến 24/3/2024.

4/ các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ SÁU, ngày 22/3/2024

Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ BẢY, ngày 23/3/2024

Viên chức Lê Thị Bích Quý trực thuyết minh tại Bảo tàng.

CHỦ NHẬT, ngày 24/3/2024

Viên chức Lê Thị Phương trực thuyết minh tại Bảo tàng.

TL.GIÁM ĐỐC

KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TH

P.TRƯỞNG PHÒNG HC-TH

(Đã ký)  

Nguyễn Phương Tốt  

Print Friendly, PDF & Email

Tin cùng liên quan