LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 13 NĂM 2022 (Từ ngày 28/3/2022 đến ngày 03/4/2022)

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 13 NĂM 2022

(Từ ngày 28/3/2022 đến ngày 03/4/2022) 

THỨ HAI, ngày 28/3/2022

1/ Giám đốc Tô Văn Hoàng, Phó Giám đốc Lò Văn Dinh làm việc tại trụ sở.

2/ Phó Giám đốc Phạm Hữu Hiến thực hiện trưng bày chuyên đề “Lộc Ninh – truyền thống và phát triển” từ ngày 28/3/2022-03/4/2022.

– Cùng đi: Toàn thể viên chức phòng Trưng bày và Khai thác di sản; Viên chức Phạm Đức Ngự.

– Địa điểm: huyện Lộc Ninh.

– Phương tiện: Phương tiện cá nhân.

THỨ BA, ngày 29/3/2022

Giám đốc Tô Văn Hoàng, Phó Giám đốc Lò Văn Dinh làm việc tại trụ sở.

THỨ TƯ, ngày 30/3/2022

1/ 7h00‘ Giám đốc Tô Văn Hoàng đi kiểm tra các di tích trên địa bàn tỉnh.

– Cùng đi: PTP. Hành chính – Tổng hợp Nguyễn Phương Tốt, PTP. Nghiệp vụ Bảo tồn Lê Văn Năm.

Phương tiện: Phòng Hành chính – Tổng hợp chuẩn bị phương tiện xe 4 chỗ.

2/ Phó giám đốc Lò Văn Dinh làm việc tại trụ sở.

THỨ NĂM, ngày 31/3/2022

Giám đốc Tô Văn Hoàng, Phó Giám đốc Lò Văn Dinh làm việc tại trụ sở.

THỨ SÁU, ngày 01/4/2022

. Giám đốc Tô Văn Hoàng, Phó Giám đốc Lò Văn Dinh làm việc tại trụ sở.

CHỦ NHẬT, ngày 03/4/2022

19h00′ Phó Giám đốc Phạm Hữu Hiến dự Lễ tuyên dương, Khai mạc trưng bày, Khai trương vườn hoa.

– Địa điểm: Vườn hoa Chiến thắng – Khu đô thị Diamond City (đường Nguyễn Tất Thành – đối diện Trung tâm Chính trị huyện Lộc Ninh).

Lưu ý : Các phòng chuẩn bị nội dung cho cuộc họp phải gửi trước cho chủ trì và thành phần dự họp, ít nhất 01 ngày, đồng thời phối hợp với Phòng HCTH để chuẩn bị cuộc họp chu đáo. 

– Vào thứ bảy, chủ nhật hàng tuần sẽ có chỉ đạo mới về công tác phòng chống dịch Covid-19 và các chỉ đạo khác của cơ quan cấp trên, Ban Giám đốc Bảo tàng yêu cầu toàn thể viên chức thường xuyên truy cập Website: http://baotangbinhphuoc.org.vn/ và nhóm zalo Cơ quan – CĐ Bảo tàng để cập nhật các ý kiến chỉ đạo và thực hiện tốt các ý kiến chỉ đạo.

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CÁC PHÒNG TUẦN 13 NĂM 2022

(Từ ngày 28/3/2022 đến ngày 03/4/2022) 

 

THỨ HAI, ngày 28/3/2022

1/ TP. Nghiệp vụ Bảo tàng Bùi Kim Thư, PTP. Nghiệp vụ Bảo tàng Ngô Hà đi sưu tầm hình ảnh, tư liệu, hiện vật về hoạt động của đại biểu Quốc hội, Đại biểu hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Bình Phước qua các nhiệm kỳ từ ngày 28/3/2022 – 01/4/2022.

– Địa điểm: huyện Đồng Phú.

– Phương tiện: Phương tiện cá nhân.

2/ Viên chức Nguyễn Năng kiên làm việc tại di tích Nhà Giao tế từ ngày 28/3/2022 – 03/4/2022.

3/ Các viên chức khác làm việc tại trụ sở.

THỨ BA, ngày 29/3/2022

Các viên chức khác làm việc tại trụ sở.

THỨ TƯ, ngày 30/3/2022

1/ PTP. Nghiệp vụ Bảo tồn Lê Văn Năm, PTP. Hành chính – Tổng hợp Nguyễn Phương Tốt đi khảo sát lắp đặt hệ thống xử lý nước tại di tích trên địa bàn huyện Lộc Ninh.

– Địa điểm: huyện Lộc Ninh.

– Phương tiện: Phương tiện cá nhân.

2/ Các viên chức khác làm việc tại trụ sở.

THỨ NĂM, ngày 31/3/2022

Các viên chức khác làm việc tại trụ sở.

THỨ SÁU, ngày 01/4/2022

Các viên chức khác làm việc tại trụ sở.

THỨ BẢY, ngày 02/4/2022

Toàn thể viên chức phòng Nghiệp vụ Bảo tàng làm việc tại phòng, thực hiện chụp ảnh hiện vật và đưa ảnh vào phần mền quản lý hiện vật từ ngày 02/4/2022-03/4/2022.

 

TL. GIÁM ĐỐC

KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TH

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG HC-TH

(đã ký)

Nguyễn Phương Tốt

Print Friendly, PDF & Email

Tin cùng liên quan