LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 13 NĂM 2023 (Từ ngày 27/03/2023 đến ngày 02/04/2023)

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 13 NĂM 2023

(Từ ngày 27/03/2023 đến ngày 02/04/2023)

THỨ HAI, ngày 27/03/2023

Ban Giám đốc làm việc tại trụ sở.

THỨ BA, ngày 28/03/2023

Sáng:

8h00’ Giám đốc Tô Văn Hoàng chủ trì họp dự thảo thông qua phương án vị trí việc làm và phương án sắp xếp bộ máy tổ chức(Giao phòng HC-TH chuẩn bị nội dung và tài liệu)

– Địa điểm: Phòng họp Bảo tàng tỉnh.

– Thành Phần: Phó Giám đốc Lò Văn Dinh, Trưởng, Phó các phòng thuộc Bảo tàng tỉnh.

Chiều:

Ban Giám đốc làm việc tại trụ sở.

THỨ TƯ, ngày 29/03/2023

Sáng:

08h30’ Giám đốc Tô Văn Hoàng dự Lễ ký kết hợp tác phát triển lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch giữa tỉnh Bình Phước với tỉnh Đắk Nông và tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2023-2025( Giao phòng HC-TH chuẩn bị Hội trường âm thanh, nước uống và dọn dẹp vệ sinh)

– Địa điểm: Hội trường Bảo tàng tỉnh.

– Cùng dự: Phó Giám đốc Lò Văn Dinh.

Chiều:

Ban Giám đốc làm việc tại trụ sở.

THỨ NĂM, ngày 30/03/2023

Ban Giám đốc làm việc tại trụ sở.

THỨ SÁU, ngày 31/03/2023

Sáng:

Ban Giám đốc làm việc tại trụ sở.

Chiều:

14h00’ Chủ tịch HĐKH Tô Văn Hoàng chủ trì cuộc họp báo cáo nội dung trưng bày chuyên đề “Đại tướng Võ Nguyên Giáp – Chân dung một anh hùng”.(Giao phòng TBKTDS chuẩn bị nội dung đề cương, bài thuyết minh, phòng Nghiệp vụ bảo tàng chuẩn bị danh sách và hình ảnh).

– Đại điểm: Hội trường Bảo tàng tỉnh.

– Thành phần: Các thành viên Hội đồng khoa học theo công văn số 453/QĐ-BT ngày 30/9/2023, phòng Trưng bày và khai thác di sản và phòng Nghiệp vụ bảo tàng.

–  Vào thứ bảy, chủ nhật hàng tuần sẽ có chỉ đạo mới về công tác phòng chống dịch Covid-19 và các chỉ đạo khác của cơ quan cấp trên, Ban Giám đốc Bảo tàng yêu cầu toàn thể viên chức thường xuyên truy cập Website: http://baotangbinhphuoc.org.vn/ và nhóm zalo Cơ quan – CĐ Bảo tàng để cập nhật các ý kiến chỉ đạo và thực hiện tốt các ý kiến chỉ đạo.


KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CÁC PHÒNG TUẦN 13 NĂM 2023

(Từ ngày 27/03/2023 đến ngày 02/04/2023)

THỨ HAI, ngày 27/03/2023

1/ Viên chức Trần Thị Hà trực thuyết minh tại Bảo tàng từ ngày 27/03/2023 đến ngày 31/03/2023. Viên chức Nguyễn Năng Kiên trực thuyết minh tại Nhà Giao tế.

2/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ BA, ngày 28/03/2023

1/ Viên chức Nguyễn Năng Kiên nghỉ bù theo quy định.

2/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ TƯ, ngày 29/03/2023

1/ PTP.Nghiệp vụ bảo tồn Tô Thị Huê đi thu thập thông tin, sưu tầm tài liệu, gặp gỡ nhân chứng phục vụ chỉnh lý hồ sơ khoa học di tích Cuộc nổi dậy của đồng bào S’tiêng xã Phú Riềng chống Thực dân Pháp ngày 25/10/1933( từ ngày 29/03/2023 đến ngày 31/03/2023).

– Địa điểm: Huyện Phú Riềng

– Cùng đi: Viên chức Lê Thị Bích Quý, Viên chức Lâm Thị Hồng.

2/ Viên chức Nguyễn Năng Kiên trực thuyết minh tại Nhà Giao tế từ ngày 29/03/2023 đến ngày 02/04/2023.

3/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ NĂM, ngày 30/03/2023

1/ TP.Nghiệp vụ bảo tàng Bùi Kim Thư đi sưu tầm tại thị xã Chơn Thành từ ngày 30/3/2023 đến ngày 31/3/2023.

– Cùng đi: PTP. Nghiệp vụ bảo tàng Ngô Hà, Viên chức Phạm Đức Ngự.

2/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ SÁU, ngày 31/03/2023

Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ BẢY, ngày 01/04/2023

Viên chức Hoàng Minh Quốc Dũng trực thuyết minh tại Bảo tàng.

CHỦ NHẬT, ngày 02/04/2023

Viên chức Nguyễn Xuân Cảnh trực thuyết minh tại Bảo tàng.

 

 

TL.GIÁM ĐỐC

KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TH

P.TRƯỞNG PHÒNG HC-TH

(Đã ký)  

Nguyễn Phương Tốt  

Print Friendly, PDF & Email

Tin cùng liên quan