LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 14 NĂM 2023 (Từ ngày 03/04/2023 đến ngày 09/04/2023)

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 14 NĂM 2023

(Từ ngày 03/04/2023 đến ngày 09/04/2023)

THỨ HAI, ngày 03/04/2023

Sáng:

1/ 07h30’ Giám đốc Tô Văn Hoàng dự Khai giảng lớp truyền dạy kỹ thuật chế biến rượu cần của người S’Tiêng.

– Địa điểm: Khu Bảo tồn Văn hóa dân tộc S’Tiêng sóc Bom Bo, huyện Bù Đăng.

– Cùng đi: Viên chức Nguyễn Xuân Cảnh.

2/ Phó Giám đốc Lò Văn Dinh làm việc tại trụ sở.

Chiều:

Giám đốc Tô Văn Hoàng chủ trì:

(1) 14h00’ Về việc trao quyết định thôi việc cho Nhân viên Mai Gia Nhơn.

– ­Thành phần: Phó Giám đốc Lò Văn Dinh, toàn thể Viên chức và Nhân viên bảo vệ Mai Gia Nhơn.

(2) 14h30’ Họp giao ban tháng 4/2023 (Giao các phòng chuẩn bị các nội dung đề xuất).

– Địa điểm: Phòng họp Bảo tàng.

– ­Thành phần: Phó Giám đốc Lò Văn Dinh và toàn thể Viên chức.

THỨ BA, ngày 04/04/2023

Ban Giám đốc làm việc tại trụ sở.

THỨ TƯ, ngày 05/04/2023

Sáng:

1/ Giám đốc Tô Văn Hoàng làm việc tại trụ sở.

2/ 8h00′ Chủ tịch CĐBP Lò Văn Dinh họp Ban chấp hành công đoàn cơ sở, Sở VHTTDL: Thống nhất văn kiện đại hội.

– Địa điểm: Phòng họp Trung Tâm văn hóa tỉnh.

Chiều:

Ban Giám đốc làm việc tại trụ sở.

THỨ NĂM, ngày 06/04/2023

1/ Giám đốc Tô Văn Hoàng làm việc tại trụ sở.

2/ Phó Giám đốc Lò Văn Dinh học lớp cao cấp lý luận chính trị từ ngày 06/04/2023 đến ngày 11/04/2023.

THỨ SÁU, ngày 07/04/2023

Giám đốc Tô Văn Hoàng làm việc tại trụ sở.

–  Vào thứ bảy, chủ nhật hàng tuần sẽ có chỉ đạo mới về công tác phòng chống dịch Covid-19 và các chỉ đạo khác của cơ quan cấp trên, Ban Giám đốc Bảo tàng yêu cầu toàn thể viên chức thường xuyên truy cập Website: http://baotangbinhphuoc.org.vn/ và nhóm zalo Cơ quan – CĐ Bảo tàng để cập nhật các ý kiến chỉ đạo và thực hiện tốt các ý kiến chỉ đạo.


KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CÁC PHÒNG TUẦN 14 NĂM 2023

(Từ ngày 03/04/2023 đến ngày 09/04/2023)

THỨ HAI, ngày 03/04/2023

1/ Viên chức Trần Thị Hà trực thuyết minh tại Bảo tàng từ ngày 03/04/2023 đến ngày 07/04/2023. Viên chức Nguyễn Năng Kiên trực thuyết minh tại Nhà Giao tế.

2/ Nhân viên Ngô Văn Bình đi tham gia huấn luyện lực lượng tự vệ cơ quan năm 2023 từ ngày 03/04/2023 đến ngày 07/04/2023.

3/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ BA, ngày 04/04/2023

1/ TP.Nghiệp vụ Bảo tàng Bùi Kim Thư đi sưu tầm hình ảnh, tư liệu, hiện vật về hoạt động của đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Bình Phước qua các nhiệm kỳ từ ngày 04/04/2023 đến ngày 07/04/2023.

– Địa điểm: Huyện Hớn Quản.

– Cùng đi: PTP.Nghiệp vụ Bảo tàng Ngô Hà, Viên chức Phạm Đức Ngự.

2/ Viên chức Nguyễn Năng Kiên nghỉ bù theo quy định.

3/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ TƯ, ngày 05/04/2023

1/ PTP.Nghiệp vụ bảo tồn Tô Thị Huê đi thu thập thông tin, sưu tầm tài liệu, gặp gỡ nhân chứng phục vụ lập hồ sơ khoa học di tích Địa điểm ghi dấu chiến thắng Phước Long từ ngày 05/04/2023 đến ngày 07/04/2023

– Địa điểm: Thị xã Phước Long.

– Cùng đi: Viên chức Lê Thị Bích Quý, Viên chức Lâm Thị Hồng, Viên chức Chu Thị Thủy.

2/ Viên chức Nguyễn Năng Kiên trực thuyết minh tại Nhà Giao tế từ ngày 05/04/2023 đến ngày 09/04/2023.

3/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ NĂM, ngày 06/04/2023

Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ SÁU, ngày 07/04/2023

Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ BẢY, ngày 08/04/2023

Viên chức Lê Thị Phương trực thuyết minh tại Bảo tàng từ ngày 08/04/2023 đến ngày 09/04/2023.

 

 

TL.GIÁM ĐỐC

KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TH

P.TRƯỞNG PHÒNG HC-TH

(Đã ký)  

Nguyễn Phương Tốt  

Print Friendly, PDF & Email

Tin cùng liên quan