LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 14 NĂM 2024 (Từ ngày 01/4/2024 đến ngày 07/4/2024) 

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 14 NĂM 2024

(Từ ngày 01/4/2024 đến ngày 07/4/2024) 

THỨ HAI, ngày 01/4/2024

Ban Giám đốc làm việc tại trụ sở.

THỨ BA, ngày 02/4/2024

Sáng:

Ban Giám đốc làm việc tại trụ sở.

Chiều:

14h30′ Giám đốc Tô Văn Hoàng chủ trì họp góp ý dự thảo Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo tàng tỉnh Bình Phước.

– Địa điểm: Phòng họp Bảo tàng tỉnh.

– Thành phần: Các Phó Giám đốc: Lò Văn Dinh, Nguyễn Sơn Hà; Trưởng phòng, Phó trưởng phòng các phòng: Hành chính – Tổng hợp, Trưng bày và khai thác di sản, Nghiệp vụ bảo tồn, Nghiệp vụ bảo tàng.

THỨ TƯ, ngày 03/4/2024

Sáng:

Ban Giám đốc làm việc tại trụ sở.

Chiều:

1/ 14h00’ Đảng ủy viên – Bí thư chi bộ Tô Văn Hoàng dự buổi làm việc với Đoàn giám sát của UBKTTU.

– Địa điểm: Phòng họp Sở.

2/ Các Phó Giám đốc: Lò Văn Dinh, Nguyễn Sơn Hà làm việc tại trụ sở.

THỨ NĂM, ngày 04/4/2024

Sáng:

1/ 08h00’  Đảng ủy viên – Bí thư chi bộ Tô Văn Hoàng dự điểm cầu tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch dự Hội nghị thông tin thời sự lần II/2024 gắn với việc quán triệt, triển khai các văn bản của Trung ương.

– Địa điểm: Hội trường Sở.

– Cùng dự: Toàn thể Đảng viên Bảo tàng tỉnh.

Chiều:

14h00’ Giám đốc Tô Văn Hoàng chủ trì họp giao ban tháng 04/2024 (Giao các phòng chuẩn bị các nội dung đề xuất).

– Địa điểm: Phòng họp Bảo tàng.

– Thành phần: các Phó Giám đốc: Lò Văn Dinh, Nguyễn Sơn Hà và toàn thể viên chức Bảo tàng tỉnh.

THỨ SÁU, ngày 05/4/2024

Sáng:

Ban Giám đốc làm việc tại trụ sở.

Chiều:

1/ Giám đốc Tô Văn Hoàng:

(1) 14h00′ Họp giao ban các đơn vị trực thuộc Sở.

– Địa điểm: Phòng họp Sở.

(2) 15h30′ Thông qua danh mục máy móc, thiết bị đặc thù.

– Địa điểm: Phòng họp Sở.

– Thành phần: Viên chức Trần Thị Loan.

2/ Các Phó Giám đốc: Lò Văn Dinh, Nguyễn Sơn Hà làm việc tại trụ sở.

–  Vào thứ bảy, chủ nhật hàng tuần sẽ có chỉ đạo mới về công tác phòng chống dịch Covid-19 và các chỉ đạo khác của cơ quan cấp trên, Ban Giám đốc Bảo tàng yêu cầu toàn thể viên chức thường xuyên truy cập Website: http://baotangbinhphuoc.org.vn/ và nhóm zalo Cơ quan – CĐ Bảo tàng để cập nhật các ý kiến chỉ đạo và thực hiện tốt các ý kiến chỉ đạo.


KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CÁC PHÒNG TUẦN 14 NĂM 2024

(Từ ngày 01/4/2024 đến ngày 07/4/2024) 

THỨ HAI, ngày 01/4/2024

1/ Viên chức Trần Thị Hà nghỉ phép năm 2024 từ ngày 01/4/2024 đến ngày 29/4/2024.

2/ Viên chức Nguyễn Xuân Cảnh trực thuyết minh tại Bảo tàng tỉnh từ ngày 01/3/2024 đến 05/3/2024. Viên chức Nguyễn Năng Kiên trực thuyết minh tại Di tích Nhà Giao tế.

3/ PTP. Nghiệp vụ bảo tàng Ngô Hà thực hiện kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể Nghề giã gạo chày tay của người S’tiêng, người M’nông trên địa bàn tỉnh Bình Phước từ ngày 01/4/2024 đến 03/4/2024.

– Địa điểm: Thị xã Phước Long

– Phương tiện: tự túc

4/ Viên chức Phạm Đức Ngự thực hiện kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể Nghề giã gạo chày tay của người S’tiêng, người M’nông trên địa bàn tỉnh Bình Phước từ ngày 01/4/2024 đến ngày 03/4/2024.

– Địa điểm: huyện Bù Đăng

– Phương tiện: tự túc

5/ Viên chức Vũ Thị Nguyệt thực hiện kiểm kê di sản văn hóa phị vật thể Nghề giã gạo chày tay của người S’tiêng, người M’nông trên địa bàn tỉnh Bình Phước từ ngày 01/4/2024 đến ngày 03/4/2024.

– Địa điểm: huyện Hớn Quản

– Phương tiện: tự túc

6/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ BA, ngày 02/4/2024

1/ PTP. Nghiệp vụ bảo tồn Tô Thị Huê đi làm việc với Sở Ngoại vụ phục vụ lập hồ sơ khoa học Cụm di tích ghi dấu hành trình cứu nước của Thủ tưởng Vương quốc Campuchia Hun Sen Samdech Akeakmohasenapadey tại tỉnh Bình Phước.

– Địa điểm: Sở Ngoại vụ

– Cùng đi: Viên chức Lâm Thị Hồng.

2/ Viên chức Nguyễn Năng Kiên trực thuyết minh tại Di tích Nhà Giao tế

3/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ TƯ, ngày 03/4/2024

1/ PTP. Nghiệp vụ bảo tàng Ngô Hà thực hiện kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể Nghề giã gạo chày tay của người S’tiêng, người M’nông trên địa bàn tỉnh Bình Phước từ ngày 03/4/2024 đến 05/4/2024.

– Địa điểm: huyện Bù Đốp

– Phương tiện: tự túc

2/ Viên chức Nguyễn Năng Kiên nghĩ bù theo quy định. 

3/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ NĂM, ngày 04/4/2024

1/ Viên chức Nguyễn Năng Kiên trực thuyết minh tại Di tích Nhà Giao tế từ ngày 04/4/2024 đến 07/4/2024.

2/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ SÁU, ngày 05/4/2024

Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ BẢY, ngày 06/4/2024

Viên chức Lê Thị Phương trực thuyết minh tại Bảo tàng.

CHỦ NHẬT, ngày 07/4/2024

PTP. Nghiệp vụ bảo tàng Ngô Hà trực thuyết minh tại Bảo tàng.

TL.GIÁM ĐỐC

KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TH

P.TRƯỞNG PHÒNG HC-TH

(Đã ký)  

Nguyễn Phương Tốt  

Print Friendly, PDF & Email

Tin cùng liên quan