LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 15 NĂM 2023 (Từ ngày 10/04/2023 đến ngày 16/04/2023)

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 15 NĂM 2023

(Từ ngày 10/04/2023 đến ngày 16/04/2023)

THỨ HAI, ngày 10/04/2023

1/ Giám đốc Tô Văn Hoàng làm việc tại trụ sở.

2/ Phó Giám đốc Lò Văn Dinh học lớp cao cấp lý luận chính trị từ ngày 10/04/2023 đến ngày 13/04/2023.

THỨ BA, ngày 11/04/2023

Giám đốc Tô Văn Hoàng làm việc tại trụ sở.

THỨ TƯ, ngày 12/04/2023

Sáng:

08h00’ Giám đốc Tô Văn Hoàng dự họp Ban Giám đốc nghe các phòng báo cáo nội dung được phân công theo chỉ đạo của Tỉnh ủy.

– Địa điểm: Phòng họp Sở.

Chiều:

Giám đốc Tô Văn Hoàng làm việc tại trụ sở.

THỨ NĂM, ngày 13/04/2023

Sáng:

Giám đốc Tô Văn Hoàng làm việc tại trụ sở.

Chiều:

1/ 14h00’ Đảng uỷ viên – Bí thư chi bộ Tô Văn Hoàng dự họp BCH Đảng ủy thông quan Văn kiện Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023 – 2028.

– Địa điểm: Phòng họp Sở.

2/ 17h00’ Phó Giám đốc Lò Văn Dinh dự tiếp Đoàn Thanh tra chuyên ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh Cụm thi đua Tây Nguyên và Đông Nam Bộ.

– Địa điểm: Trung tâm Văn hóa tỉnh.

THỨ SÁU, ngày 14/04/2023

1/ Giám đốc Tô Văn Hoàng:

(1) 08h00’ Dự Hội nghị ký kết giao ước thi đua công tác Thanh tra chuyên ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cụm thi đua Tây Nguyên và Đông Nam Bộ năm 2023, phát biểu chào mừng, chỉ đạo định hướng công tác Thi đua năm 2023.

– Địa điểm: Tại Hội trường Bảo tàng tỉnh.

(2) 11h00’ Dự tiếp Đoàn Thanh tra chuyên ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh Cụm thi đua Tây Nguyên và Đông Nam Bộ.

– Địa điểm: Bảo tàng tỉnh.

– Cùng tiếp: Phó Giám đốc Lò Văn Dinh.

2/ 07h30’ Phó Giám đốc Lò Văn Dinh dự Lễ Khai mạc Giải Vô địch Taekwondo các lứa tuổi tỉnh Bình Phước năm 2023.

– Địa điểm: Nhà tập đa năng Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh.

–  Vào thứ bảy, chủ nhật hàng tuần sẽ có chỉ đạo mới về công tác phòng chống dịch Covid-19 và các chỉ đạo khác của cơ quan cấp trên, Ban Giám đốc Bảo tàng yêu cầu toàn thể viên chức thường xuyên truy cập Website: http://baotangbinhphuoc.org.vn/ và nhóm zalo Cơ quan – CĐ Bảo tàng để cập nhật các ý kiến chỉ đạo và thực hiện tốt các ý kiến chỉ đạo.

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CÁC PHÒNG TUẦN 14 NĂM 2023

(Từ ngày 10/04/2023 đến ngày 16/04/2023)

THỨ HAI, ngày 10/04/2023

1/ Viên chức Trần Thị Hà trực thuyết minh tại Bảo tàng từ ngày 10/04/2023 đến ngày 13/04/2023. Viên chức Nguyễn Năng Kiên trực thuyết minh tại Nhà Giao tế.

2/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ BA, ngày 11/04/2023

1/ Viên chức Nguyễn Năng Kiên trực thuyết minh tại Nhà Giao tế.

2/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ TƯ, ngày 12/04/2023

1/ PTP.Nghiệp vụ bảo tồn Tô Thị Huê đi thu thập thông tin, sưu tầm tài liệu, gặp gỡ nhân chứng, phục vụ chỉnh lý hồ sơ Núi Bà Rá – Thác Mơ từ ngày 12/04/2023 đến ngày 14/04/2023.

Địa điểm: Thị xã Phước Long.

– Cùng đi: Viên chức Lê Thị Bích Quý, Viên chức Lâm Thị Hồng, Viên chức Chu Thị Thủy.

2/ TP.Nghiệp vụ Bảo tàng Bùi Kim Thư đi sưu tầm hình ảnh, tư liệu, hiện vật về hoạt động của đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Bình Phước qua các nhiệm kỳ từ ngày 12/04/2023 đến ngày 14/04/2023.

– Địa điểm: Huyện Hớn Quản.

– Cùng đi: PTP.Nghiệp vụ Bảo tàng Ngô Hà, Viên chức Phạm Đức Ngự.

3/ Viên chức Nguyễn Năng Kiên nghỉ bù theo quy định.

4/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ NĂM, ngày 13/04/2023

1/ Các Viên chức trong phòng Trưng bày và Khai thác di sản tổ chức trưng bày lưu động chuyên đề “Đại tướng Võ Nguyên Giáp – Chân dung một anh hùng” từ ngày 13/04/2023 đến ngày 14/04/2023.

– Địa điểm: Trại giam Công an tỉnh.

2/ Viên chức Nguyễn Năng Kiên trực thuyết minh tại Nhà Giao tế từ ngày 13/04/2023 đến ngày 16/04/2023

2/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ SÁU, ngày 14/04/2023

1/ Viên chức Hoàng Minh Quốc Dũng trực thuyết minh tại Bảo tàng.

2/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ BẢY, ngày 15/04/2023

1/ Các Viên chức trong phòng Trưng bày và Khai thác di sản tổ chức trưng bày lưu động chuyên đề “Đại tướng Võ Nguyên Giáp – Chân dung một anh hùng” từ ngày 15/04/2023 đến ngày 16/04/2023

– Địa điểm: Trại giam Tống Lê Chân.

2/ PTP.Nghiệp vụ bảo tàng Ngô Hà trực thuyết minh tại bảo tàng từ ngày 15/04/2023 đến ngày 16/04/2023.

 

 

TL.GIÁM ĐỐC

KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TH

P.TRƯỞNG PHÒNG HC-TH

(Đã ký)  

Nguyễn Phương Tốt  

Print Friendly, PDF & Email

Tin cùng liên quan