LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 16 NĂM 2022 (Từ ngày 18/4/2022 đến ngày 24/4/2022)

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 16 NĂM 2022

(Từ ngày 18/4/2022 đến ngày 24/4/2022) 

 

THỨ HAI, ngày 18/4/2022

1/ Giám đốc Tô Văn Hoàng làm việc online tại nhà từ ngày 18/4/2022 đến ngày 21/4/2022.

2/ Phó Giám đốc Phạm Hữu Hiến làm việc tại trụ sở.

3/ Phó Giám đốc Lò Văn Dinh tham gia lớp học cao cấp lý luận chính trị từ ngày 18/4/2022 đến ngày 22/4/2022.

– Địa điểm: Trường chính trị tỉnh Bình Phước.

THỨ BA, ngày 19/4/2022

Phó Giám đốc Phạm Hữu Hiến làm việc tại trụ sở.

THỨ TƯ, ngày 20/4/2022

Phó Giám đốc Phạm Hữu Hiến làm việc tại trụ sở.

THỨ NĂM, ngày 21/4/2022

Sáng:

08h00 Phó Giám đốc Phạm Hữu Hiến dự Lễ công bố Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam.

– Địa điểm: Tại Hội trường Thư viện tỉnh và Bảo tàng tỉnh.

Chiều:

Phó Giám đốc Phạm Hữu Hiến làm việc tại trụ sở.

THỨ SÁU, ngày 22/4/2022

Sáng:

1/ 08h00 Giám đốc Tô Văn Hoàng họp Ban Chấp hành Đảng bộ định kỳ tháng 4; Thông qua Văn kiện Đại hội Chi bộ Bảo tàng tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022-2025.

– Địa điểm: Phòng họp Sở.

– Thành phần: Ủy viên phụ trách công tác Đảng vụ Chi bộ Bảo tàng tỉnh Lê Văn Năm.

2/ 10h00′’ Phó Giám đốc Phạm Hữu Hiến chủ trì họp nghe báo cáo kết quả khai quật khảo cổ di tích Thành đất hình tròn Tân Hưng 3 và kết quả nghiên cứu về di tích Thành đất hình tròn trên địa bàn tỉnh Bình Phước. (Phòng Nghiệp vụ Bảo tồn chuẩn bị nội dung).

– Thành phần:  Phó Giám đốc Lò Văn Dinh; Trưởng; Phó các phòng chuyên môn và thành viên Hội đồng Khoa học, toàn thể viên chức phòng nghiệp vụ Bảo tồn, Nghiệp vụ Bảo tàng.

– Địa điểm: Hội trường Bảo tàng tỉnh.

Chiều:

Giám đốc Tô Văn Hoàng, Phó Giám đốc Phạm Hữu Hiến làm việc tại trụ sở.

Lưu ý : Các phòng chuẩn bị nội dung cho cuộc họp phải gửi trước cho chủ trì và thành phần dự họp, ít nhất 01 ngày, đồng thời phối hợp với Phòng HCTH để chuẩn bị cuộc họp chu đáo. 

– Vào thứ bảy, chủ nhật hàng tuần sẽ có chỉ đạo mới về công tác phòng chống dịch Covid-19 và các chỉ đạo khác của cơ quan cấp trên, Ban Giám đốc Bảo tàng yêu cầu toàn thể viên chức thường xuyên truy cập Website: http://baotangbinhphuoc.org.vn/ và nhóm zalo Cơ quan – CĐ Bảo tàng để cập nhật các ý kiến chỉ đạo và thực hiện tốt các ý kiến chỉ đạo.

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CÁC PHÒNG TUẦN 16 NĂM 2022

(Từ ngày 18/4/2022 đến ngày 24/4/2022) 

THỨ HAI, ngày 18/4/2022

1/ Viên chức Trần Thị Hà thuyết minh tại Bảo tàng; Nguyễn Năng Kiên thuyết minh tại Nhà Giao tế.

2/ TP. Nghiệp vụ Bảo tàng Bùi Kim Thư, PTP. Nghiệp vụ Bảo tàng Ngô Hà đi sưu tầm hình ảnh, tư liệu, hiện vật về hoạt động của đại biểu Quốc hội, Đại biểu hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Bình Phước qua các nhiệm kỳ từ ngày 18/4/2022 – 21/4/2022.

– Địa điểm: thị xã Phước Long.

– Phương tiện: Phương tiện cá nhân.

3/ Viên chức Lê Thị Bích Quý, viên chức Chu Thị Thủy đi trưng bày, tuyên truyền về hệ thống di tích tại các trường học trên địa bàn thành phố Đồng Xoài từ ngày 18/4/2022 – 22/4/2022.

– Phương tiện: Phương tiện cá nhân.

4/ Các viên chức khác làm việc tại trụ sở.

THỨ BA, ngày 19/4/2022

1/ Viên chức Trần Thị Hà; Nguyễn Năng Kiên nghỉ bù theo quy định.

2/ Viên chức Hoàng Minh Quốc Dũng trực thuyết minh tại Bảo tàng.

3/ Các viên chức khác làm việc tại trụ sở.

THỨ TƯ, ngày 20/4/2022

1/ Viên chức Trần Thị Hà trực thuyết minh tại Bảo tàng; Nguyễn Năng Kiên trực thuyết minh tại Nhà Giao tế từ ngày 20/4/2022 đến ngày 24/4/2022.

2/ Các viên chức khác làm việc tại trụ sở.

THỨ NĂM, ngày 21/4/2022

Các viên chức khác làm việc tại trụ sở.

THỨ SÁU, ngày 22/4/2022

Các viên chức khác làm việc tại trụ sở.

 

TL. GIÁM ĐỐC

KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TH

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG HC-TH

(đã ký)

Nguyễn Phương Tốt

Print Friendly, PDF & Email

Tin cùng liên quan