LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 16 NĂM 2023 (Từ ngày 17/04/2023 đến ngày 23/04/2023)

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 16 NĂM 2023

(Từ ngày 17/04/2023 đến ngày 23/04/2023)

 

THỨ HAI, ngày 17/04/2023

1/ Giám đốc Tô Văn Hoàng làm việc tại trụ sở.

2/ Phó Giám đốc Lò Văn Dinh học lớp cao cấp lý luận chính trị

THỨ BA, ngày 18/04/2023

Sáng:

1/ 8h00’ Bí thư Chi bộ Tô Văn Hoàng chủ trì sinh hoạt Chi bộ định kỳ tháng 4/2022 (Đảng vụ chuẩn bị nội dung).

– Thành phần: Toàn thể Đảng viên.

– Địa điểm: Phòng họp Bảo tàng.

2/ 10h00’ Phó Chủ tịch Công đoàn Dinh Nho Dương chủ trì họp tổng kết hoạt động công đoàn cơ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch lần thứ IV nhiệm kỳ 2017 – 2022 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2023 – 2028.

– Địa điểm: Hội trường Bảo tàng tỉnh.

– Thành phần: Các đại biểu đi dự đại hội cấp trên.

Chiều:

Ban Giám đốc làm việc tại trụ sở.

THỨ TƯ, ngày 19/04/2023

Sáng:

7h00′ Giám đốc Tô Văn Hoàng đi chụp hình Flaycam tại các di tích Chùa Hưng Lập, Cuộc nổi dậy của đồng bào S’tiêng – xã Phú Riềng chống Thực dân Pháp ngày 25/10/1933 từ ngày 19/04/2023 đến ngày 20/04/2023.

– Địa điểm: Thị xã Bình Long, huyện Phú riềng.

– Cùng đi: Viên chức Lê Thị Bích Quý và Viên chức Chu Thị Thủy

Phòng HC-TH chuẩn bị xe (tập trung lúc 7h00’ tại Bảo tàng cùng đi).

Chiều:

14h00′ Giám đốc Tô Văn Hoàng chủ trì chương trình giáo dục Chủ đề “Em yêu bảo vật quốc gia Đàn đá Lộc Hòa”, năm 2023.

– Địa điểm: Bảo tàng tỉnh Bình Phước.

– Thành phần: Các thành viên trong kế hoạch số 94/KH-BT.

+ Thuyết minh: Viên chức Trần Thị Hà.

+ Chuẩn bị ghế ngồi, nước uống: Viên chức Hoàng Minh Quốc Dũng, Viên chức Nguyễn Xuân Cảnh.

+ Chuẩn bị âm thanh, máy chiếu: Nhân viên Ngô Văn Bình.

+ Dọn dẹp vệ sinh khuân viên Bảo tàng trước và sau: Tạp vụ Tạ Thị Thơm, Tạp vụ Phan Thị Hồng.

+ Đảm bảo an ninh, trật tự: Bảo vệ Trần Tất Mạnh, Bảo vệ Đào Văn Phụng.

THỨ NĂM, ngày 20/04/2023

1/ 9h00′ Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền Giám đốc Bảo tàng tỉnh Tô Văn Hoàng đi dư Lễ dân hương tưởng niệm 27 năm ngày mất cố thượng tướng Trần Văn Trà ( 20/4/1996 – 29/4/2023)

– Địa điểm: Ban Quản lý di tích Căn cứ Bộ Chỉ Huy các Lực lượng vũ trang giải phóng miền Nam Việt Nam ( Ấp Cần Dực xã Lộc Thành, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước)

– Cùng đi: PTP.Hành chính – Tổng hợp Nguyễn Phương Tốt, Nhân viên Ngô Văn Bình.

– Phòng HC-TH chuẩn bị xe (tập trung lúc 7h00’ tại Bảo tàng cùng đi).

THỨ SÁU, ngày 21/04/2023

Giám đốc Tô Văn Hoàng đi tham dự lễ hội Miếu Bà Rá.

– Địa điểm: Miếu Bà Rá tại thị xã Phước Long.

– Cùng đi: PTP.Hành chính – Tổng hợp Nguyễn Phương Tốt, PTP.Nghiệp vụ bảo tồn Tô Thị Huê, Viên chức Lê Thị Bích Quý.

Phòng HC-TH chuẩn bị xe (tập trung lúc 6h45’ tại Bảo tàng cùng đi).

CHỦ NHẬT, ngày 23/04/2023

8h00′ Giám đốc Tô Văn Hoàng dự đại lễ Đức Thánh tổ Ni Đại Ái Đạo và Chư tôn Đức Ni Tiền Bối Hữu Công Phật giáo Việt Nam.

– Địa điểm: Trung tâm Văn Hóa tỉnh Bình Phước.

–  Vào thứ bảy, chủ nhật hàng tuần sẽ có chỉ đạo mới về công tác phòng chống dịch Covid-19 và các chỉ đạo khác của cơ quan cấp trên, Ban Giám đốc Bảo tàng yêu cầu toàn thể viên chức thường xuyên truy cập Website: http://baotangbinhphuoc.org.vn/ và nhóm zalo Cơ quan – CĐ Bảo tàng để cập nhật các ý kiến chỉ đạo và thực hiện tốt các ý kiến chỉ đạo.

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CÁC PHÒNG TUẦN 16 NĂM 2023

(Từ ngày 17/04/2023 đến ngày 23/04/2023)

THỨ HAI, ngày 17/04/2023

1/ TP.Trưng bày và Khai thác di sản họp triển khai Kế hoạch tổ chức Chương trình phục dựng Lễ hội Mừng lúa mới của người S’tiêng tỉnh Bình Phước.

 – Địa điểm: Khu bảo tồn văn hóa dân tộc S’tiêng Sóc Bom Bo.

2/ 13h30′ PTP.Nghiệp vụ bảo tàng Ngô Hà họp thống nhất chung trong BCH Công đoàn.

– Địa điểm: Phòng họp TTVH tỉnh Bình Phước.

3/ Viên chức Trần Thị Hà trực thuyết minh tại Bảo tàng từ ngày 17/02/2023 đến ngày 21/04/2023. Viên chức Nguyễn Năng Kiên trực thuyết minh tại Nhà Giao Tế.

4/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ BA, ngày 18/04/2023

1/ Viên chức Nguyễn Năng Kiên nghỉ bù theo quy định.

2/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ TƯ, ngày 19/04/2023

1/ TP.Nghiệp vụ bảo tàng Bùi Kim Thư đi sưu tầm từ ngày 19/4/2023 đến ngày 21/4/2023.

– Địa điểm: tại thị xã Bình Long

– Cùng đi: PTP.Nghiệp vụ bảo tàng Ngô Hà, Viên chúc Phạm Đức Ngự.

3/ Viên chức Nguyễn Năng Kiên trực thuyết minh tại Nhà Giao tế từ ngày 19/04/2023 đến ngày 23/04/2023.

4/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ NĂM, ngày 20/04/2023

Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ SÁU, ngày 21/04/2023

1/ Các viên chức trong phòng TBVKTDS tổ chức trưng bày lưu động chuyên đề “Đại tướng Võ Nguyên Giáp – chân dung một anh hùng” từ ngày 21/04/2023 đến ngày 22/04/2023.

– Địa điểm: Tiểu đoàn huấn luyện cơ động BĐBP tỉnh Bình Phước.

2/ Viên chức Hoàng Minh Quốc Dũng trực thuyết minh tại Bảo tàng.

3/ 19h00′ Viên chức Trần Thị Loan, Viên chức Nguyễn Thị Vân, Bảo vệ Trần Tất Mạnh, Bảo vệ Đào Văn Phụng trực tại bảo tàng tỉnh.

4/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ BẢY, ngày 22/04/2023

1/ PTP.Nghiệp vụ bảo tồn Tô Thị Huê, các Viên chức Lê Thị Phương, Phạm Đức Ngự, Hoàng Minh Quốc Dũng,Viên chức Nguyễn Thị Vân, Nhân viên Ngô Văn Bình Bảo vệ Trần Tất Mạnh, Bảo vệ Đào Văn Phụng trực tại Bảo tàng tỉnh. 

2/ Viên chức Lê Thị Bích Quý trực thuyết minh tại di tích Chốt chặn Tàu Ô từ ngày 22/04/2023 đến ngày 23/04/2023.

– Địa điểm: Huyện Hớn Quản.

CHỦ NHẬT, ngày 23/04/2023

PTP.Nghiệp vụ bảo tàng Ngô Hà, Viên chức Lâm Thị Hồng, Viên chức Nguyễn Xuân Cảnh trực thuyết minh tại Bảo tàng tỉnh.

 

 

TL.GIÁM ĐỐC

KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TH

P.TRƯỞNG PHÒNG HC-TH

(Đã ký)  

Nguyễn Phương Tốt  

Print Friendly, PDF & Email

Tin cùng liên quan