LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 18 NĂM 2022 (Từ ngày 02/5/2022 đến ngày 08/5/2022)

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 18 NĂM 2022

(Từ ngày 02/5/2022 đến ngày 08/5/2022) 

 

THỨ HAI, ngày 02/5/2022

Ban Giám đốc và toàn thể viên chức nghỉ bù lễ Ngày Giải phóng miền Nam (30/4) và ngày Quốc tế lao động (01/5) theo quy định.

THỨ BA, ngày 03/5/2022

Ban Giám đốc và toàn thể viên chức nghỉ bù lễ Ngày Giải phóng miền Nam (30/4) và ngày Quốc tế lao động (01/5) theo quy định.

THỨ TƯ, ngày 04/5/2022

Sáng:

Giám đốc Tô Văn Hoàng chủ trì:

8h00’ họp Ban Giám đốc

9h00’ họp cơ quan tháng 5/2022 (Giao các phòng chuẩn bị nội dung báo cáo)

– Thành phần: Toàn thể viên chức thuộc Bảo tàng.

Địa điểm: Hội trường Bảo tàng tỉnh.

Chiều:

Bí thư Tô Văn Hoàng chủ trì cuộc họp:

13h30′ Chi ủy Chi bộ tháng 4/2022 (Đảng vụ chuẩn bị nội dung).

Thành phần: Chi ủy Chi bộ Bảo tàng tỉnh.

14h00′ sinh hoạt Chi bộ định kỳ tháng 4/2022 và triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ VI (Đảng vụ chuẩn bị nội dung)

– Thành phần: Toàn thể Đảng viên Chi bộ

Địa điểm: Hội trường Bảo tàng tỉnh.

THỨ NĂM, ngày 05/5/2022

Sáng:

1/ 08h00 Bí thư Tô Văn Hoàng họp rút kinh nghiệm công tác tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022 – 2025; thông qua văn kiện Đại hội chi đoàn Sở VH,TT&DL lần thứ I, nhiệm kỳ 2022-2024.

– Địa điểm: Phòng họp Sở.

2/ Phó Giám đốc Phạm Hữu Hiến, Lò Văn Dinh làm việc tại trụ sở.

Chiều:
1/ 13h30’ Giám đốc Tô Văn Hoàng chủ trì họp rút kinh nghiệm trong quá trình thực hiện trưng bày chuyên đề “Lộc Ninh – truyền thống và phát triển”

– Thành phần: Phó Giám đốc Phạm Hữu Hiến, toàn thể viên chức Phòng Trưng bày và Khai thác di sản, Phòng Nghiệp vụ Bảo tàng.

– Địa điểm: Hội trường Bảo tàng tỉnh.

2/ Phó Giám đốc Lò Văn Dinh làm việc tại trụ sở.

THỨ SÁU, ngày 06/5/2022

108h00 Giám đốc Tô Văn Hoàng họp đề xuất phương án bàn giao di tích lịch sử quốc gia Trụ sở Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam (Nhà Giao Tế) và Di tích địa điểm chiến thắng chốt chặn Tàu Ô (Phòng Nghiệp vụ Bảo tồn chuẩn bị nội dung)..

– Địa điểm: Phòng họp Sở.

– Thành phần:  Phó Giám đốc Lò Văn Dinh, Phó Trưởng phòng nghiệp vụ Bảo tồn Lê Văn Năm

2/ Phó Giám đốc Phạm Hữu Hiến làm việc tại trụ sở.

Chiều:

Ban Giám đốc làm việc tại trụ sở.

Lưu ý : Các phòng chuẩn bị nội dung cho cuộc họp phải gửi trước cho chủ trì và thành phần dự họp, ít nhất 01 ngày, đồng thời phối hợp với Phòng HCTH để chuẩn bị cuộc họp chu đáo. 

– Vào thứ bảy, chủ nhật hàng tuần sẽ có chỉ đạo mới về công tác phòng chống dịch Covid-19 và các chỉ đạo khác của cơ quan cấp trên, Ban Giám đốc Bảo tàng yêu cầu toàn thể viên chức thường xuyên truy cập Website: http://baotangbinhphuoc.org.vn/ và nhóm zalo Cơ quan – CĐ Bảo tàng để cập nhật các ý kiến chỉ đạo và thực hiện tốt các ý kiến chỉ đạo.

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CÁC PHÒNG TUẦN 18 NĂM 2022

(Từ ngày 02/5/2022 đến ngày 08/5/2022) 

THỨ TƯ, ngày 04/5/2022

1/ Viên chức Trần Thị Hà trực thuyết minh tại Bảo tàng từ ngày 04/5/2022 đến ngày 08/5/2022.

2/ Viên chức Nguyễn Năng Kiên trực thuyết minh tại Di tích Nhà Giao tế.

3/ Các viên chức khác làm việc tại trụ sở.

THỨ NĂM, ngày 05/5/2022

1/ Viên chức Nguyễn Năng Kiên nghỉ bù theo quy định.

2/ Các viên chức khác làm việc tại trụ sở.

THỨ SÁU, ngày 06/5/2022

1/ Viên chức Nguyễn Năng Kiên trực thuyết minh tại Di tích Nhà Giao tế từ này 06/5/2022 đến ngày 08/5/2022.

2/ Các viên chức khác làm việc tại trụ sở.

 

TL. GIÁM ĐỐC

KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TH

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG HC-TH

(đã ký)

Nguyễn Phương Tốt

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Tin cùng liên quan