LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 19 NĂM 2023 (Từ ngày 08/05/2023 đến ngày 14/05/2023)

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 19 NĂM 2023

(Từ ngày 08/05/2023 đến ngày 14/05/2023)

THỨ HAI, ngày 08/05/2023

Sáng:

09h00’ Giám đốc Tô Văn Hoàng họp thống nhất tổ chức Lễ công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia: Nghề thủ công truyền thống Nghề dệt thổ cẩm của người M’nông xã Bù Gia Mập, huyện Bù Gia mập, xã Đăk Nhau, xã Đồng Nai, xã Thọ Sơn, xã Phú Sơn, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước (Phòng Nghiệp vụ Bảo tàng chuẩn bị nội dung và mời các thành phần liên quan).

– Địa điểm: UBND huyện Bù Đăng.

– Thành phần: PTP.Hành chính – Tổng hợp Nguyễn Phương Tốt, Trưởng phòng Nghiệp vụ bảo tàng Bùi Kim Thư, PTP. Nghiệp vụ bảo tàng Ngô Hà, PTP, Viên chức Phạm Đức Ngự.

– Phòng HC-TH chuẩn bị xe ( 7h30’ tập trung tại Bảo tàng tỉnh cùng đi.

Chiều:

14h00’ Giám đốc Tô Văn Hoàng chủ trì họp giao ban tháng 5/2023 (Giao các phòng chuẩn bị các nội dung đề xuất).

– Địa điểm: Phòng họp Bảo tàng.

– Thành phần: Phó Giám đốc Lò Văn Dinh và toàn thể viên chức.

THỨ BA, ngày 09/05/2023

Sáng:

08h00’ Đảng uỷ viên – Bí thư chi bộ Tô Văn Hoàng dự công bố Quyết định của Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh giám sát đối với Ban Chấp hành Đảng bộ và đồng chí Bí thư Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

– Địa điểm: Phòng họp Sở.

Chiều:

Giám đốc Tô Văn Hoàng làm việc tại cơ quan.

THỨ TƯ, ngày 10/05/2023

Sáng:

Giám đốc Tô Văn Hoàng làm việc tại cơ quan.

Chiều:

14h00’ Giám đốc Tô Văn Hoàng dự điểm cầu tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch dự Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập nội dung cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham những, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương khóa XIII.

– Địa điểm: Hội trường Sở.

– Cùng dự: Toàn thể đảng viên Bảo tàng tỉnh.

Tối:

19h30’ Giám đốc Tô Văn Hoàng dự Khai mạc Liên hoan Nghệ thuật quần chúng.

– Địa điểm: Trung tâm Văn hóa tỉnh.

– Cùng dự: Toàn thể viên chức Bảo tàng tỉnh.

THỨ NĂM, ngày 11/05/2023

Sáng:

Giám đốc Tô Văn Hoàng làm việc tại cơ quan.

Chiều:

15h00’ Giám đốc Tô Văn Hoàng dự Bế mạc Liên hoan Nghệ thuật quần chúng.

– Địa điểm: Trung tâm Văn hóa tỉnh.

– Cùng dự: Toàn thể viên chức Bảo tàng tỉnh.

THỨ SÁU, ngày 12/05/2023

Sáng:

1/ 09h00’ Giám đốc Tô Văn Hoàng họp về phương án sắp xếp các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở theo Nghị định số 120/2020/NĐ-CP.

– Địa điểm: Phòng họp Sở.

2/ 10h00’ Đảng uỷ viên – Bí thư chi bộ Tô Văn Hoàng họp Đảng ủy về phương án sắp xếp các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở theo Nghị định số 120/2020/NĐ-CP.

– Địa điểm: Phòng họp Sở.

Chiều:

1/ Giám đốc Tô Văn Hoàng làm việc tại cơ quan.

2/ 14h00′ Chủ tịch Công Đoàn Lò Văn Dinh họp Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở phân công nhiệm vụ.

– Địa điểm: Phòng họp Sở.

– Thành phần: Ủy viên BCH Công đoàn cơ sở.

–  Vào thứ bảy, chủ nhật hàng tuần sẽ có chỉ đạo mới về công tác phòng chống dịch Covid-19 và các chỉ đạo khác của cơ quan cấp trên, Ban Giám đốc Bảo tàng yêu cầu toàn thể viên chức thường xuyên truy cập Website: http://baotangbinhphuoc.org.vn/ và nhóm zalo Cơ quan – CĐ Bảo tàng để cập nhật các ý kiến chỉ đạo và thực hiện tốt các ý kiến chỉ đạo.


KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CÁC PHÒNG TUẦN 19 NĂM 2023

(Từ ngày 08/05/2023 đến ngày 14/05/2023)

THỨ HAI, ngày 08/05/2023

1/ Viên chức Trần Thị hà trực thuyết minh tại Bảo tàng từ ngày 08/5/2023 đến ngày 12/5/2023. Viên chức Nguyễn Năng Kiên trực thuyết minh tại Di tích Nhà Giao Tế.

2/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ BA, ngày 09/05/2023

1/ TP.Nghiệp vụ bảo tàng Bùi Kim Thư và các Viên chức trong phòng Nhiệp vụ bảo tàng (thực hiện kiểm kê, bảo quản hiện vật tại kho cơ sở từ ngày 9/5 đến ngày 12/5/2023)

2/ Viên chức Nguyễn Năng Kiên nghỉ bù theo quy định.

3/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ TƯ, ngày 10/05/2023

1/ Viên chức Nguyễn Năng Kiên trực thuyết minh tại Di tích Nhà Giao Tế từ ngày 10/5/2023 đến ngày 14/5/2023.

2/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ NĂM, ngày 11/05/2023

1/ 7h30′ PTP. Hành chính – Tổng hợp Nguyễn Phương Tốt, PTP.Nghiệp vụ bảo tàng Ngô Hà đi làm việc với UBND huyện Bù Đăng về tổ chức Lễ công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia: Nghề thủ công truyền thống Nghề dệt thổ cẩm của người M’nông xã Bù Gia Mập, huyện Bù Gia mập, xã Đăk Nhau, xã Đồng Nai, xã Thọ Sơn, xã Phú Sơn, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước

– Địa điểm: UBND huyện Bù Đăng.

– Thành phần: Viên chức Phạm Đức Ngư.

2/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ SÁU, ngày 12/05/2023

1/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ BẢY, ngày 13/05/2023

PTP.Nghiệp vụ bảo tàng Ngô Hà trực thuyết minh tại Bảo tàng.

CHỦ NHẬT, ngày 14/05/2023

Viên chức Lê Thị Phương trực thuyết minh tại Bảo tàng.

 

 

TL.GIÁM ĐỐC

KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TH

P.TRƯỞNG PHÒNG HC-TH

(Đã ký)  

Nguyễn Phương Tốt  

Print Friendly, PDF & Email

Tin cùng liên quan