LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 2 NĂM 2023 (Từ ngày 09/01/2023 đến ngày 15/01/2023) 

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 2 NĂM 2023

(Từ ngày 09/01/2023 đến ngày 15/01/2023) 

 

THỨ HAI, ngày 09/01/2023

Sáng:

Ban Giám đốc làm việc tại trụ sở.

Chiều:

14h00’ Đảng uỷ viên – Bí thư chi bộ Tô Văn Hoàng dự họp Ban Chấp hành Đảng bộ tháng 01/2023.

– Địa điểm: Phòng họp Sở.

THỨ BA, ngày 10/01/2023

Sáng:

1/ 08h00’ Giám đốc Tô Văn Hoàng dự họp thông qua Maket sân khấu, kịch bản lễ hội giao thừa Xuân Quý Mão 2023; Kế hoạch tổ chức Hội thi Lân Sư Rồng năm 2023; Báo cáo các hoạt động mừng Đảng mừng Xuân Quý Mão năm 2023 (Giao phòng Trưng bày và Khai thác di sản chuẩn bị nội dung và tham gia cùng dự họp).

– Địa điểm: Phòng họp Sở.

2/ 6h00’ Phó Giám đốc Lò Văn Dinh đi kiểm tra các di tích đã được xếp hạng trên địa bàn tỉnh đợt 01 năm 2023.

– Thành phần: PTP.Nghiệp vụ bảo tồn Tô Thị Huê, các Viên chức: Lâm Thị Hồng, Lê Thị Bích Quý, Chu Thị Thủy.

– Địa điểm: Tại di tích trên địa bàn tỉnh.

– Phòng HCTH chuẩn bị (6h00′ tập trung tại Bảo tàng cùng đi)

Chiều:

Giám đốc Tô Văn Hoàng làm việc tại trụ sở.

THỨ TƯ, ngày 11/01/2023

Ban Giám đốc làm việc tại trụ sở.

THỨ NĂM, ngày 12/01/2023

Ban Giám đốc làm việc tại trụ sở.

THỨ SÁU, ngày 13/01/2023

Sáng:

8h00′ Toàn thể viên chức, nhân viên bảo vệ, nhân viên tạp vụ Bảo tàng tham gia lao động vệ sinh cơ quan.

Chiều:

Ban Giám đốc làm việc tại trụ sở.

–  Vào thứ bảy, chủ nhật hàng tuần sẽ có chỉ đạo mới về công tác phòng chống dịch Covid-19 và các chỉ đạo khác của cơ quan cấp trên, Ban Giám đốc Bảo tàng yêu cầu toàn thể viên chức thường xuyên truy cập Website: http://baotangbinhphuoc.org.vn/ và nhóm zalo Cơ quan – CĐ Bảo tàng để cập nhật các ý kiến chỉ đạo và thực hiện tốt các ý kiến chỉ đạo.

 

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CÁC PHÒNG TUẦN 2 NĂM 2023

(Từ ngày 09/01/2023 đến ngày 15/01/2023) 

 

THỨ HAI, ngày 09/01/2023

1/ Viên chức Nguyễn Năng Kiên trực thuyết minh tại Nhà Giao tế.

2/ Các Viên chức phòng Trưng bày và Khai thác di sản thực hiện trưng bày chuyên đề “Xuân Biên cương – Hải đảo” tại Bảo tàng tỉnh từ ngày 09/01/2023 đến 13/01/2023.

3/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ BA, ngày 10/01/2023

1/ Viên chức Nguyễn Năng Kiên nghỉ bù theo quy định.

2/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ TƯ, ngày 11/01/2023

1/ Viên chức Nguyễn Năng Kiên trực thuyết minh tại Nhà Giao tế từ ngày 11/1/2023 đến ngày 15/01/2023.

2/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ NĂM, ngày 12/01/2023

1/ Viên chức Lê Thị Bích Quý nghỉ phép từ ngày 12/01/2023 đến ngày 27/01/2023. 

2/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ SÁU, ngày 13/01/2023

Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ BẢY, ngày 14/01/2023

Viên chức Chu Thị Thủy trực thuyết minh tại Bảo tàng.

CHỦ NHẬT, ngày 15/01/2023

Viên chức Lâm Thị Hồng trực thuyết minh tại Bảo tàng.

 

 

TL.GIÁM ĐỐC

KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TH

P.TRƯỞNG PHÒNG HC-TH

(Đã ký)  

Nguyễn Phương Tốt  

Print Friendly, PDF & Email

Tin cùng liên quan