LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 2 NĂM 2024 (Từ ngày 08/01/2024 đến ngày 14/01/2024) 

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 2 NĂM 2024

(Từ ngày 08/01/2024 đến ngày 14/01/2024) 

THỨ HAI, ngày 08/01/2024

Sáng:

Ban Giám đốc làm việc tại trụ sở.

Chiều:

1/ 14h00’ Giám đốc Tô Văn Hoàng họp giao ban tháng 01/2024.

– Địa điểm: Phòng họp Sở.

2/ Phó Giám đốc Lò Văn Dinh, Phó Giám đốc Nguyễn Sơn Hà làm việc tại trụ sở.

THỨ BA, ngày 09/01/2024

Sáng:

1/ 8h00′ Giám đốc Tô Văn Hoàng chủ trì xét nâng lương trước thời hạn cho viên chức và người lao động

– Địa điểm: Phòng họp Bảo tàng tỉnh.

– Thành phần: Chi Ủy chi bộ, Ban chấp hành Công đoàn.

Chiều:

Ban Giám đốc làm việc tại trụ sở.

THỨ TƯ, ngày 10/01/202

Sáng:

1/ 08h00’ Đảng ủy viên – Bí thư chi bộ Tô Văn Hoàng dự điểm cầu tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch dự Hội nghị trực tuyến triển khai Nghị quyết số 14-NQ/TU của Tỉnh ủy; thông tin về chủ trương việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 – 2030 của Trung ương và tỉnh Bình Phước; kết quả phát triển kinh tế – xã hội cưa tỉnh năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

– Địa điểm: Hội trường Sở.

– Cùng dự: Toàn thể Đảng viên Bảo tàng tỉnh.

Chiều:

1/ 14h00’ Đảng ủy viên – Bí thư chi bộ Tô Văn Hoàng dự Hội nghị tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2023 triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

– Địa điểm: Hội trường Sở.

– Thành phần: Toàn thể đảng viên Bảo tàng tỉnh; cá nhân được khen thưởng năm 2023.

THỨ NĂM, ngày 11/01/2024

Ban Giám đốc làm việc tại trụ sở.

THỨ SÁU, ngày 12/01/2024

Sáng:

1/ Giám đốc Tô Văn Hoàng, Phó Giám đốc Nguyễn Sơn Hà làm việc tại trụ sở.

2/ 7h30′ Phó Giám đốc Lò Văn Dinh dự Lễ công bố Quyết định xếp hạng di tích cấp tỉnh Két nước – Địa điểm Mỹ – Ngụy sát hại đồng bào Làng 2 Đồn điền cao su Thuận Lợi năm 1965.

– Địa điểm: Trụ sở UBND xã Thuận Phú.

Chiều:

Ban Giám đốc làm việc tại trụ sở.

–  Vào thứ bảy, chủ nhật hàng tuần sẽ có chỉ đạo mới về công tác phòng chống dịch Covid-19 và các chỉ đạo khác của cơ quan cấp trên, Ban Giám đốc Bảo tàng yêu cầu toàn thể viên chức thường xuyên truy cập Website: http://baotangbinhphuoc.org.vn/ và nhóm zalo Cơ quan – CĐ Bảo tàng để cập nhật các ý kiến chỉ đạo và thực hiện tốt các ý kiến chỉ đạo.


KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CÁC PHÒNG TUẦN 1 NĂM 2024

(Từ ngày 08/01/2024 đến ngày 14/01/2024) 

THỨ HAI, ngày 08/01/2024

1/ TP.Trưng bày và khai thác di sản Đinh Nho Dương đi hỗ trợ phòng Văn hóa và Thông tin thị xã Phước Long trưng bày chuyên đề “Đại tướng Võ Nguyên Giáp – Chân dung một anh hùng”.

Địa điểm: Tại Bảo tàng Chiến dịch Đường  14 – Phước Long

Cùng đi: viên chức Hoàng Minh Quốc Dũng.

2/ Viên chức Trần Thị Hà trực thuyết minh tại bảo tàng từ ngày 08/01/2024 đến ngày 12/01/2024. 

THỨ BA, ngày 09/01/2024

1/ Viên chức Nguyễn Năng Kiên trực thuyết minh tại Nhà Giao tế.

2/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ TƯ, ngày 10/01/2024

1/ Viên chức Nguyễn Năng Kiên trực thuyết minh tại Nhà Giao tế từ ngày 10/01/2024 đến ngày 14/01/2024.

2/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ NĂM, ngày 11/01/2024

1/ Viên chức Nguyễn Năng Kiên nghỉ bù theo quy định.

2/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ SÁU, ngày 12/01/2024

Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ BẢY, ngày 13/01/2024

Viên chức Lê Thị Phương trực thuyết minh tại Bảo tàng.

CHỦ NHẬT, ngày 14/01/2024

PTP.Nghiệp vụ bảo tàng Ngô Hà trực thuyết minh tại bảo tàng.

 

 

TL.GIÁM ĐỐC

KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TH

P.TRƯỞNG PHÒNG HC-TH

(Đã ký)  

Nguyễn Phương Tốt  

Print Friendly, PDF & Email

Tin cùng liên quan