LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 20 NĂM 2023 (Từ ngày 15/05/2023 đến ngày 21/05/2023)

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 20 NĂM 2023

(Từ ngày 15/05/2023 đến ngày 21/05/2023)

THỨ HAI, ngày 15/05/2023

Giám đốc Tô Văn Hoàng làm việc tại trụ sở.

THỨ BA, ngày 16/05/2023

Sáng:

Giám đốc Tô Văn Hoàng làm việc tại trụ sở.

Chiều:

Bí thư Chi bộ Tô Văn Hoàng chủ trì:

(1) 14h00’ Lễ kết nạp đảng viên mới

(2) 14h30’ Sinh hoạt Chi bộ định kỳ tháng 5/2023 (Đảng vụ chuẩn bị nội dung).

– Thành phần: Toàn thể Đảng viên.

– Địa điểm: Phòng họp Bảo tàng.

THỨ TƯ, ngày 17/05/2023

Sáng:

7h30’ Giám đốc Tô Văn Hoàng đi kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Lễ công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia: Nghề thủ công truyền thống Nghề dệt thổ cẩm của người M’nông xã Bù Gia Mập, huyện Bù Gia mập, xã Đăk Nhau, xã Đồng Nai, xã Thọ Sơn, xã Phú Sơn, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.

– Cùng đi: PTP.Hành chính-Tổng hợp Nguyễn Phương Tốt; Nhân viên Ngô Văn Bình.

– Địa điểm: Khu bảo tồn văn hóa dân tộc S’tiêng sóc Bom Bo Thôn Bom Bo, xã Bình Minh, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.

– Phương tiện: Phòng HC-TH chuẩn bị xe.

Chiều:

Giám đốc Tô Văn Hoàng làm việc tại trụ sở.

THỨ NĂM, ngày 18/05/2023

Sáng:

7h30’ Giám đốc Tô Văn Hoàng dự tổ chức Lễ công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia: Nghề thủ công truyền thống Nghề dệt thổ cẩm của người M’nông xã Bù Gia Mập, huyện Bù Gia mập, xã Đăk Nhau, xã Đồng Nai, xã Thọ Sơn, xã Phú Sơn, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.

– Cùng đi: : PTP.Hành chính-Tổng hợp Nguyễn Phương Tốt, TP.Trưng bày và Khai thác di sản Đinh Nho Dương; TP.Nghiệp vụ bảo tàng Bùi Kim Thư; PTP.Nghiệp vụ bảo tàng Ngô Hà,Viên chức Phạm Đức Ngự, Viên chức Trần Thị Loan, Viên chức Lê thị Bích Quý, Viên chức Đoàn Thị Bích Hợp, Nhân viên Ngô Văn Bình.

– Địa điểm: Khu bảo tồn văn hóa dân tộc S’tiêng sóc Bom Bo Thôn Bom Bo, xã Bình Minh, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.

– Phương tiện: Phòng HC-TH chuẩn bị xe(5h00’ tập trung tại Bảo tàng tỉnh cùng đi).

Chiều:

Giám đốc Tô Văn Hoàng làm việc tại trụ sở.

THỨ SÁU, ngày 19/05/2023

Sáng:

8h00’ Giám đốc Tô Văn Hoàng chủ trì chương trình giáo dục Chủ đề “Em yêu bảo vật quốc gia Đàn đá Lộc Hòa”, năm 2023.

– Địa điểm: Bảo tàng tỉnh Bình Phước.

– Thành phần: Các thành viên trong kế hoạch số 94/KH-BT.

+ Thuyết minh: Viên chức Trần Thị Hà.

+ Chuẩn bị ghế ngồi, nước uống: Viên chức Hoàng Minh Quốc Dũng, Viên chức Nguyễn Xuân Cảnh.

+ Chuẩn bị âm thanh, máy chiếu: Nhân viên Ngô Văn Bình.

+ Dọn dẹp vệ sinh khuân viên Bảo tàng trước và sau: Tạp vụ Tạ Thị Thơm, Tạp vụ Nguyễn Thị Hồng Hạnh.

+ Đảm bảo an ninh, trật tự: Bảo vệ Trần Tất Mạnh, Bảo vệ Đào Văn Phụng.

Chiều:

Giám đốc Tô Văn Hoàng làm việc tại trụ sở.

–  Vào thứ bảy, chủ nhật hàng tuần sẽ có chỉ đạo mới về công tác phòng chống dịch Covid-19 và các chỉ đạo khác của cơ quan cấp trên, Ban Giám đốc Bảo tàng yêu cầu toàn thể viên chức thường xuyên truy cập Website: http://baotangbinhphuoc.org.vn/ và nhóm zalo Cơ quan – CĐ Bảo tàng để cập nhật các ý kiến chỉ đạo và thực hiện tốt các ý kiến chỉ đạo.


KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CÁC PHÒNG TUẦN 20 NĂM 2023

(Từ ngày 15/05/2023 đến ngày 21/05/2023)

 

THỨ HAI, ngày 15/05/2023

Viên chức Trần Thị hà trực thuyết minh tại Bảo tàng từ ngày 15/5/2023 đến ngày 19/5/2023. Viên chức Nguyễn Năng Kiên trực thuyết minh tại Di tích Nhà Giao Tế.

THỨ BA, ngày 16/05/2023

1/ Viên chức Nguyễn Năng Kiên trực thuyết minh tại Di tích Nhà Giao Tế.

2/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ TƯ, ngày 17/05/2023

1/ TP.Nghiệp vụ bảo tàng Bùi Kim Thư và các viên chức phòng Nghiệp vụ bảo tàng thực hiện bảo quản  hiện vật tại kho cơ sở.

2/ 7h30’ PTP.Nghiệp vụ bảo tàng Ngô Hà,Viên chức Phạm Đức Ngự đi chuẩn bị công tác tổ chức Lễ công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia: Nghề thủ công truyền thống Nghề dệt thổ cẩm của người M’nông xã Bù Gia Mập, huyện Bù Gia mập, xã Đăk Nhau, xã Đồng Nai, xã Thọ Sơn, xã Phú Sơn, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.

– Địa điểm: Khu bảo tồn văn hóa dân tộc S’tiêng sóc Bom Bo Thôn Bom Bo, xã Bình Minh, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.

– Phương tiện: Tự túc.

3/ Viên chức Nguyễn Năng Kiên nghỉ bù theo quy định.

4/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ NĂM, ngày 18/05/2023

1/ 14h00’ Các viên chức trong phòng Trưng bày và Khai thác di sản thực hiện công việc theo kế hoạch phân công công việc số 94/KH-BT ngày 20/3/2023.

2/ Viên chức Nguyễn Năng Kiên trực thuyết minh tại Di tích Nhà Giao Tế từ ngày 18/5/2023 đến ngày 21/5/2023.

3/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ SÁU, ngày 19/05/2023

1/ TP.Nghiệp vụ bảo tàng Bùi Kim Thư và các viên chức phòng Nghiệp vụ bảo tàng thực hiện kiểm kê, sắp sếp, đánh etyket hiện vật tại kho cơ sở.

2/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ BẢY, ngày 20/05/2023

1/ PTP. Nghiệp vụ Bảo tồn Tô Thị Huê đi giám sát chống mối mọt các di tích đình thần Thanh An, Nhà Giao tế (Lộc Ninh) và di tích Địa điểm Căn cứ Cục hậu cần quân giải phóng miền Nam Việt Nam (1973 – 1975) từ ngày 20/5 đến hết ngày 21/5/2023.

– Địa điểm: các di tích đình thần Thanh An, Nhà Giao tế (Lộc Ninh) và di tích Địa điểm Căn cứ Cục hậu cần quân giải phóng miền Nam Việt Nam (1973 – 1975)

– Cùng đi: Đơn vị thi công chống mối mọt.

2/ Viên chức Chu Thị Thủy trực thuyết minh tại Bảo tàng.

CHỦ NHẬT, ngày 21/05/2023

Viên chức Lê Thị Bích Quý trực thuyết minh tại Bảo tàng.

 

 

TL.GIÁM ĐỐC

KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TH

P.TRƯỞNG PHÒNG HC-TH

(Đã ký)  

Nguyễn Phương Tốt  

Print Friendly, PDF & Email

Tin cùng liên quan