LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 21 NĂM 2023 (Từ ngày 22/05/2023 đến ngày 28/05/2023)

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 21 NĂM 2023

(Từ ngày 22/05/2023 đến ngày 28/05/2023)

THỨ HAI, ngày 22/05/2023

Giám đốc Tô Văn Hoàng làm việc tại trụ sở.

THỨ BA, ngày 23/05/2023

Giám đốc Tô Văn Hoàng làm việc tại trụ sở.

THỨ TƯ, ngày 24/05/2023

Giám đốc Tô Văn Hoàng làm việc tại trụ sở.

THỨ NĂM, ngày 25/05/2023

Sáng:

08h00’ Đảng uỷ viên – Bí thư chi bộ Tô Văn Hoàng họp Ban Chấp hành Đảng bộ định kỳ tháng 5/2023

– Địa điểm: Phòng họp Sở.

Chiều:

Giám đốc Tô Văn Hoàng làm việc tại trụ sở.

THỨ SÁU, ngày 26/05/2023

sáng: 

Giám đốc Tô Văn Hoàng làm việc tại trụ sở.

chiều:

14h00 Giám đốc Tô Văn Hoàng dự trao Quyết định bổ nhiệm đối với viên chức lãnh đạo (Phòng Hành chính – Tổng hợp chuẩn bị hội trường và 01 bó hoa).

– Địa điểm: Bảo tàng tỉnh.

– Thành phần: Ban Giám đốc và toàn thể viên chức Bảo tàng tỉnh

–  Vào thứ bảy, chủ nhật hàng tuần sẽ có chỉ đạo mới về công tác phòng chống dịch Covid-19 và các chỉ đạo khác của cơ quan cấp trên, Ban Giám đốc Bảo tàng yêu cầu toàn thể viên chức thường xuyên truy cập Website: http://baotangbinhphuoc.org.vn/ và nhóm zalo Cơ quan – CĐ Bảo tàng để cập nhật các ý kiến chỉ đạo và thực hiện tốt các ý kiến chỉ đạo.


KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CÁC PHÒNG TUẦN 21 NĂM 2023

(Từ ngày 22/05/2023 đến ngày 28/05/2023)

 

THỨ HAI, ngày 22/05/2023

1/ Viên chức Trần Thị hà trực thuyết minh tại Bảo tàng từ ngày 22/5/2023 đến ngày 28/5/2023. Viên chức Nguyễn Năng Kiên trực thuyết minh tại Di tích Nhà Giao Tế.

2/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ BA, ngày 23/05/2023

1/ Viên chức Nguyễn Năng Kiên nghỉ bù theo quy định.

2/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ TƯ, ngày 24/05/2023

1/ Viên chức Nguyễn Năng Kiên trực thuyết minh tại Di tích Nhà Giao Tế từ ngày 24/5/2023 đến ngày 28/5/2023.

2/ Viên chức Đoàn Thị Bích Hợp nghỉ phép từ ngày 24/5/2023 đến ngày 26/5/2023.

3/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ NĂM, ngày 25/05/2023

Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ SÁU, ngày 26/05/2023

1/ PTP. Hành chính – Tổng hợp Nguyễn Phương Tốt, TP. Trưng bày và khai thác di sản Đinh Nho Dương dự lễ tiếp nhận, trưng bày hiện vật, do nhà sưu tầm Nguyễn Ngọc Ẩn cùng các nhà sưu tầm hiến tặng và trao tặng, truy tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực văn hóa phi vật thể lần thứ 3.

– Địa điểm: Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh tỉnh (Tổ 4, P.Nghĩa Đức, TP. Gia nghĩa, tỉnh Đắk Nông).

– Cùng đi: Viên chức Hoàng Minh Quốc Dũng, Nhân viên Ngô Văn Bình.

– Phương tiện: Phòng HC-TH chuẩn bị xe (tập trung lúc 5h30′ tại Bảo tàng tỉnh cùng đi).

2/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ BẢY, ngày 27/05/2023

Phòng Nghiệp vụ bảo tàng mở cửa,giám sát phòng chống mối mọt trong kho.

CHỦ NHẬT, ngày 28/05/2023

Phòng Trưng bày và Khai thác di sản mở cửa, giám sát phòng chống mối mọt các phòng trưng bày.

 

 

TL.GIÁM ĐỐC

KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TH

P.TRƯỞNG PHÒNG HC-TH

(Đã ký)  

Nguyễn Phương Tốt  

Print Friendly, PDF & Email

Tin cùng liên quan