LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 21 NĂM 2024 (Từ ngày 20/5/2024 đến ngày 26/5/2024) 

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 21 NĂM 2024

(Từ ngày 20/5/2024 đến ngày 26/5/2024) 

THỨ HAI, ngày 20/5/2024

Ban Giám đốc làm việc tại trụ sở.

THỨ BA, ngày 21/5/2024

Sáng:

Ban Giám đốc làm việc tại trụ sở.

Chiều:

1/ 8h00’ Giám đốc Tô Văn Hoàng chủ trì họp rút kinh nghiệm việc tổ chức lễ công bố di sản văn hoá phi vật thể và ngày quốc tế bảo tàng.

Thành phần: Phó giám đốc Nguyễn Sơn Hà và các thành viên lên quan đến việc tổ chức 2 sự kiện trên.

2/ Phó Giám đốc Lò Văn Dinh làm việc tại trụ sở.

THỨ TƯ, ngày 22/5/2024

Sáng:

1/ 8h00’ Giám đốc Tô Văn Hoàng họp báo cáo các nội dung liên quan đến trưng bày ngoài trời.

– Địa điểm: Phòng họp Sở.

– Cùng dự: Phó giám đốc Nguyễn Sơn Hà, PTP. Hành chính – Tổng hợp Nguyễn Phương Tốt.

2/ Các Phó Giám đốc Lò Văn Dinh làm việc tại trụ sở.

Chiều:

Ban Giám đốc làm việc tại trụ sở.

THỨ NĂM, ngày 23/5/2024

Sáng:

1/ 7h30′ Đảng Ủy Viên – Bí thư Chi bộ Tô Văn Hoàng dự Hội nghị trực tuyến Thông tin thời sự lần 3/2024; kết hợp biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024.

– Địa điểm: Đảng ủy khối

2/ 07h30′ Phó Bí thư chi bộ Nguyễn Sơn Hà dự điểm cầu tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch dự Hội nghị trực tuyến thông tin thời sự lần 03/2024; kết hợp biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024.

– Địa điểm: Hội trường Sở.

– Thành phần: Toàn thể Đảng viên trong Bảo tàng tỉnh.

Chiều:

1/ 14h00’ Đảng Ủy Viên – Bí thư Chi bộ Tô Văn Hoàng họp Ban Chấp hành Đảng bộ định kỳ tháng 5/2024.

– Địa điểm: Phòng họp Sở.

2/ Các Phó Giám đốc Lò Văn Dinh, Nguyễn Sơn Hà làm việc tại trụ sở.

Tối:

19h00’ Giám đốc Tô Văn Hoàng dự Khai mạc Liên hoan Đờn ca tài tử tỉnh Bình Phước lần thứ VII, năm 2024.

– Địa điểm: Hội trường Trung tâm Văn hóa tỉnh.

– Cùng dự: Các Phó Giám đốc Lò Văn Dinh, Nguyễn Sơn Hà; Toàn thể viên chức Bảo tàng tỉnh.

THỨ SÁU, ngày 24/5/2024

1/ 07h30’ Giám đốc Tô Văn Hoàng dự Khai mạc Giải Vô địch Karate các lứa tuổi tỉnh Bình Phước năm 2024.

– Địa điểm: Nhà Thi đấu đa năng, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh.

– Cùng dự:Các Phó Giám đốc Lò Văn Dinh, Nguyễn Sơn Hà

2/ 15h00’ Giám đốc Tô Văn Hoàng dự Bế mạc Liên hoan Đờn ca tài tử tỉnh Bình Phước lần thứ VII, năm 2024.

– Địa điểm: Hội trường Trung tâm Văn hóa tỉnh.

– Cùng dự: Các Phó Giám đốc Lò Văn Dinh, Nguyễn Sơn Hà; Toàn thể viên chức, nhân viên Bảo tàng tỉnh.

–  Vào thứ bảy, chủ nhật hàng tuần sẽ có chỉ đạo mới về công tác phòng chống dịch Covid-19 và các chỉ đạo khác của cơ quan cấp trên, Ban Giám đốc Bảo tàng yêu cầu toàn thể viên chức thường xuyên truy cập Website: http://baotangbinhphuoc.org.vn/ và nhóm zalo Cơ quan – CĐ Bảo tàng để cập nhật các ý kiến chỉ đạo và thực hiện tốt các ý kiến chỉ đạo.

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CÁC PHÒNG TUẦN 21 NĂM 2024

(Từ ngày 20/5/2024 đến ngày 26/5/2024) 

 THỨ HAI, ngày 20/5/2024

1/ Viên chức Trần Thị Hà nghỉ bù theo quy định. 

2/ PTP.Nghiệp vụ bảo tồn Tô Thị Huê Thu thập thông tin, sưu tầm tài liệu, gặp gỡ nhân chứng phục vụ viết lý lịch hồ sơ khoa học di tích Các địa điểm ghi dấu hành trình cứu nước của Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Akeakmohasenapadey Techo Hun Sen tại tỉnh Bình Phước từ ngày 20/5/2024 đến ngày 24/5/2024.

– Thành phần: Các Viên chức: Lâm Thị Hồng, Lê Thị Bích Quý, Chu Thị Thủy.

– Địa điểm: Huyện Lộc Ninh.

– Phương tiện: Tự túc.

3/ Viên chức Hoàng Minh Quốc Dũng trực thuyết minh tại Bảo tàng tỉnh. Viên chức Nguyễn Năng Kiên trực thuyết minh tại Nhà Giao Tế.

4/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ BA, ngày 21/5/2024

1/ Viên chức Nguyễn Năng Kiên nghỉ bù theo quy định. Viên chức Bùi Kim Thư nghỉ phép từ ngày 21/5/2024 đến ngày 27/5/2024.

2/ Viên chức Trần Thị Hà trực thuyết minh tại Bảo tàng tỉnh từ ngày 21/5/2024 đến ngày 24/5/2024.

3/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ TƯ, ngày 22/5/2024

1/ Viên chức Nguyễn Năng Kiên trực thuyết minh tại Di tích Nhà Giao tế từ ngày 22/5/2024 đến ngày 26/5/2024.

2/ Viên chức Hoàng Minh Quốc Dũng nghỉ phép từ ngày 22/5/2024 đến ngày 23/5/20224

3/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ NĂM, ngày 23/5/2024

Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ SÁU, ngày 24/5/2024

1/ TP.Trưng bày và khai thác di sản Dinh Nho Dương đi kiểm tra trưng bày lưu động.

– Địa điểm: Di tích Tà Thiết.

– Phương tiện: Tự túc

2/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ BẢY ngày 25/5/2024

Viên chức Nguyễn Xuân Cảnh trực thuyết minh tại Bảo tàng tỉnh.

CHỦ NHẬT, ngày 26/5/2024

Viên chức Trần Thị Hà trực thuyết minh tại Bảo tàng tỉnh.

TL.GIÁM ĐỐC

KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TH

P.TRƯỞNG PHÒNG HC-TH

(Đã ký)  

Nguyễn Phương Tốt  

Print Friendly, PDF & Email

Tin cùng liên quan