LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 22 NĂM 2022 (Từ ngày 30/5/2022 đến ngày 05/6/2022)

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 22 NĂM 2022

(Từ ngày 30/5/2022 đến ngày 05/6/2022) 

 

THỨ HAI, ngày 30/5/2022

Sáng:

07h30 Ban Giám đốc dự Khai mạc Hội thi văn nghệ, thể thao Người khuyết tật tỉnh Bình Phước lần thứ VI, năm 2022.

– Địa điểm: Đoàn Ca múa nhạc dân tộc tỉnh.

Chiều:

Ban Giám đốc làm việc tại trụ sở

THỨ BA, ngày 31/5/2022

Sáng:

1/ 8h00’ Giám đốc Tô Văn Hoàng chủ trì họp Ban Biên tập trang thông tin điện tử (các thành viên Ban Biên tập chuẩn bị ý kiến góp ý cho Website)

– Thành phần: Thành viên Ban Biên tập.

– Địa điểm: Hội trường Bảo tàng tỉnh.

2/ 10h00 Phó Giám đốc Lò Văn Dinh dự Bế mạc Hội thi văn nghệ, thể thao Người khuyết tật tỉnh Bình Phước lần thứ VI, năm 2022.

– Địa điểm: Đoàn Ca múa nhạc dân tộc tỉnh

Chiều:

Ban Giám đốc làm việc tại trụ sở.

THỨ TƯ, ngày 01/6/2022

Sáng:

8h00’ Giám đốc Tô Văn Hoàng chủ trì cuộc họp cơ quan tháng 06 (Giao các phòng chuẩn bị nội dung báo cáo).

– Thành phần: Các Phó Giám đốc Phạm Hữu Hiến, Lò Văn Dinh cùng toàn thể viên chức.

– Địa điểm: Hội trường Bảo tàng tỉnh.

Chiều:

14h00’ Giám đốc Tô Văn Văn Hoàng họp thống nhất nội dung video giới thiệu chuyên đế “Chiến dịch Nguyễn Huệ năm 1972”.

– Thành phần: Thành viên Hội đồng khoa học.

– Địa điểm: Hội trường Bảo tàng tỉnh.

THỨ NĂM, ngày 02/6/2022

Ban Giám đốc làm việc tại trụ sở.

THỨ SÁU, ngày 03/6/2022

Sáng:

1/ Giám đốc Tô Văn Hoàng, Phó Giám đốc Phạm Hữu Hiến làm việc tại trụ sở

2/ 8h00’ Phó Giám đốc Lò Văn Dinh họp thống nhất nội dung trùng tu tại di tích Chốt chặn Tàu Ô.

– Cùng đi: Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ bảo tồn Lê Văn Năm, PTP. Hành chính – Tổng hợp Nguyễn Phương Tốt.

– Địa điểm: Huyện Hớn Quản.

– Phương tiện: Cá nhân.

Chiều

Ban Giám đốc làm việc tại trụ sở.

Lưu ý : Các phòng chuẩn bị nội dung cho cuộc họp phải gửi trước cho chủ trì và thành phần dự họp, ít nhất 01 ngày, đồng thời phối hợp với Phòng HCTH để chuẩn bị cuộc họp chu đáo. 

–  Vào thứ bảy, chủ nhật hàng tuần sẽ có chỉ đạo mới về công tác phòng chống dịch Covid-19 và các chỉ đạo khác của cơ quan cấp trên, Ban Giám đốc Bảo tàng yêu cầu toàn thể viên chức thường xuyên truy cập Website: http://baotangbinhphuoc.org.vn/ và nhóm zalo Cơ quan – CĐ Bảo tàng để cập nhật các ý kiến chỉ đạo và thực hiện tốt các ý kiến chỉ đạo.

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CÁC PHÒNG TUẦN 22 NĂM 2022

(Từ ngày 30/5/2022 đến ngày 05/6/2022)

THỨ HAI, ngày 30/5/2022

1/ Viên chức Trần Thị Hà trực thuyết minh tại Bảo tàng.

2/ Viên chức Nguyễn Năng Kiên trực thuyết minh tại di tích Nhà Giao tế.

3/ Các viên chức khác làm việc tại trụ sở.

THỨ BA, ngày 31/5/2022

1/ Viên chức Trần Thị Hà, Nguyễn Năng Kiên nghỉ bù theo quy định.

2/ Viên chức Nguyễn Xuân Cảnh trực thuyết minh tại Bảo tàng.

3/ Các viên chức khác làm việc tại trụ sở.

THỨ TƯ, ngày 01/6/2022

1/ Viên chức Trần Thị Hà trực thuyết minh tại Bảo tàng từ 01/6/2022 – 05/6/2022

2/ Viên chức Nguyễn Năng Kiên trực thuyết minh tại Di tích Nhà Giao tế từ 01/6/2022- 05/6/2022.

3/ Các viên chức khác làm việc tại trụ sở.

THỨ NĂM, ngày 02/6/2022

 Các viên chức khác làm việc tại trụ sở.

THỨ SÁU, ngày 03/6/2022

Các viên chức khác làm việc tại trụ sở.

 

TL. GIÁM ĐỐC

KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TH

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG HC-TH

 

(đã ký)

 

Nguyễn Phương Tốt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Tin cùng liên quan