LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 22 NĂM 2023 (Từ ngày 29/05/2023 đến ngày 04/06/2023)

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 22 NĂM 2023

(Từ ngày 29/05/2023 đến ngày 04/06/2023)

THỨ HAI, ngày 29/05/2023

Sáng:

Giám đốc Tô Văn Hoàng làm việc tại trụ sở.

Chiều:

Giám đốc Tô Văn Hoàng làm việc tại trụ sở.

Tối:

20h00’ Giám đốc Tô Văn Hoàng dự Lễ Khai mạc Ngày hội Gia đình tỉnh Bình Phước lần thứ XII năm 2023.

– Địa điểm: Đoàn Ca múa nhạc dân tộc tỉnh.

– Cùng dự: Toàn thể viên chức, nhân viên Bảo tàng tỉnh.

THỨ BA, ngày 30/05/2023

Sáng:

Giám đốc Tô Văn Hoàng làm việc tại trụ sở.

Chiều:

14h00’ Giám đốc Tô Văn Hoàng dự Lễ Bế mạc Ngày hội Gia đình tỉnh Bình Phước lần thứ XII năm 2023.

– Địa điểm: Đoàn Ca múa nhạc dân tộc tỉnh.

– Cùng dự: Phó Giám đốc Lò Văn Dinh.

THỨ TƯ, ngày 31/05/2023

Giám đốc Tô Văn Hoàng làm việc tại trụ sở.

THỨ NĂM, ngày 01/06/2023

Sáng:

8h00’ Giám Đốc Tô Văn Hoàng họp Thống nhất trách nhiệm thực hiện trong xây dựng cổng, hàng rào khu di tích Bồn xăng – Kho nhiên liệu VK 98.

– Địa điểm: Hội trường UBND xã Lộc Quang, Huyện Lộc Ninh.

– Cùng dự: PTP. Hành chính – Tổng hợp Nguyễn Phương Tốt, PTP. Nghiệp vụ bảo tồn Tô Thị Huê, viên chức Lâm Thị Hồng.

– Phòng HC-TH chuẩn bị xe ( 6h30’ tập trung tại Bảo tàng tỉnh cùng đi).

Chiều:

Giám đốc Tô Văn Hoàng làm việc tại trụ sở.

THỨ SÁU, ngày 02/06/2023

Sáng:

08h00′ Đảng ủy viên – Bí thư chi bộ Tô Văn Hoàng dự Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025.

– Địa điểm: Hội trường Sở.

– Thành phần: Toàn thể đảng viên Bảo tàng tỉnh.

Chiều:

Giám đốc Tô Văn Hoàng làm việc tại trụ sở.

–  Vào thứ bảy, chủ nhật hàng tuần sẽ có chỉ đạo mới về công tác phòng chống dịch Covid-19 và các chỉ đạo khác của cơ quan cấp trên, Ban Giám đốc Bảo tàng yêu cầu toàn thể viên chức thường xuyên truy cập Website: http://baotangbinhphuoc.org.vn/ và nhóm zalo Cơ quan – CĐ Bảo tàng để cập nhật các ý kiến chỉ đạo và thực hiện tốt các ý kiến chỉ đạo.


KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CÁC PHÒNG TUẦN 22 NĂM 2023

(Từ ngày 29/05/2023 đến ngày 04/06/2023)

THỨ HAI, ngày 29/05/2023

1/ TP. Nghiệp vụ bảo tàng Bùi Kim Thư đi thu thập thông tin di sản văn hóa phi vật thể Nghề dệt thổ cẩm của người S’tiêng Bình Phước từ ngày 29/5/2023 đến ngày 02/6/2023.

– Địa điểm: Huyện Bù Đăng.

– Cùng đi: PTP. Nghiệp vụ bảo tàng Ngô Hà; Viên chức Phạm Đức Ngự

– Phương tiện: Tự túc.

2/ Viên chức Trần Thị Hà nghỉ bù theo quy định. Viên chức Nguyễn Năng Kiên trực thuyết minh tại Di tích Nhà Giao Tế.

3/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ BA, ngày 30/05/2023

1/ Viên chức Nguyễn Năng Kiên nghỉ bù theo quy định.

2/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ TƯ, ngày 31/05/2023

1/ Viên chức Trần Thị Hà trực thuyết minh tại Bảo tàng từ ngày 31/5/2023 đến ngày 02/6/2023. Viên chức Nguyễn Năng Kiên trực thuyết minh tại Di tích Nhà Giao Tế từ ngày 31/5/2023 đến ngày 04/6/2023.

2/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ NĂM, ngày 01/06/2023

Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ SÁU, ngày 02/06/2023

Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ BẢY, ngày 03/06/2023

Viên chức Hoàng Minh Quốc Dũng trực thuyết minh tại Bảo tàng từ ngày 03/6/2023 đến ngày 04/6/2023.

 

 

TL.GIÁM ĐỐC

KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TH

P.TRƯỞNG PHÒNG HC-TH

(Đã ký)  

Nguyễn Phương Tốt  

Print Friendly, PDF & Email

Tin cùng liên quan