LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 23 NĂM 2022 (Từ ngày 06/6/2022 đến ngày 12/6/2022)

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 23 NĂM 2022

(Từ ngày 06/6/2022 đến ngày 12/6/2022) 

 

THỨ HAI, ngày 06/6/2022

Giám đốc làm việc tại trụ sở

THỨ BA, ngày 07/6/2022

Sáng:

1/ 08h00 Giám đốc Tô Văn Hoàng đi thị sát Khu du lịch Hồ Suối Lam.

– Địa điểm: Khu du lịch Hồ Suối Lam.

Cùng đi: PTP. Hành chính – Tổng hợp Nguyễn Phương Tốt.

2/ Phó Giám đốc Phạm Hữu Hiến; Lò Văn Dinh làm việc tại trụ sở.

Chiều:

1/ Bí thư Tô Văn Hoàng họp Ban chấp hành Đảng bộ:

14h00‘ cho ý kiến điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cấp ủy Chi bộ Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh và Chi bộ Thư viện tỉnh giai đoạn 2020 – 2025.

14h30 Thông qua văn kiện Đại hội chi bộ Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh (lần 2) và Chi bộ Thư viện tỉnh, nhiệm kỳ 2022 – 2025.

– Địa điểm: Phòng họp Sở.

2/ Phó Giám đốc Phạm Hữu Hiến; Lò Văn Dinh làm việc tại trụ sở.

THỨ TƯ, ngày 08/6/2022

Sáng:

1/ Giám đốc Tô Văn Hoàng, Phó Giám đốc Phạm Hữu Hiến làm việc tại trụ sở.

2/ 8h00’ Phó Giám đốc Lò Văn Dinh đi khảo sát lắp đặt pano giới thiệu hệ thống di tích tỉnh Bình Phước.

– Cùng đi: PTP. Nghiệp vụ Bảo tồn Lê Văn Năm, PTP. Hành chính – Tổng hợp Nguyễn Phương Tốt.

– Địa điểm: Huyện Lộc Ninh.

– Phương tiện: Phòng Hành chính – Tổng hợp chuẩn bị xe 4 chỗ.

Chiều

Ban Giám đốc làm việc tại trụ sở.

THỨ NĂM, ngày 09/6/2022

Sáng:

1/ 8h00′ Giám đốc Tô Văn Hoàng họp thống nhất nội dung hình ảnh phục vụ trưng bày chuyên đề “Uống nước nhớ nguồn” nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh – Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2022).

Thành phần: Thành viên hội đồng Khoa học.

Địa điểm: Hội trưởng Bảo tàng.

2/ Phó Giám đốc Lò Văn Dinh tham gia lớp cao cấp lý luận chính trị từ ngày 09/6/2022 đến ngày 10/6/2022.

– Địa điểm: Trường chính trị tỉnh Bình Phước.

Chiều:

Giám đốc Tô Văn Hoàng, Phó Giám đốc Phạm Hữu Hiến làm việc tại trụ sở.

Tối: 19h00‘ Giám đốc Tô Văn Hoàng dự Gala vinh danh huấn luyện viên, vận động viên đạt thành tích xuất sắc tại Segame 31.

– Thành phần: Các Phó giám đốc Phạm Hữu Hiến; Lò Văn Dinh cùng toàn thể viên chức và người lao động.

–  Địa điểm: Đoàn Ca múa nhạc dân tộc tỉnh.

THỨ SÁU, ngày 10/6/2022

Giám đốc Tô Văn Hoàng, Phó Giám đốc Phạm Hữu Hiến làm việc tại trụ sở.

Lưu ý : Các phòng chuẩn bị nội dung cho cuộc họp phải gửi trước cho chủ trì và thành phần dự họp, ít nhất 01 ngày, đồng thời phối hợp với Phòng HCTH để chuẩn bị cuộc họp chu đáo. 

–  Vào thứ bảy, chủ nhật hàng tuần sẽ có chỉ đạo mới về công tác phòng chống dịch Covid-19 và các chỉ đạo khác của cơ quan cấp trên, Ban Giám đốc Bảo tàng yêu cầu toàn thể viên chức thường xuyên truy cập Website: http://baotangbinhphuoc.org.vn/ và nhóm zalo Cơ quan – CĐ Bảo tàng để cập nhật các ý kiến chỉ đạo và thực hiện tốt các ý kiến chỉ đạo.

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CÁC PHÒNG TUẦN 23 NĂM 2022

(Từ ngày 06/6/2022 đến ngày 12/6/2022)

THỨ HAI, ngày 06/6/2022

1/ Viên Trần Thị Hà trực thuyết minh tại Bảo tàng.

2/ Viên chức Nguyễn Năng Kiên nghỉ phép năm từ ngày 03/6/2022 đến ngày 17/6/2022.

3/ Các viên chức khác làm việc tại trụ sở.

THỨ BA, ngày 07/6/2022

1/ Phó Trưởng phòng Lê Văn Năm hỗ trợ Phòng Quản lý Du lịch tại huyện Bù Gia Mập

Địa điểm: huyện Bù Gia Mập

Phương tiện: cá nhân

2/ Viên chức Trần Thị Hà nghỉ bù theo quy định.

3/ Viên chức Hoàng Minh Quốc Dũng trực thuyết minh tại Bảo tàng.

4/ Các viên chức khác làm việc tại trụ sở.

THỨ TƯ, ngày 08/6/2022

1/ Viên Trần Thị Hà trực thuyết minh tại Bảo tàng từ 08/6/2022 đến ngày 12/6/2022

2/ Các viên chức khác làm việc tại trụ sở.

THỨ NĂM, ngày 09/6/2022

 Các viên chức khác làm việc tại trụ sở.

THỨ SÁU, ngày 10/6/2022

Các viên chức khác làm việc tại trụ sở.

 

TL. GIÁM ĐỐC

KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TH

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG HC-TH

(đã ký)

Nguyễn Phương Tốt

 

Tin cùng liên quan