LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 23 NĂM 2024 (Từ ngày 03/6/2024 đến ngày 09/6/2024) 

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 23 NĂM 2024

(Từ ngày 03/6/2024 đến ngày 09/6/2024) 

THỨ HAI, ngày 03/6/2024

Sáng:

Ban Giám đốc làm việc tại trụ sở.

Chiều:

1/ 14h00’ Giám đốc Tô Văn Hoàng họp giao ban các đơn vị trực thuộc Sở.

– Địa điểm: Phòng họp Sở.

2/ Các Phó Giám đốc: Lò Văn Dinh, Nguyễn Sơn Hà làm việc tại trụ sở.

THỨ BA, ngày 04/6/2024

Sáng:

1/ Giám đốc Tô Văn Hoàng, Phó Giám đốc Lò Văn Dinh làm việc tại trụ sở.

2/ 8h30’ Phó Giám đốc Nguyễn Sơn Hà làm việc với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên Phòng tỉnh về hộ trợ trưng bày Đại hội thi đua quyết thắng.

– Địa điểm: Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên Phòng.

– Thành phần: TP.Trưng bày và Khai thác di sản Đinh Nho Dương.

– Phương tiện: Tự túc.

Chiều:

1/ 14h00’ Giám đốc Tô Văn Hoàng chủ trì Họp giao ban tháng 6/2024 (Giao các phòng chuẩn bị các nội dung đề xuất).

– Địa điểm: Phòng họp Bảo tàng.

– Thành phần: các Phó Giám đốc: Lò Văn Dinh, Nguyễn Sơn Hà và toàn thể viên chức Bảo tàng tỉnh.

THỨ TƯ, ngày 05/6/2024

Sáng:

1/ 08h00’ Đảng ủy viên – Bí thư Chi bộ Tô Văn Hoàng dự Hội nghị thông qua văn kiện Đại hội Chi Đoàn Sở VH,TT&DL lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2027 và Đề án nhân sự Ban Chấp hành Chi đoàn nhiệm kỳ 2024 – 2027

– Địa điểm: Phòng họp Sở.

2/ Các Phó Giám đốc: Lò Văn Dinh, Nguyễn Sơn Hà làm việc tại trụ sở.

Chiều:

Ban Giám đốc làm việc tại trụ sở.

THỨ NĂM, ngày 06/6/2024

Ban Giám đốc làm việc tại trụ sở.

THỨ SÁU, ngày 07/6/2024

Ban Giám đốc làm việc tại trụ sở.

–  Vào thứ bảy, chủ nhật hàng tuần sẽ có chỉ đạo mới về công tác phòng chống dịch Covid-19 và các chỉ đạo khác của cơ quan cấp trên, Ban Giám đốc Bảo tàng yêu cầu toàn thể viên chức thường xuyên truy cập Website: http://baotangbinhphuoc.org.vn/ và nhóm zalo Cơ quan – CĐ Bảo tàng để cập nhật các ý kiến chỉ đạo và thực hiện tốt các ý kiến chỉ đạo.


KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CÁC PHÒNG TUẦN 23 NĂM 2024

(Từ ngày 03/5/2024 đến ngày 09/6/2024) 

 THỨ HAI, ngày 03/6/2024

1/ Viên chức Lê Thị Bích Quý nghỉ phép năm từ ngày 03/6/2024 đến ngày 04/6/2024. Viên chức Nguyễn Xuân Cảnh nghỉ phép năm từ ngày 03/6/2024 đến ngày 07/6/2024. Viên chức Hoàng Minh Quốc Dũng nghỉ phép năm từ ngày 03/6/2024 đến ngày 07/6/2024.

2/ Viên chức Trần Thị Hà trực thuyết minh tại Bảo tàng tỉnh từ ngày 03/6/2024 đến ngày 07/6/2024. Viên chức Nguyễn Năng Kiên trực thuyết minh tại Nhà Giao tế.

3/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ BA, ngày 04/6/2024

1/ Viên chức Nguyễn Năng Kiên nghỉ bù theo quy định.

2/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ TƯ, ngày 05/6/2024

1/ PTP.Nghiệp vụ bảo tàng Ngô Hà đi sưu tầm hình ảnh, tư liệu, hiện vật về hoạt động của đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Bình Phước qua các nhiệm kỳ từ ngày 05/6/2024 đến ngày 07/6/2024

– Địa điểm:  huyện Lộc Ninh

Cùng đi: Viên chức Vụ Thị Nguyệt.

– Phương tiện: Tự túc.

2/ Viên chức Nguyễn Năng Kiên trực thuyết minh tại Di tích Nhà Giao tế từ ngày 05/6/2024 đến ngày 09/6/2024.

3/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ NĂM, ngày 06/6/2024

Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ SÁU, ngày 07/6/2024

1/ PTP.Hành chính – Tổng hợp Nguyễn Phương Tốt đi kiểm tra các di tích kết hợp giao văn phòng phẩm, phân bón thuốc trừ sau, gắn bổ sung và kiểm tra hệ thống camera.

– Địa điểm: Các di tích trên địa bàn tỉnh.

– Cùng đi: Viên chức Nguyễn Thị Vân, Nhân viên Ngô Văn Bình.

2/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ BẢY, ngày 08/6/2024

1/ Viên chức Lê Thị Bích Quý đi hộ trợ thuyết minh theo công văn số 1547/SVHTTDL-VH của Sở văn Hóa thể thao và Du lịch về việc hỗ trợ Đoàn công tác của thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định sưu tầm tại liệu và học tập.

– Địa điểm: Huyện Phú Riềng.

– Phương tiện: tự túc

2/ Viên chức Lê Thị Phương trực thuyết minh tại Bảo tàng tỉnh.

THỨ CHỦ NHẬT, ngày 09/6/2024

PTP.Nghiệp vụ bảo tàng Ngô Hà trực thuyết minh tại Bảo tàng tỉnh.

TL.GIÁM ĐỐC

KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TH

P.TRƯỞNG PHÒNG HC-TH

(Đã ký)  

Nguyễn Phương Tốt  

Print Friendly, PDF & Email

Tin cùng liên quan