LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 24 NĂM 2022 (Từ ngày 13/6/2022 đến ngày 19/6/2022)

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 24 NĂM 2022

(Từ ngày 13/6/2022 đến ngày 19/6/2022) 

 

THỨ HAI, ngày 13/6/2022

Sáng:

1/ Giám đốc Tô Văn Hoàng, Phó Giám đốc Phạm Hữu Hiến làm việc tại trụ sở.

2/ Phó Giám đốc Lò Văn Dinh tham gia lớp cao cấp lý luận chính trị từ ngày 13/6/2022 đến ngày 14/6/2022.

– Địa điểm: Trường chính trị tỉnh Bình Phước.

Chiều:

Giám đốc Tô Văn Hoàng, Phó Giám đốc Phạm Hữu Hiến làm việc tại trụ sở.

THỨ BA, ngày 14/6/2022

1/ Giám đốc Tô Văn Hoàng đi thăm nhân chứng

– Địa điểm: Vĩnh Long

– Cùng đi: PTP. Nghiệp vụ Bảo tồn Lê Văn Năm

– Phương tiện: Phòng HCTH chuẩn bị xe.( tập trung lúc 6h00′ cùng tại Bảo tàng cùng đi)

2/ Phó Giám đốc Phạm Hữu Hiến làm việc tại trụ sở.

THỨ TƯ, ngày 15/6/2022

Sáng:

1/ 07h30 Ban Giám đốc dự Khai mạc giải Thể dục dưỡng sinh Đại hội TDTT tỉnh Bình Phước lần thứ VI năm 2022.

– Địa điểm: Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh.

2/ 8h00’ Giám đốc Tô Văn Hoàng họp Hội đồng thẩm định Bộ sưu tập Hiện vật truyền thống người Khmer Bình Phước (giao phòng Nghiệp vụ bảo tàng chuẩn bị nội dung)

– Thành phần: Thành viên Hội đồng thẩm định Bộ sưu tập hiện vật truyền thống người Khmer Bình Phước theo Quyết định 1395/QĐ-SVHTTDL ngày 03/6/2022.

– Địa điểm: Hội trường Bảo tàng.

Chiều:

1/ 15h00‘ Giám đốc Tô Văn Hoàng tiếp và làm việc với Đoàn công tác Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tham quan, học tập kinh nghiệm

– Địa điểm: Hội trường Sở.

2/ 14h00′ Phó Giám đốc Lò Văn Dinh đi khảo sát lắp đặt pano giới thiệu hệ thống di tích tỉnh Bình Phước

Địa điểm: Hớn Quản

Cùng đi: PTP. Nghiệp vụ Bảo tồn Lê Văn Năm.

– Phương tiện: Phòng HCTH chuẩn bị xe.( tập trung lúc 13h00′ cùng tại Bảo tàng củng đi)

3/ Phạm Hữu Hiến làm việc tại trụ sở.

THỨ NĂM, ngày 16/6/2022

Sáng:

1/ Giám đốc Tô Văn Hoàng, Phó Giám đốc Phạm Hữu Hiến làm việc tại trụ sở.

2/ Phó Giám đốc Lò Văn Dinh tham gia lớp cao cấp lý luận chính trị từ ngày 16/6/2022 đến ngày 17/6/2022.

– Địa điểm: Trường chính trị tỉnh Bình Phước.

Chiều:

14h00 Giám đốc Tô Văn Hoàng họp thông qua dự thảo kế hoạch Thực hiện Chương trình Bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa Việt Nam, giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Cùng dự: PTP. Nghiệp vụ Bảo tồn Lê Văn Năm.

– Địa điểm: Phòng họp Sở.

THỨ SÁU, ngày 17/6/2022

Giám đốc Tô Văn Hoàng, Phó Giám đốc Phạm Hữu Hiến làm việc tại trụ sở.

CHỦ NHẬT,ngày 19/6/2022

Giám đốc Tô Văn Hoàng đi khảo sát địa điểm X16.

– Địa điểm: Huyện Lộc Ninh.

Cùng đi: PTP. Nghiệp vụ Bảo tồn Lê Văn Năm.

– Phương tiện: Phòng HCTH chuẩn bị xe.

Lưu ý : Các phòng chuẩn bị nội dung cho cuộc họp phải gửi trước cho chủ trì và thành phần dự họp, ít nhất 01 ngày, đồng thời phối hợp với Phòng HCTH để chuẩn bị cuộc họp chu đáo. 

–  Vào thứ bảy, chủ nhật hàng tuần sẽ có chỉ đạo mới về công tác phòng chống dịch Covid-19 và các chỉ đạo khác của cơ quan cấp trên, Ban Giám đốc Bảo tàng yêu cầu toàn thể viên chức thường xuyên truy cập Website: http://baotangbinhphuoc.org.vn/ và nhóm zalo Cơ quan – CĐ Bảo tàng để cập nhật các ý kiến chỉ đạo và thực hiện tốt các ý kiến chỉ đạo.

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CÁC PHÒNG TUẦN 24 NĂM 2022

(Từ ngày 13/6/2022 đến ngày 19/6/2022)

 

THỨ HAI, ngày 13/6/2022

1. TP. Trưng bày và khai thác di sản Đinh Nho Dương nghỉ phép năm từ ngày 13/6/2022 đến ngày 17/6/2022

2/ Viên chức Nguyễn Năng Kiên nghỉ phép năm đến hết ngày 17/6/2022.

3/ Viên Trần Thị Hà trực thuyết minh tại Bảo tàng từ ngày 13/6/2022 đến ngày 16/6/2022

4/ Các viên chức khác làm việc tại trụ sở.

THỨ BA, ngày 14/6/2022

1/ PTP. Nghiệp vụ Bảo tồn Lê Văn Năm đi thu thập thông tin liên quan đến di tích Thành đất hình tròn Lộc Tấn 2.

Địa điểm: huyện Lộc Ninh

Phương tiện: cá nhân

2/ Các viên chức khác làm việc tại trụ sở.

THỨ TƯ, ngày 15/6/2022

1/ 13h30’ PTP. Nghiệp vụ Bảo tồn Lê Văn Năm, PTP. Hành chính – Tổng hợp Nguyễn Phương Tốt đi khảo sát vị trí lắp đặt pano giới thiệu hệ thống di tích tỉnh Bình Phước.

Địa điểm: Trường THPT Trần Phú, xã Tân Hưng, huyện Hớn Quản.

Phương tiện: cá nhân.

2/ Các viên chức khác làm việc tại trụ sở.

THỨ NĂM, ngày 16/6/2022

 Các viên chức khác làm việc tại trụ sở.

THỨ SÁU, ngày 17/6/2022

1/ Viên chức Trần Thị Hà nghỉ bù theo quy định.

2/ Viên chức Nguyễn Xuân Cảnh trực thuyết minh tại Bảo tàng.

3/ Các viên chức khác làm việc tại trụ sở.

THỨ BẢY, ngày 18/6/2022

PTP. Trưng bày và khai thác di sản Tô Thị Huê trực thuyết minh tại Bảo tàng, viên chức Nguyễn Năng Kiên trực thuyết minh tại di tích Nhà Giao tế từ ngày 18/6/2022 đến ngày 19/6/2022.

CHỦ NHẬT, ngày 19/6/2022

Sáng:

09h00 PTP. Nghiệp vụ bảo tồn Lê Văn Năm đi kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Lễ kỷ niệm 45 năm “Con đường tiến tới đánh đổ chế độ diệt chủng Pol Pốt” của Thủ tướng Campuchia Hun Sen.

– Địa điểm: Tại Khu vực X16, xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh

Chiều:

14h00 PTP. Nghiệp vụ bảo tồn Lê Văn Năm tham gia cùng Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng đi kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Lễ kỷ niệm tại X16.

– Địa điểm: Tại nhà chờ Khu vực X16, xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh

 

TL. GIÁM ĐỐC

KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TH

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG HC-TH

(đã ký)

Nguyễn Phương Tốt

Print Friendly, PDF & Email

Tin cùng liên quan