LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 24 NĂM 2024 (Từ ngày 10/6/2024 đến ngày 16/6/2024) 

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 24 NĂM 2024

(Từ ngày 10/6/2024 đến ngày 16/6/2024) 

THỨ HAI, ngày 10/6/2024

1/ Giám đốc Tô Văn Hoàng, Phó Giám đốc Nguyễn Sơn Hà làm việc tại trụ sở.

2/ Phó Giám đốc Lò Văn Dinh nghỉ phép từ ngày 10/6/2024 đến ngày 21/6/2024

THỨ BA, ngày 11/6/2024

Sáng:

1/ Giám đốc Tô Văn Hoàng đi kiểm tra các di tích trên địa bàn tỉnh Bình Phước

– Địa điểm: huyện Lộc Ninh.

– Cùng đi: PTP. Hành chính – Tổng hợp Nguyễn Phương Tốt, Nhân viên Ngô Văn Bình

– Phòng Hành chính – Tổng hợp chuẩn bị xe(7h00′ tập trung tại Bảo tàng tỉnh cùng đi)

2/ Phó Giám đốc Nguyễn Sơn Hà làm việc tại trụ sở.

Chiều:

Giám đốc Tô Văn Hoàng, Phó Giám đốc Nguyễn Sơn Hà làm việc tại trụ sở.

THỨ TƯ, ngày 12/6/2024

Giám đốc Tô Văn Hoàng, Phó Giám đốc Nguyễn Sơn Hà làm việc tại trụ sở.

THỨ NĂM, ngày 13/6/2024

Giám đốc Tô Văn Hoàng, Phó Giám đốc Nguyễn Sơn Hà làm việc tại trụ sở.

THỨ SÁU, ngày 14/6/2024

Giám đốc Tô Văn Hoàng, Phó Giám đốc Nguyễn Sơn Hà làm việc tại trụ sở.

CHỦ NHẬT ngày 16/6/2

07h00’ Giám đốc Tô Văn Hoàng dự Khai mạc Ngày Quốc tế Yoga tại tỉnh Bình Phước năm 2024.

– Địa điểm: Nhà thi đấu đa năng tỉnh.

– Cùng dự: Các Phó Giám dốc: Lò Văn Dinh, Nguyễn Sơn Hà; cùng toàn thể viên chức, nhân viên Bảo tàng tỉnh.

–  Vào thứ bảy, chủ nhật hàng tuần sẽ có chỉ đạo mới về công tác phòng chống dịch Covid-19 và các chỉ đạo khác của cơ quan cấp trên, Ban Giám đốc Bảo tàng yêu cầu toàn thể viên chức thường xuyên truy cập Website: http://baotangbinhphuoc.org.vn/ và nhóm zalo Cơ quan – CĐ Bảo tàng để cập nhật các ý kiến chỉ đạo và thực hiện tốt các ý kiến chỉ đạo.


KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CÁC PHÒNG TUẦN 24 NĂM 2024

(Từ ngày 10/5/2024 đến ngày 14/6/2024) 

 THỨ HAI, ngày 10/6/2024

1/ PTP.Nghiệp vụ bao tàng Ngô Hà đi sưu tầm hình ảnh, tư liệu, hiện vật về hoạt động của đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Bình Phước qua các nhiệm kỳ từ ngày 10/6/2024 đến ngày 14/6/2024.

– Địa điểm: Huyện Lộc Ninh

– Cùng đi: Viên chức Vũ Thị Nguyệt.

– Phương tiện: tự túc.

2/ Viên chức Trần Thị Hà nghỉ bù theo quy định.Viên chức Nguyễn Năng Kiên nghỉ bù theo quy định

3/ PTP.Nghiệp vụ bảo tồn Tô Thị huê và các viên chức Lâm Thị Hồng, Lê Thị Bích Quý, Chu Thị Thủy nhập phần mềm hệ thống thông tin quản lý di tích từ ngày 10/6/2024 đến ngày 14/6/2024.

4/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ BA, ngày 11/6/2024

1/ Viên chức Trần Thị Hà trực thuyết minh tại Bảo tàng tỉnh từ ngày 11/6/2024 đến ngày 16/6/2024.Viên chức Nguyễn Năng Kiên trực thuyết minh tại Nhà Giao tế

2/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ TƯ, ngày 12/6/2024

1/ Viên chức Nguyễn Năng Kiên trực thuyết minh tại Nhà Giao tế từ ngày 12/6/2024 đến ngày 16/6/2024.

2/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ NĂM, ngày 13/6/2024

Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ SÁU, ngày 14/6/2024

Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

TL.GIÁM ĐỐC

KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TH

P.TRƯỞNG PHÒNG HC-TH

(Đã ký)  

Nguyễn Phương Tốt  

Print Friendly, PDF & Email

Tin cùng liên quan