LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 25 NĂM 2024 (Từ ngày 17/6/2024 đến ngày 23/6/2024)

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 25 NĂM 2024

(Từ ngày 17/6/2024 đến ngày 23/6/2024)

THỨ HAI, ngày 17/6/2024

1/ Giám đốc Tô Văn Hoàng, Phó Giám đốc Nguyễn Sơn Hà làm việc tại trụ sở.

2/ Phó Giám dốc Lò Văn Dinh nghỉ phép từ ngày 14/6/2024 đến ngày 21/6/2024.

THỨ BA, ngày 18/6/2024

Sáng:

Giám đốc Tô Văn Hoàng, Phó Giám đốc Nguyễn Sơn Hà làm việc tại trụ sở.

Chiều:

14h00 Giám đốc Tô Văn Hoàng chủ trì họp thông qia dự thảo quy chế làm việc của Bảo tàng và  dự thảo quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Bảo tàng tỉnh Bình Phước.
– Địa điểm: phòng họp Bảo tàng.

– Thành phần: Ban Giám đốc, Trưởng phòng; Phó Trưởng phòng các phòng thuộc Bảo tàng.

THỨ TƯ, ngày 19/6/2024

Sáng:

1/ 07h30 Giám đốc Tô Văn Hoàng dự họp Ban Tổ chức Ngày hội Gia đình tỉnh Bình Phước lần XIII, năm 2024.
– Địa điểm: Hội trường Sở VHTTDL.

2/ Phó Giám đốc Nguyễn Sơn Hà làm việc tại trụ sở.

Chiều:

Giám đốc Tô Văn Hoàng, Phó Giám đốc Nguyễn Sơn Hà làm việc tại trụ sở.

THỨ NĂM, ngày 20/6/2024

Sáng:

1/ 08h00 Đảng uỷ viên – Bí thư Chi bộ Bảo tàng Tô Văn Hoàng họp kiểm điểm Ban Chấp hành Đảng bộ sau giám sát của Đoàn giám sát 118.

– Địa điểm: Phòng họp Sở.

2/ 07h30 Phó Giám đốc Nguyễn Sơn Hà làm việc với Đoàn kiểm tra về công tác bảo vệ Bí mật nhà nước.(Các phòng thuộc Bảo tàng rà soát các hồ sơ, trang thiết bị lưu trữ văn bản mật để đoàn kiểm tra trực tiếp).

– Địa điểm: Hội trường Sở.

Chiều:

15h00’ Giám đốc Tô Văn Hoàng Làm việc tiếp đoàn công tác Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh thực hiện sưu tầm tài liệu, hình ảnh và hiện vật lịch sử, văn hóa tại tỉnh Bình Phước. 

– Địa điểm: Phòng họp Bảo tàng tỉnh.

– Thành phần: Phó Giám đốc Nguyễn Sơn Hà; Lãnh đạo phòng cùng các viên chức phòng Nghiệp vụ bảo tàng.

THỨ SÁU, ngày 21/6/2024

Sáng:

1/ 08h00 Đảng uỷ viên – Bí thư Chi bộ Bảo tàng Tô Văn Hoàng họp Ban Chấp hành Đảng bộ mở rộng quý II năm 2024.

– Địa điểm: Phòng họp Sở.

2/ Phó Giám đốc Nguyễn Sơn Hà làm việc tại trụ sở.

Chiều:

1/ 14h00 Giám đốc Tô Văn Hoàng họp thông qua dự thảo Kế hoạch phân công triển khai thực hiện Kế hoạch số 171/KH-UBND ngày 14/5/2024 của UBND tỉnh.

– Địa điểm: Phòng họp Sở.

2/ Phó Giám đốc Nguyễn Sơn Hà làm việc tại trụ sở.

* Lưu ý:  Vào thứ bảy, chủ nhật hàng tuần sẽ có chỉ đạo mới về công tác phòng chống dịch Covid-19 và các chỉ đạo khác của cơ quan cấp trên, Ban Giám đốc Bảo tàng yêu cầu toàn thể viên chức thường xuyên truy cập Website: http://baotangbinhphuoc.org.vn/ và nhóm zalo Cơ quan – CĐ Bảo tàng để cập nhật các ý kiến chỉ đạo và thực hiện tốt các ý kiến chỉ đạo.


KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CÁC PHÒNG TUẦN 24 NĂM 2024

(Từ ngày 17/6/2024 đến ngày 23/6/2024) 

THỨ HAI, ngày 17/6/2024

1/ PTP.Nghiệp vụ bao tàng Ngô Hà đi sưu tầm hình ảnh, tư liệu, hiện vật về hoạt động của đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Bình Phước qua các nhiệm kỳ từ ngày 17/6/2024 đến ngày 18/6/2024.

– Địa điểm: Huyện Lộc Ninh

– Cùng đi: Viên chức Vũ Thị Nguyệt.

– Phương tiện: tự túc.

2/ PTP. Nghiệp vụ bảo tồn  Tô Thị Huê nhập phần mềm hệ thống thông tin quản lý di tích từ ngày 17/6/2024 đến ngày 18/6/2024.

– Thành phần: các viên chức: Lâm Thị Hồng, Lê Thị Bích Quý, Chu Thị Thủy.

3/ Viên chức Trần Thị Hà trực thuyết minh tại Bảo tàng tỉnh từ ngày 17/6/2024 đến ngày 20/6/2024. Viên chức Nguyễn Năng Kiên trực thuyết minh tại Nhà Giao tế.

4/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ BA, ngày 18/6/2024

1/ Viên chức Nguyễn Năng Kiên nghỉ bù theo quy định

2/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ TƯ, ngày 19/6/2024

1/ Viên chức Nguyễn Năng Kiên trực thuyết minh tại Nhà Giao tế từ ngày 19/6/2024 đến ngày 23/6/2024.

2/ Viên chức Lê Thị Bích Quý phối hợp, hỗ trợ Công ty Cổ phần NOTE AR trong quá trình thực hiện chuyển đổi số di tích; tiếp nhận, quản lý và khai thác sản phẩm chuyển đổi số di tích theo quy định. Báo cáo kết quả về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sau khi hoàn thành. 

– Địa điểm: di tích đình hưng long, thị xã chơn thành

– Phương tiên: tự túc.

3/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ NĂM, ngày 20/6/2024

Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ SÁU, ngày 21/6/2024

1/ Viên chức Trần Thị Hà nghỉ bù theo quy định.

2/ Viên chức Nguyễn Xuân cảnh trực thuyết minh tại Bảo tàng tỉnh.

3/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ BẢY, ngày 22/6/2024

Viên chức Lê Thị Bích Quý trực thuyết minh tại Bảo tàng tỉnh

CHỦ NHẬT, ngày 23/6/2024

1/ TP.Trưng bày và khai thác di sản Đinh Nho Dương hỗ trợ công tác trưng bày phục vụ Đại hội dân tộc thiểu số huyện Phú Riềng lần II, năm 2024.

– Địa điểm: huyện Phú Riềng.

– Cùng đi: Viên chức Nguyễn Xuân Cảnh.

2/ Viên chức Chu Thị Thủy trực thuyết minh tại Bảo tàng tỉnh

TL.GIÁM ĐỐC

KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TH

P.TRƯỞNG PHÒNG HC-TH

(Đã ký)  

Nguyễn Phương Tốt  

Print Friendly, PDF & Email

Tin cùng liên quan