LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 26 NĂM 2023 (Từ ngày 26/06/2023 đến ngày 02/07/2023)

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 26 NĂM 2023

(Từ ngày 26/06/2023 đến ngày 02/07/2023)

THỨ HAI, ngày 26/06/2023

Sáng:

8h00’ Giám đốc Tô Văn Hoàng chủ trì họp thông qua báo cáo xếp hạng Bảo tàng hạng II (Phòng Hành chính – Tổng hợp chuẩn bị nội dung).

Địa điểm: Phòng họp Bảo tàng tỉnh.

– Thành phần: Phó Giám đốc Nguyễn Sơn Hà; TP. Trưng bày và khai thác di sản Đinh Nho Dương, TP. Nghiệp vụ bảo tàng Bùi Kim Thư, PTP. Hành chính – Tổng hợp Nguyễn Phương Tốt, PTP. Nghiệp vụ bảo tồn Tô Thị Huê.

Chiều:

Giám đốc Tô Văn Hoàng, Phó Giám đốc Nguyễn Sơn Hà làm việc tại trụ sở.

THỨ BA, ngày 27/06/2023

Giám đốc Tô Văn Hoàng, Phó Giám đốc Nguyễn Sơn Hà làm việc tại trụ sở.

THỨ TƯ, ngày 28/06/2023

Giám đốc Tô Văn Hoàng, Phó Giám đốc Nguyễn Sơn Hà làm việc tại trụ sở.

THỨ NĂM, ngày 29/06/2023

Sáng:

1/ 08h00’ Giám đốc Tô Văn Hoàng tham gia cùng Đoàn của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh đi khảo sát việc đề xuất thực hiện trưng bày hiện vật ngoài trời (Phòng HC-TH chuẩn bị nội dung).

– Địa điểm: Bảo tàng tỉnh.

– Cùng dự: TP. Trưng bày và khai thác di sản Đinh Nho Dương, PTP. Hành chính – tổng hợp Nguyễn Phương Tốt.

2/ Phó Giám đốc Nguyễn Sơn Hà làm việc tại trụ sở

Chiều:

1/ 14h00’ Giám đốc Tô Văn Hoàng dự họp thông qua Báo cáo Hội nghị văn hóa tỉnh Bình Phước.

– Địa điểm: Phòng họp Sở.

2/ Phó Giám đốc Nguyễn Sơn Hà làm việc tại trụ sở.

THỨ SÁU, ngày 30/06/2023

Giám đốc Tô Văn Hoàng, Phó Giám đốc Nguyễn Sơn Hà làm việc tại trụ sở.

THỨ BẢY, ngày 01/07/2023

07h30’ Giám đốc Tô Văn Hoàng dự Lễ Khai mạc giải vô địch Vovinam các lứa tuổi tỉnh Bình Phước năm 2023.

– Địa điểm: Nhà tập Đa năng trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh.

CHỦ NHẬT, ngày 02/07/2023

07h00’ Giám đốc Tô Văn Hoàng dự Ngày Quốc tế Yoga tại tỉnh Bình Phước năm 2023.

– Địa điểm: Nhà Thi đấu đa năng tỉnh.

– Cùng dự: Phó Giám đốc Nguyễn Sơn Hà, toàn thể viên chức Bảo tàng tỉnh.

–  Vào thứ bảy, chủ nhật hàng tuần sẽ có chỉ đạo mới về công tác phòng chống dịch Covid-19 và các chỉ đạo khác của cơ quan cấp trên, Ban Giám đốc Bảo tàng yêu cầu toàn thể viên chức thường xuyên truy cập Website: http://baotangbinhphuoc.org.vn/ và nhóm zalo Cơ quan – CĐ Bảo tàng để cập nhật các ý kiến chỉ đạo và thực hiện tốt các ý kiến chỉ đạo.

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CÁC PHÒNG TUẦN 26 NĂM 2023

(Từ ngày 26/06/2023 đến ngày 02/07/2023)

THỨ HAI, ngày 26/06/2023

1/ Viên chức Trần Thị Hà trực thuyết minh tại Bảo tàng từ ngày 16/06/2023 đến ngày 30/07/2023. Viên chức Nguyễn Năng Kiên trực thuyết minh tại Di tích Nhà Giao Tế.

2/ Viên chức Vũ Thị Nguyệt nghỉ phép năm từ ngày 19/6/2023 đến ngày 04/7/2023.

3/ Bảo vệ Đào Văn Phụng đi tập trung huấn luyện tại đơn vị eBB736/Bộ CHQS tỉnh Bình Phước đến ngày 07/7/2023

4/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ BA, ngày 27/06/2023

1/ TP. Nghiệp vụ bảo tàng Bùi Kim Thư đi thu thập thông tin di sản văn hóa phi vật thể Nghề dệt thổ cẩm của người S’tiêng Bình Phước từ ngày 27/6/2023 đến ngày 30/6/2023.

– Địa điểm: Huyện Lộc Ninh, Thị xã Bình Long

– Cùng đi: PTP. Nghiệp vụ bảo tàng Ngô Hà, viên chức Phạm Đức Ngự.

2/ Viên chức Nguyễn Năng Kiên nghỉ bù theo quy định.

3/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ TƯ, ngày 28/06/2023

PTP. Nghiệp vụ bảo tồn Tô Thị Huê đi thu thập thông tin, sưu tầm tài liệu, gặp gỡ nhân chứng, phục vụ viết lý lịch di tích Địa điểm ghi dấu chiến thắng Phước Long từ ngày 28/06/2023 đến ngày 30/06/2023.

– Địa điểm: Thị xã Phước Long.

– Cùng đi: các viên chức: Lâm Thị Hồng, Lê Thị Bích Quý, Chu Thị Thủy.

– Phương tiện: Tự túc.

1/ Viên chức Nguyễn Năng Kiên trực thuyết minh tại Di tích Nhà Giao Tế từ ngày 21/6/2023 đến ngày 25/6/2023.

2/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ NĂM, ngày 29/06/2023

Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ SÁU, ngày 30/06/2023

Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ BẢY, ngày 01/07/2023

Viên chức Nguyễn Xuân Canh trực thuyết minh tại Bảo tàng tỉnh.

CHỦ NHẬT, ngày 02/07/2023

TP. Trưng bày và khai thác di sản Đinh Nho Dương trực thuyết minh tại Bảo tàng tỉnh.

 

 

TL.GIÁM ĐỐC

KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TH

P.TRƯỞNG PHÒNG HC-TH

(Đã ký)  

Nguyễn Phương Tốt  

Print Friendly, PDF & Email

Tin cùng liên quan