LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 26 NĂM 2024 (Từ ngày 24/6/2024 đến ngày 30/6/2024) 

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 26 NĂM 2024

(Từ ngày 24/6/2024 đến ngày 30/6/2024) 

THỨ HAI, ngày 24/6/2024

Sáng:

1/ Giám đốc Tô Văn Hoàng, Phó Giám đốc Nguyễn Sơn Hà làm việc tại trụ sở.

2/ Phó Giám đốc Lò Văn Dinh dự:

(1) 07h00 khảo sát hiện trạng, phương án tu bổ di tích Địa điểm Căn Cứ cục Hậu cần Quân giải phóng miền Nam Việt Nam (1973-1975). (Giao phòng Nghiệp vụ bảo tồn chuẩn bị nội dung)

– Đị điểm: Di tích Địa điểm Căn Cứ cục Hậu cần Quân giải phóng miền Nam Việt Nam (1973-1975), xã Lộc Hiệp, huyện Lộc Ninh.

– Cùng đi: Các viên chức: Chu Thị Thủy; Lê Thị Bích Quý.

Phương tiện: Phòng HCTH chuẩn bị xe 4 chỗ và đón tại Bảo tàng tỉnh lúc 05 giờ 00 cùng đi.

(2) 09h30’ Tiếp và làm việc với Tạp chí Truyền thông và Phát triển do đồng chí Trương Hòa Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ, cố vấn cao cấp làm trưởng đoàn (Giao phòng Nghiệp vụ bảo tồn chuẩn bị các nội dung liên quan theo Công văn 1772/SVHTTDL-VH ngày 20/6/2024 của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch).

– Địa điểm: Thị xã Phước Long.

Chiều:

Giám đốc Tô Văn Hoàng làm việc tại trụ sở

THỨ BA, ngày 25/6/2024

Sáng:

1/ Chi ủy Chi bộ Bảo tàng tỉnh họp:

(1) 8h00’ Lấy phiếu tính nhiệm bổ nhiệm lại các chức danh Trưởng phòng Nghiệp vụ bảo tàng; Phó trưởng phòng Nghiệp vụ bảo tàng (Giao các cá nhân chuẩn bị bản tự nhận xét, phòng HCTH chuẩn bị các hồ sơ liên quan theo quy định).

– Thành phần: Phó Trưởng phòng Hành chính – Tổng hợp Nguyễn Phương Tốt và toàn thể viên chức phòng Nghiệp vụ bảo tàng.

(2) 9h00’ Lấy phiếu tính nhiệm bổ nhiệm lại các chức danh Phó trưởng phòng PTP.Hành chính – Tổng hợp (Giao cá nhân chuẩn bị bản tự nhận xét, phòng HCTH chuẩn bị các hồ sơ liên quan theo quy định).

– Thành phần: Toàn thể viên chức và nhân viên phòng Hành chính – Tổng hợp.

2/ 10h00’ Giám đốc Tô Văn Hoàng chủ trì họp lấy phiểu tính nhiệm bổ nhiệm lại các chức danh Trưởng phòng Nghiệp vụ bảo tàng; Phó trưởng phòng Nghiệp vụ bảo tàng; Phó trưởng phòng PTP.Hành chính – Tổng hợp (bước 5).

– Thành phần: các Phó Giám đốc: Lò Văn Dinh; Nguyễn Sơn Hà; PTP. Hành chính – Tổng hợp Nguyễn Phương Tốt.

Chiều:

1/ 14h00’ Giám đốc Tô Văn Hoàng họp thông qua dự thảo Kế hoạch phân công triển khai thực hiện Kế hoạch số 171/KH-UBND ngày 14/5/2024 của UBND tỉnh.

– Địa điểm: Phòng họp Sở.

2/ 13h30′ Phó Giám đốc Lò Văn Dinh làm việc với phòng Văn hóa và Thông tin thị xã Chơn Thành về việc quản lý di tích điểm cuối đường HCM 1973.

– Cùng dự: Viên chức Lê Thị Bích Quý.

– Địa điểm: TX Chơn Thành,

– Phương tiện: tự túc

2/ Các Phó Giám đốc: Lò Văn Dinh; Nguyễn Sơn Hà làm việc tại trụ sở.

THỨ TƯ, ngày 26/6/2024

Sáng:

1/ 08h00’ Giám đốc Tô Văn Hoàng dự Khai mạc Ngày hội Gia đình tỉnh Bình Phước lần XIII, năm 2024.

 – Địa điểm: Trung tâm Văn hóa tỉnh.

– Cùng dự: Các Phó Giám đốc: Lò Văn Dinh, Nguyễn Sơn Hà và toàn thể viên chức, nhân viên Bảo tàng tỉnh.

Chiều:

1/ 16h30’ Giám đốc Tô Văn Hoàng dự Bế mạc Ngày hội Gia đình tỉnh Bình Phước lần XIII, năm 2024.

 – Địa điểm: Trung tâm Văn hóa tỉnh.

– Cùng dự: Các Phó Giám đốc: Lò Văn Dinh, Nguyễn Sơn Hà và toàn thể viên chức, nhân viên Bảo tàng tỉnh.

THỨ NĂM, ngày 27/6/2024

Sáng:

1/ 8h00′ Bí thư chi bộ Tô Văn Hoàng chủ trì họp Chi ủy Chi bộ Bảo tàng tỉnh về công tác cản bộ

– Địa điểm: Phòng họp Bảo tàng tỉnh

– Thành Phần: Chi ủy Chi bộ Bảo tàng tỉnh

2/ 9h00’ Giám đốc Tô Văn Hoàng chủ trì họp lấy phiểu tính nhiệm bổ nhiệm lại các chức danh Trưởng phòng Nghiệp vụ bảo tàng; Phó trưởng phòng Nghiệp vụ bảo tàng; Phó trưởng phòng PTP.Hành chính – Tổng hợp (bước 5).

– Thành phần: các Phó Giám đốc: Lò Văn Dinh; Nguyễn Sơn Hà; PTP. Hành chính – Tổng hợp Nguyễn Phương Tốt.

Chiều:

Giám đốc Tô Văn Hoàng; Các Phó Giám đốc: Lò Văn Dinh, Nguyễn Sơn Hà làm việc tại trụ sở.

THỨ SÁU, ngày 28/6/2024

Sáng:

1/ Bí thư Chi bộ Tô Văn Hoàng chủ trì:

(1) 8h00’ Họp Chi uỷ Chi bộ (Đảng vụ chuẩn bị nội dung).

– Thành phần: Chi uỷ Chi bộ.

(2) 8h30’ sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo phong cách, đạo đức Hồ Chi Minh

– Thành phần: toàn thể Đảng viên và quần chúng Bảo tàng tỉnh (Viên chức Lê Thị Bích Quý chuẩn bị nội dung).

(3) 9h00’Sinh hoạt Chi bộ định kỳ tháng 6/2024 (Đảng vụ chuẩn bị nội dung).

– Thành phần: Toàn thể Đảng viên Bảo tàng tỉnh.

– Địa điểm: Phòng họp Bảo tàng.

Chiều:

Giám đốc Tô Văn Hoàng; Các Phó Giám đốc: Lò Văn Dinh, Nguyễn Sơn Hà làm việc tại trụ sở.

–  Vào thứ bảy, chủ nhật hàng tuần sẽ có chỉ đạo mới về công tác phòng chống dịch Covid-19 và các chỉ đạo khác của cơ quan cấp trên, Ban Giám đốc Bảo tàng yêu cầu toàn thể viên chức thường xuyên truy cập Website: http://baotangbinhphuoc.org.vn/ và nhóm zalo Cơ quan – CĐ Bảo tàng để cập nhật các ý kiến chỉ đạo và thực hiện tốt các ý kiến chỉ đạo.


KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CÁC PHÒNG TUẦN 26 NĂM 2024

(Từ ngày 24/6/2024 đến ngày 30/6/2024) 

 THỨ HAI, ngày 24/6/2024

1/ PTP. Nghiệp vụ bảo tồn Tô Thị Huê hỗ trợ Đoàn cựu binh Hoa Kỳ thăm khu di tích lịch sử Sân bay quân sự Lộc Ninh.

– Địa điểm: Sân bay quân sự Lộc Ninh.

Thành phần: Viên chức Nguyễn Năng Kiên

2/ PTP.Nghiệp vụ bảo tàng Ngô Hà đi sưu tầm hình ảnh, tư liệu, hiện vật về hoạt động của đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Bình Phước qua các nhiệm kỳ từ ngày 24/6/2024 đến ngày 27/6/2024.

– Địa điểm: Huyện Bù Đốp.

– Cùng đi: Viên chức Vũ Thị Nguyệt.

– Phương tiện: tự túc.

3/ Viên chức Trần Thị Hà trực thuyết minh tại Bảo tàng tỉnh từ ngày 24/6/2024 đến ngày 30/6/2024.

4/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ BA, ngày 25/6/2024

1/ Viên chức Nguyễn Năng Kiên nghỉ phép năm từ ngày 25/6/2024 đến ngày 26/6/2024. viên chức Lâm Thị Hồng nghỉ phép năm từ ngày 25/6/2024 đến ngày 28/6/2024.

2/ TP.Trưng bày và Khai thác di sản Đinh Nho Dương di hỗ trợ Phòng Văn hóa – Thông tin huyện Phú Riềng trưng bày phục trợ Đại hội dân tộc thiểu số huyện Phú Riềng lần II, năm 2024.

– Địa điểm: huyện Phú Riềng

– Cùng đi: Viên chức Hoàng Minh Quốc Dũng

3/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ TƯ, ngày 26/6/2024

2/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ NĂM, ngày 27/6/2024

1/ TP.Trưng bày và Khai thác di sản Dinh Nho Dương hỗ trợ tổ chức triển lãm ảnh và không gian văn hóa các dân tộc thiểu số tại Đại hội Đại biểu các DTTS thành phố Đồng Xoài. 

– Đại điểm: thành phố Đồng Xoài. 

– Cùng đi: Viên chức Nguyễn Xuân Cảnh, Viên chức Hoàng Minh Quốc Dũng.

2/ Viên chức Nguyễn Năng Kiên trực thuyết minh tại Nhà Giao tế từ ngày 27/6/2024 đến ngày 30/6/2024.

3/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ SÁU, ngày 28/6/2024

Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

TL.GIÁM ĐỐC

KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TH

P.TRƯỞNG PHÒNG HC-TH

(Đã ký)  

Nguyễn Phương Tốt  

Print Friendly, PDF & Email

Tin cùng liên quan