LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 27 NĂM 2023 (Từ ngày 03/07/2023 đến ngày 09/07/2023)

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 27 NĂM 2023

(Từ ngày 03/07/2023 đến ngày 09/07/2023)

THỨ HAI, ngày 03/07/2023

Sáng:

Giám đốc Tô Văn Hoàng, Phó Giám đốc Nguyễn Sơn Hà làm việc tại trụ sở.

Chiều:

14h00’ Giám đốc Tô Văn Hoàng chủ trì họp giao ban tháng 7/2023 (Giao các phòng chuẩn bị các nội dung đề xuất).

– Địa điểm: Phòng họp Bảo tàng.

– Thành phần: Phó Giám đốc Nguyễn Sơn Hà và toàn thể viên chức.

THỨ BA, ngày 04/07/2023

Sáng: 

Giám đốc Tô Văn Hoàng, Phó Giám đốc Nguyễn Sơn Hà làm việc tại trụ sở.

Chiều: 

14h00′ Giám Đốc Tô Văn Hoàng chủ trì họp góp ý kịch bản xây dựng video giới thiệu chuyên đề. (Giao phòng Trưng bày và Khai thác di sản chuẩn bị nội dung)

– Địa điểm: Phòng họp Bảo tàng tỉnh.

– Thành Phần: Theo Quyết định 22/QĐ-BT ngày 23/6/2023 về việc kiện toàn Hội đồng khoa học Bảo tàng tỉnh và viên chức Phòng Trưng bày và Khai thác di sản

THỨ TƯ, ngày 05/07/2023

Giám đốc Tô Văn Hoàng, Phó Giám đốc Nguyễn Sơn Hà làm việc tại trụ sở.

THỨ NĂM, ngày 06/07/2023

Giám đốc Tô Văn Hoàng, Phó Giám đốc Nguyễn Sơn Hà làm việc tại trụ sở.

THỨ SÁU, ngày 08/07/2023

Giám đốc Tô Văn Hoàng, Phó Giám đốc Nguyễn Sơn Hà làm việc tại trụ sở.

–  Vào thứ bảy, chủ nhật hàng tuần sẽ có chỉ đạo mới về công tác phòng chống dịch Covid-19 và các chỉ đạo khác của cơ quan cấp trên, Ban Giám đốc Bảo tàng yêu cầu toàn thể viên chức thường xuyên truy cập Website: http://baotangbinhphuoc.org.vn/ và nhóm zalo Cơ quan – CĐ Bảo tàng để cập nhật các ý kiến chỉ đạo và thực hiện tốt các ý kiến chỉ đạo.

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CÁC PHÒNG TUẦN 27 NĂM 2023

(Từ ngày 03/07/2023 đến ngày 09/07/2023)

THỨ HAI, ngày 03/07/2023

1/ Viên chức Hoàng Minh Quốc Dũng trực thuyết minh tại bảo tàng từ ngày 03/07/2023 đến ngày 04/07/2023. Viên chức Nguyễn Năng Kiên trực thuyết minh tại Di tích Nhà Giao Tế.

2/ Viên chức Vũ Thị Nguyệt nghỉ phép năm từ ngày 19/6/2023 đến ngày 04/7/2023.

3/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ BA, ngày 04/07/2023

1/ Viên chức Trần Thị Hà nghỉ phép năm từ ngày 4/7/2023 đến ngày 12/7/2023. Viên chức Nguyễn Năng Kiên nghỉ bù theo quy định.

2/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ TƯ, ngày 05/07/2023

1/ TP. Trưng bày và khai thác di sản Đinh Nho Dương đi thực hiện khảo sát, kiểm kê di sản văn hóa cồng chiêng của đồng bào dân tộc S’tiêng trên địa bàn tỉnh Bình Phước theo Kế hoạch số 1744/KH-BCN ngày 15/6/2023 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch từ ngày 05/07/2023 đến ngày 07/07/2023

– Địa điểm: Huyện Bù Đốp.

– Phương tiền: Tự túc.

2/ Viên chức Phạm Đức Ngự đi thực hiện khảo sát, kiểm kê di sản văn hóa cồng chiêng của đồng bào dân tộc S’tiêng trên địa bàn tỉnh Bình Phước theo Kế hoạch số 1744/KH-BCN ngày 15/6/2023 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch từ ngày 05/07/2023 đến ngày 07/07/2023

– Địa điểm: Huyện Lộc Ninh.

– Phương tiền: Tự túc.

3/ Viên chức Nguyễn Xuân Cảnh trực thuyết minh tại bảo tàng từ ngày 05/07/2023 đến ngày 07/07/2023. Viên chức Nguyễn Năng Kiên trực thuyết minh tại Di tích Nhà Giao Tế từ ngày 05/07/2023 đến ngày 09/07/2023.

3/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ NĂM, ngày 06/07/2023

1/ PTP. Nghiệp vụ bảo tồn Tô Thị Huê đi thu thập thông tin, sưu tầm tài liệu, gặp gỡ nhân chứng, phục vụ viết lý lịch di tích Núi Bà Rá.

– Địa điểm: Núi Bà Rá.

– Phương tiện: Tự túc.

2/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ SÁU, ngày 07/07/2023

Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ BẢY, ngày 08/07/2023

PTP. Nghiệp vụ bảo tàng Ngô Hà trực thuyết minh tại bảo tàng.

CHỦ NHẬT, ngày 09/07/2023

Viên chức Lê Thị Phương trực thuyết minh tại bảo tàng.

 

 

TL.GIÁM ĐỐC

KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TH

P.TRƯỞNG PHÒNG HC-TH

(Đã ký)  

Nguyễn Phương Tốt  

Print Friendly, PDF & Email

Tin cùng liên quan