LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 27 NĂM 2024 (Từ ngày 01/7/2024 đến ngày 07/7/2024) 

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 27 NĂM 2024

(Từ ngày 01/7/2024 đến ngày 07/7/2024) 

THỨ HAI, ngày 01/7/2024

Sáng:

1/ 08h00’ Giám đốc Tô Văn Hoàng chủ trì họp thông qua dự thảo Quyết định ban hành Quy chế làm việc của Bảo tàng tỉnh Bình Phước và Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Bảo tàng tỉnh Bình Phước.

– Địa điểm: Phòng họp Bảo tàng tỉnh.

– Thành phần: Phó Giám đốc Lò Văn Dinh, Phó Giám đốc Nguyễn Sơn Hà

Chiều:

14h00’ Đảng Ủy viên – Bí Thư chi bộ Tô Văn Hoàng họp Đảng ủy cho chủ trương giới thiệu ông Nguyễn Văn Oai để Hiệp hội Du lịch tỉnh giới thiệu tham gia UBMTTQ VN tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2024 – 2029.

– Địa điểm: Phòng họp Sở.

2/ Giám đốc Tô Văn Hoàng đi sưu tầm tài liệu, kịch bản phim, nội dung phỏng vấn liên quan đến ông hun Sen phục vụ lập hồ sơ khoa học di tích Các địa điểm ghi dấu hành trình cứu nước của Thủ tướng Vương quốc CamPuchia Samdech Akeakmohasenapadey Techo Hun Sen tại tỉnh Bình Phước từ ngày 01/7/2024 đến ngày 05/7/2024.

– Địa điểm: Thành Phố Hà Nội.

– Thành phần: Phó Giám đốc Lò Văn Dinh, PTP. Nghiệp vụ bảo tồn Tô Thị Huê, Các viên chức Lâm Thị Hồng, Lê Thị Bích Quý.

3/ Phó Giám đốc Nguyễn Sơn Hà làm việc tại trụ sở.

THỨ BA, ngày 02/7/2024

Phó Giám đốc Nguyễn Sơn Hà làm việc tại trụ sở.

THỨ TƯ, ngày 03/7/2024

Phó Giám đốc Nguyễn Sơn Hà làm việc tại trụ sở.

THỨ NĂM, ngày 04/7/2024

Phó Giám đốc Nguyễn Sơn Hà làm việc tại trụ sở.

THỨ SÁU, ngày 05/7/2024

Sáng:

07h30 Phó Giám đốc Nguyễn Sơn Hà dự Khai mạc Hội thi kể chuyện theo sách tỉnh Bình Phước lần thứ VII, năm 2024.

Địa điểm: Hội trường Đoàn Ca múa nhạc dân tộc tỉnh.

Chiều:

1/ 14h00 Bí thư chi bộ Tô Văn Hoàng chủ trì họp Chi uỷ Chi bộ Bảo tàng về công tác cán bộ

Thành phần: Chi uỷ chi bộ Bảo tàng.

Địa điểm: Hội trường Bảo tàng.

2/ 15h00 Giám đốc Tô Văn Hoàng chủ trì họp Ban Giám đốc về công tác cán bộ.

Thành phần: Các Phó Giám đốc: Lò Văn Dinh, Nguyễn Sơn Hà và PTP. Hành chính – Tổng hợp.

Địa điểm: Hội trường Bảo tàng.

3/ 17h30 Phó Giám đốc Nguyễn Sơn Hà dự Bế mạc Hội thi kể chuyện theo sách tỉnh Bình Phước lần thứ VII, năm 2024.

– Địa điểm: Hội trường Đoàn Ca múa nhạc dân tộc tỉnh.

–  Vào thứ bảy, chủ nhật hàng tuần sẽ có chỉ đạo mới về công tác phòng chống dịch Covid-19 và các chỉ đạo khác của cơ quan cấp trên, Ban Giám đốc Bảo tàng yêu cầu toàn thể viên chức thường xuyên truy cập Website: http://baotangbinhphuoc.org.vn/ và nhóm zalo Cơ quan – CĐ Bảo tàng để cập nhật các ý kiến chỉ đạo và thực hiện tốt các ý kiến chỉ đạo.


KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CÁC PHÒNG TUẦN 27 NĂM 2024

(Từ ngày 01/7/2024đến ngày 07/7/2024) 

 THỨ HAI, ngày 01/7/2024

1/ PTP.Nghiệp vụ bao tàng Ngô Hà đi sưu tầm hình ảnh, tư liệu, hiện vật về hoạt động của đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Bình Phước qua các nhiệm kỳ từ ngày 01/7/2024 đến ngày 05/7/2024

– Địa điểm: Huyện Bù Đốp.

– Cùng đi: Viên chức Vũ Thị Nguyệt.

– Phương tiện: tự túc.

2/ Viên chức Trần Thị Hà trực thuyết minh tại Bảo tàng tỉnh từ ngày 01/7/2024 đến ngày 05/7/2024. Viên chức Nguyễn Năng Kiên trực thuyết minh tại Nhà Giao Tế.

3/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ BA, ngày 02/7/2024

1/ Viên chức Nguyễn Năng Kiên trực thuyết minh tại Nhà Giao Tế.

2/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ TƯ, ngày 03/7/2024

Viên chức Nguyễn Năng Kiên trực thuyết minh tại Nhà Giao Tế từ ngày 03/7/2024 đến ngày 07/7/2024.

THỨ NĂM, ngày 04/7/2024

1/ Viên chức Nguyễn Năng Kiên nghỉ bù theo quy định.

2/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ SÁU, ngày 05/7/2024

Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ BÀY, ngày 06/7/204

TP.Trưng bày và Khai thác di sản Đinh Nho Dương trực thuyết minh tại Bảo tàng tỉnh

CHỦ NHẬT, ngày 07/7/2024

Viên chức Hoàng Minh Quốc Dũng trực thuyết minh tại Bảo tàng tỉnh

TL.GIÁM ĐỐC

KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TH

P.TRƯỞNG PHÒNG HC-TH

(Đã ký)  

Nguyễn Phương Tốt  

Print Friendly, PDF & Email

Tin cùng liên quan