LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 28 NĂM 2022 (Từ ngày 11/7/2022 đến ngày 17/7/2022)

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 28 NĂM 2022

(Từ ngày 11/7/2022 đến ngày 17/7/2022) 

THỨ HAI, ngày 11/7/2022

1/ Giám đốc Tô Văn Hoàng đi:

(1) Khảo sát hỗ trợ trưng bày Bù Đăng.

– Địa điểm: Huyện Bù Đăng

(2) Kểm tra các di tích đã được xếp hạng trên địa bàn tỉnh từ ngày 11/7/2022 đến ngày 13/7/2022.

– Cùng đi: Phó Giám đốc Lò Văn Dinh, PTP. Nghiệp vụ bảo tồn Lê Văn Năm; Các viên chức: Lâm Thị Hồng, Lê Thị Bích Quý, Chu Thị Thủy.

– Phương tiện: Phòng Hành chính – Tổng hợp chuẩn bị phương tiện.

2/ Phó Giám đốc Phạm Hữu Hiến làm đi thăm hỏi Nhà Sưu tập Ẩn

– Địa điểm: Bình Thuận

– Cùng đi: Viên chức Phạm Đức Ngự.

Phương tiện: Phòng Hành chính – Tổng hợp chuẩn bị phương tiện.

THỨ BA, ngày 12/7/2022

1/ Giám đốc Tô Văn Hoàng đi khảo sát hỗ trợ trưng bày Bù Đốp

– Địa điểm: Bù Đốp

– Cùng đi: PTP. Nghiệp vụ bảo tồn Lê Văn Năm; Các viên chức: Lâm Thị Hồng, Lê Thị Bích Quý, Chu Thị Thủy.

Phương tiện: Phòng Hành chính – Tổng hợp chuẩn bị phương tiện.

2/ Phó Giám đốc Phạm Hữu Hiến đi kiểm tra di tích

– Địa điểm: Bù Đăng

Phương tiện: Phòng Hành chính – Tổng hợp chuẩn bị phương tiện.

3/ Phó Giám đốc Lò Văn Dinh đi kiểm tra di tích

– Địa điểm: Lộc Ninh

Phương tiện: Phòng Hành chính – Tổng hợp chuẩn bị phương tiện.

THỨ TƯ, ngày 13/7/2022

Phó Giám đốc Phạm Hữu Hiến đi làm việc với Bảo tàng Thanh hóa để thực hiện phục chế trống đồng Thọ Sơn từ ngày 13/7/2022 đến ngày 15/7/2022.

– Cùng đi: Viên chức Phạm Đức Ngự.

– Địa điểm: tỉnh Thanh Hóa.

THỨ NĂM, ngày 14/7/2022

Sáng:

1/ 09h30 Giám đốc Tô Văn Hoàng họp nghe Phòng Quản lý văn hóa báo cáo Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày chiến thắng Tàu Ô.

– Địa điểm: Phòng họp Sở.

2/ Phó Giám đốc Lò Văn Dinh làm việc tại trụ sở.

Chiều:

Giám đốc Tô Văn Hoàng, Phó Giám đốc Lò Văn Dinh làm việc tại trụ sở.

THỨ SÁU, ngày 15/7/2022

Sáng;

1/ 7h30‘ Giám đốc Tô Văn Hoàng dự Khai mạc giải Cầu lông, Bóng bàn Đại hội TDTT tỉnh Bình Phước lần thứ VI năm 2022

– Địa điểm: Nhà tập đa năng Trung tâm huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh

2/ 8h00’ Phó Giám đốc Lò Văn Dinh đi kiểm tra Di tích Nhà Giao tế.

– Cùng đi: PTP. Hành chính – Tổng hợp Nguyễn Phương Tốt, PTP. Nghiệp vụ bảo tồn Lê Văn Năm.

– Địa điểm: Huyện Lộc Ninh.

– Phương tiện: Phòng Hành chính – Tổng hợp chuẩn bị phương tiện.

Chiều:

Giám đốc Tô Văn Hoàng, Phó Giám đốc Lò Văn Dinh làm việc tại trụ sở.

Lưu ý : Các phòng chuẩn bị nội dung cho cuộc họp phải gửi trước cho chủ trì và thành phần dự họp, ít nhất 01 ngày, đồng thời phối hợp với Phòng HCTH để chuẩn bị cuộc họp chu đáo. 

–  Vào thứ bảy, chủ nhật hàng tuần sẽ có chỉ đạo mới về công tác phòng chống dịch Covid-19 và các chỉ đạo khác của cơ quan cấp trên, Ban Giám đốc Bảo tàng yêu cầu toàn thể viên chức thường xuyên truy cập Website: http://baotangbinhphuoc.org.vn/ và nhóm zalo Cơ quan – CĐ Bảo tàng để cập nhật các ý kiến chỉ đạo và thực hiện tốt các ý kiến chỉ đạo.

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CÁC PHÒNG TUẦN 28 NĂM 2022

(Từ ngày 11/7/2022 đến ngày 17/7/2022)

THỨ HAI, ngày 11/7/2022

1/ TP. Nghiệp vụ bảo tàng Bùi Kim Thư, PTP. Nghiệp vụ bảo tàng Ngô Hà đi khảo sát, thu thập thông tin để lập hồ sơ khoa học văn hóa phi vật thể Nghề đan gùi của người X’tiêng ở Bình Phước từ ngày 11/7/2022 đến ngày 12/7/2022.

– Địa điểm: Huyện Đồng Phú.

– Phương tiện: Cá nhân.

2/ Viên chức Nguyễn Năng Kiên trực thuyết minh tại di tích Nhà Giao tế, Viên chức Trần Thị Hà trực thuyết minh tại Bảo tàng.

3/ Các viên chức khác làm việc tại trụ sở.

THỨ BA, ngày 12/7/2022

1/ Viên chức Nguyễn Năng Kiên, viên chức Trần Thị Hà nghỉ bù theo quy định.

2/ Viên chức Nguyễn Xuân Cảnh trực thuyết minh tại Bảo tàng.

3/ Các viên chức khác làm việc tại trụ sở.

THỨ TƯ, ngày 13/7/2022

1/ TP. Nghiệp vụ bảo tàng Bùi Kim Thư, PTP. Nghiệp vụ bảo tàng Ngô Hà đi khảo sát, thu thập thông tin để lập hồ sơ khoa học văn hóa phi vật thể Nghề đan gùi của người X’tiêng ở Bình Phước từ ngày 13/7/2022 đến ngày 15/7/2022.

– Địa điểm: Huyện Phú Riềng.

– Phương tiện: Cá nhân.

2/ Viên chức Nguyễn Năng Kiên trực thuyết minh tại di tích Nhà Giao tế, Viên chức Trần Thị Hà trực thuyết minh tại Bảo tàng từ ngày 13/7/2022 đến ngày 17/7/2022.

3/ Các viên chức khác làm việc tại trụ sở.

THỨ NĂM, ngày 14/7/2022

Các viên chức khác làm việc tại trụ sở.

THỨ SÁU, ngày 15/7/2022

Các viên chức khác làm việc tại trụ sở.

THỨ BẢY, ngày 16/7/2022

Toàn thể viên chức phòng Nghiệp vụ bảo tàng chụp hình, nhập phần mền quản lý hiện vật từ ngày 16/7/2022 đến ngày 17/7/2022.

 GIÁM ĐỐC

KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TH

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG HC-TH

(đã ký)

Nguyễn Phương Tốt

Print Friendly, PDF & Email

Tin cùng liên quan