LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 28 NĂM 2024 (Từ ngày 08/7/2024 đến ngày 14/7/2024) 

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 28 NĂM 2024

(Từ ngày 08/7/2024 đến ngày 14/7/2024) 

THỨ HAI, ngày 08/7/2024

Sáng:

Ban giám đốc làm việc tại trụ sở.

Chiều:

1/ 14h00’ Đảng Ủy Viên – Bí Thư Chi bộ Tô Văn Hoàng dự Hội nghị cán bộ chủ chốt lấy ý kiến về việc bổ nhiệm lại chức danh Phó Giám đốc Sở.

– Địa điểm: Hội trường Sở.

– Thành phần: Các Phó Giám Đốc: Lò Văn Dinh, Nguyễn Sơn Hà.

THỨ BA, ngày 09/7/2024

Sáng:

1/ 08h00’ Đảng Ủy Viên – Bí Thư Chi bộ Tô Văn Hoàng dự điểm cầu tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch dự Hội nghị trực tuyến quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW về  chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới; Chỉ thị số 35-CT/TW về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

– Địa đểm: Hội trường Sở.

– Thành phần: Toàn thể Đảng viên trong Bảo tàng tỉnh.

Chiều:

Ban giám đốc làm việc tại trụ sở.

 THỨ TƯ, ngày 10/7/2024

Sáng:

1/ Giám đốc Tô Văn Hoàng, Phó Giám đốc Nguyễn Sơn Hà làm việc tại trụ sở.

2/ Phó Giám đốc Lò Văn Dinh đi kiểm tra các di tích đã được xếp hạng trên địa bàn tỉnh từ ngày 10/7/2024 đến ngày 12/7/2024.

– Địa điểm: Các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

– Cùng đi: Các viên chức: Lâm Thị Hồng, Lê Thị Bích Quý, Chu Thị Thủy.

Chiều:

1/ 14h00’ Giám đốc Tô Văn Hoàng họp giao ban các đơn vị thuộc Sở.

– Địa điểm: Phòng họp Sở.

2/ Phó Giám đốc Nguyễn Sơn Hà làm việc tại trụ sở.

THỨ NĂM, ngày 11/7/2024

Sáng:

Giám đốc Tô Văn Hoàng, Phó Giám đốc Nguyễn Sơn Hà làm việc tại trụ sở.

Chiều:

Giám đốc Tô Văn Hoàng, Phó Giám đốc Nguyễn Sơn Hà làm việc tại trụ sở.

Tối:

19h00’ Giám đốc Tô Văn Hoàng dự Khai mạc Liên hoan tuyên truyền lưu động tỉnh Bình Phước lần thứ XIV, năm 2024.

– Địa điểm: Trung tâm Văn hóa tỉnh.

– Cùng dự: Các Phó Giám Đốc: Lò Văn Dinh, Nguyễn Sơn Hà; Toàn thể viên chức, nhân viên Bảo tàng tỉnh.

 THỨ SÁU, ngày 12/7/2024

Sáng:

1/ 08h00′ Đảng Ủy Viên – Bí Thư Chi bộ Tô Văn Hoàng họp Đảng ủy làm việc với Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

– Địa điểm: Phòng họp Sở.

 2/ Phó Giám đốc Nguyễn Sơn Hà làm việc tại trụ sở.

Chiều:

1/ 15h00’ Giám đốc Tô Văn Hoàng dự Bế mạc Liên hoan tuyên truyền lưu động tỉnh Bình Phước lần thứ XIV năm 2024.

– Địa điểm: Trung tâm Văn hóa tỉnh.

– Cùng dự: Các Phó Giám Đốc: Lò Văn Dinh, Nguyễn Sơn Hà; Toàn thể viên chức, nhân viên Bảo tàng tỉnh.

–  Vào thứ bảy, chủ nhật hàng tuần sẽ có chỉ đạo mới về công tác phòng chống dịch Covid-19 và các chỉ đạo khác của cơ quan cấp trên, Ban Giám đốc Bảo tàng yêu cầu toàn thể viên chức thường xuyên truy cập Website: http://baotangbinhphuoc.org.vn/ và nhóm zalo Cơ quan – CĐ Bảo tàng để cập nhật các ý kiến chỉ đạo và thực hiện tốt các ý kiến chỉ đạo.


KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CÁC PHÒNG TUẦN 28 NĂM 2024

(Từ ngày 08/7/2024đến ngày 14/7/2024) 

 THỨ HAI, ngày 08/7/2024

1/ PTP.Nghiệp vị bảo tồn Tô Thị Huê nghỉ phép năm từ ngày 08/7/2024 đến ngày 12/7/2024. Viên chức Đoàn Thị Bích Hợp nghỉ phép năm từ ngày 08/7/2024 đến ngày 15/7/2024

2/ Viên chức Trần Thị Hà trực thuyết minh tại Bảo tàng tỉnh từ ngày 08/7/2024 đến ngày 10/7/2024. Viên chức Nguyễn Năng Kiên trực thuyết minh tại Nhà Giao Tế.

3/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ BA, ngày 09/7/2024

1/ Viên chức Nguyễn Năng Kiên trực thuyết minh tại Nhà Giao Tế.

2/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ TƯ, ngày 10/7/2024

Viên chức Nguyễn Năng Kiên trực thuyết minh tại Nhà Giao Tế.

THỨ NĂM, ngày 11/7/2024

1/ Viên chức Trần Thị Hà nghỉ bù theo quy định từ ngày 11/7/2024 đến ngày 12/7/2024.Viên chức Nguyễn Năng Kiên nghỉ bù theo quy định.

2/ Viên chức Hoàng Minh Quốc Dũng trực thuyết minh tại Bảo tàng tỉnh

3/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ SÁU, ngày 12/7/2024

1/ Viên chức Nguyễn Xuân Cảnh trực thuyết minh tại Bảo tàng tỉnh, Viên chức Nguyễn Năng Kiên trực thuyết minh tại Nhà Giao Tế từ ngày 12/7/2024 đến ngày 14/7/2024.

2/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ BẢY, ngày 13/7/204

Viên chức Lê Thị Phương trực thuyết minh tại Bảo tàng tỉnh

CHỦ NHẬT, ngày 14/7/2024

PTP.Nghiệp vụ bảo tàng Ngô Hà trực thuyết minh tại Bảo tàng tỉnh

.

.

.

.

.

 

TL.GIÁM ĐỐC

KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TH

P.TRƯỞNG PHÒNG HC-TH

(Đã ký)  

Nguyễn Phương Tốt  

Print Friendly, PDF & Email

Tin cùng liên quan