LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 03+04 NĂM 2022 (Từ ngày 16/01/2023 đến ngày 29/01/2023) 

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 03+04 NĂM 2022

(Từ ngày 16/01/2023 đến ngày 29/01/2023) 

TUẦN 3 NĂM 2023

(Từ ngày 16/01/2023 đến ngày 22/01/2023) 

THỨ HAI, ngày 16/01/2023

Sáng:

2/ 8h00′ Chủ tịch CĐBP.Lò Văn Dinh chủ trì họp lấy ý kiến quần chúng trong việc kết nạp đảng viên mới.

– Thành phần: Toàn thể quần chúng bảo tàng tỉnh.

– Địa điểm: Hội trường Bảo tàng tỉnh.

Chiều:

15h00’ Chủ tịch CĐBP.Lò Văn Dinh họp Ban chấp hành công đoàn cơ sở.

– Thành phần: PCT.CĐBP Ngô Hà.

– Địa điểm: Phòng họp Trung tâm văn hóa tỉnh.

THỨ BA, ngày 17/01/2023

Giám đốc Tô Văn Hoàng đi thăm hỏi và kiểm tra công tác chuẩn bị Tết nguyên đán Quý Mão năm 2023.

– Địa điểm: Các di tích Bảo tàng tỉnh quản lý.

– Thành Phần: Phó Giám Đốc Lò Văn Dinh, PTP. Hành chính – Tổng hợp Nguyễn Phương Tốt, PTP. Nghiệp vụ Bảo tồn Tô Thị Huê, Viên chức Trần Thị Loan, Nhân viên Ngô Văn Bình.

– Phòng HC-TH chuẩn bị xe( tập trung lúc 7h30’ tại Bảo tàng tỉnh cùng đi).

THỨ TƯ, ngày 18/01/2023

Sáng:

Ban Giám đốc làm việc tại trụ sở.

Chiều:

1/ 14h00’  Đảng uỷ viên – Bí thư chi bộ Tô Văn Hoàng dự họp Ban Chấp hành Đảng bộ định kỳ tháng 01/2023.

– Địa điểm: Phòng họp Sở.

2/ Phó Giám đốc Lò Văn Dinh làm việc tại trụ sở.

THỨ NĂM, ngày 19/01/2023

Sáng:

8h00’  Chủ tịch hội đồng Tô Văn Hoàng chủ trì họp hội đồng thi đua khen thưởng Bảo tàng tỉnh Bình Phước.

– Địa điểm: Phòng họp Bảo tàng tỉnh.

– Thành phần: Phó Chủ tịch hội đồng Lò Văn Dinh, Ủy viên Nguyễn Phương Tốt, Ủy viên Bùi Kim Thư, Ủy viên Tô Thị Huê, Ủy viên Đinh Nho Dương, Ủy viên Trần Thị Loan.

Chiều:

Ban Giám đốc làm việc tại trụ sở.

THỨ SÁU, ngày 20/01/2023( hai mươi chín tết)

1/ Ban Giám đốc cùng toàn thể viên chức, nhân viên nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 (đến hết ngày 26/01/2022).

THỨ BẢY ngày 21/01/2023 (Ba mươi tết)

Giám đốc Tô Văn Hoàng trực Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2022.

– Thành phần: PTP. Hành chính – Tổng hợp Nguyễn Phương Tốt, Viên chức Đoàn Thị Bích Hợp, Viên chức Nguyễn Thị Vân, Viên chức Trần Thị Loan, Nhân viên Ngô Văn Bình, Bảo vệ Mai Gia Nhơn, Tạp vụ Tạ Thị Thơm.

Tối:

22h30’ Giám đốc Tô Văn Hoàng dự Lễ hội giao thừa đón mừng năm mới 2023.

– Địa điểm: Tại Trung tâm Văn hóa tỉnh.

– Cùng dự: Phó Giám đốc Lò Văn Dinh, cùng toàn thể Viên chức Bảo tàng tỉnh.

CHỦ NHẬT, ngày 22/01/2023 (Mồng một Tết)

1/ Giám đốc Tô Văn Hoàng trực Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2022.

– Thành phần: Viên chức Phạm Đức Ngự, Bảo vệ Trần Tất Mạnh.

 

TUẦN 4 NĂM 2023

(Từ ngày 23/01/2023 đến ngày 29/01/2023)

 

THỨ HAI, ngày 23/01/2023 (Mồng hai Tết)

1/ Giám đốc Tô Văn Hoàng trực Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2022.

– Thành phần: PTP. Nghiệp vụ bảo tồn Tô Thị Huê, Bảo vệ Mai Gia Nhơn, Tạp vụ Phan Thị Hồng.

THỨ BA, ngày 24/01/2023 (Mồng ba Tết)

1/ Giám đốc Tô Văn Hoàng trực Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2022.

– Thành phần: PTP. Nghiệp vụ bảo tàng Ngô Hà, Bảo vệ Trần Tất Mạnh.

THỨ TƯ, ngày 25/01/2023 (Mồng bốn Tết)

Ban Giám đốc cùng toàn thể viên chức, nhân viên nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 (đến hết ngày 26/01/2022).

THỨ NĂM, ngày 26/01/2023 (Mồng năm Tết)

Ban Giám đốc cùng toàn thể viên chức, nhân viên nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 (đến hết ngày 26/01/2022).

THỨ SÁU, ngày 27/01/2023

Sáng:

08h00′ Giám đốc Tô Văn Hoàng chủ trì họp mặt Viên chức và Nhân viên đầu năm.

– Địa điểm: Phòng họp Bảo tàng tỉnh.

– Thành phần: Phó Giám đốc Lò Văn Dinh và toàn thể Viên chức và Nhân viên hợp đồng Bảo tàng tỉnh.

Chiều:

Ban Giám đốc làm việc tại trụ sở.

Tối:

1/ 19h00’ Giám đốc Tô Văn Hoàng dự Lễ khai mạc Hội thi Lân Sư Rồng tỉnh Bình Phước lần thứ III, năm 2023

– Địa điểm: Quảng trường 23 tháng 3.

Thành phần: Toàn thể Viên chức Bảo tàng tỉnh.

–  Vào thứ bảy, chủ nhật hàng tuần sẽ có chỉ đạo mới về công tác phòng chống dịch Covid-19 và các chỉ đạo khác của cơ quan cấp trên, Ban Giám đốc Bảo tàng yêu cầu toàn thể viên chức thường xuyên truy cập Website: http://baotangbinhphuoc.org.vn/ và nhóm zalo Cơ quan – CĐ Bảo tàng để cập nhật các ý kiến chỉ đạo và thực hiện tốt các ý kiến chỉ đạo.


KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CÁC PHÒNG TUẦN 03+04 NĂM 2023

(Từ ngày 16/01/2023 đến ngày 22/01/2023)

 

TUẦN 3 NĂM 2023

(Từ ngày 16/01/2023 đến ngày 22/01/2023) 

THỨ HAI, ngày 16/01/2023

1/ Viên chức Lê Thị Bích Quý nghỉ phép từ ngày 16/01/2023 đến ngày 27/01/2023. Viên chức Lê Thị Phương nghỉ phép từ ngày 16/01/2023 đến ngày 31/01/2023.

2/ Viên chức Trần Thị Hà trực thuyết minh tại Bảo tàng từ ngày 16/01/2023 đến ngày 19/01/2023. Viên chức Nguyễn Năng Kiên trực thuyết minh tại Nhà Giao tế.

3/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ BA, ngày 17/01/2023

1/ Viên chức Nguyễn Năng Kiên nghỉ bù theo quy định.

2/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ TƯ, ngày 18/01/2023

1/ Viên chức Lâm Thị Hồng nghỉ phép từ ngày 18/01/2023 đến ngày 31/01/2023.

2/ Viên chức Nguyễn Năng Kiên trực thuyết minh tại Nhà Giao tế từ ngày 18/1/2023 đến ngày 22/01/2023.

3/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ NĂM, ngày 19/01/2023

Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ SÁU, ngày 20/01/2023

1/ TP. Trưng bày và Khai thác di sản Đinh Nho Dương trực thuyết minh tại Bảo tàng.

2/ Các Viên chức khác nghỉ tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

TUẦN 4 NĂM 2023

(Từ ngày 23/01/2023 đến ngày 29/01/2023)

 

THỨ HAI, ngày 23/01/2023 (Mồng hai Tết)

Các Viên chức khác nghỉ tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

THỨ BA, ngày 24/01/2023 (Mồng ba Tết)

Các Viên chức khác nghỉ tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

THỨ TƯ, ngày 25/01/2023 (Mồng bốn Tết)

1/ PTP. Nghiệp vụ bảo tàng Ngô Hà trực thuyết minh tại Bảo tàng.

2/ Nhân viên Mai Gia Nhơn nghỉ phép từ ngày 25/01/2023 đến ngày 03/02/2023.

THỨ NĂM, ngày 26/01/2023 (Mồng  năm Tết)

Viên chức Hoàng Minh Quốc Dũng trực thuyết minh tại Bảo tàng.

THỨ SÁU, ngày 27/01/2023

Viên chức Trần Thị Hà trực thuyết minh tại Bảo tàng từ ngày 27/01/2023 đến ngày 29/01/2023. Viên chức Nguyễn Năng Kiên nghỉ bù theo quy định.

THỨ BẢY, ngày 28/01/2023

Viên chức Nguyễn Năng Kiên trực thuyết minh tại Nhà Giao tế từ ngày 28/1/2023 đến ngày 29/01/2023.

 

 

TL.GIÁM ĐỐC

KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TH

P.TRƯỞNG PHÒNG HC-TH

(Đã ký)  

Nguyễn Phương Tốt  

Print Friendly, PDF & Email

Tin cùng liên quan