LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 30 NĂM 2022

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 30 NĂM 2022

(Từ ngày 25/7/2022 đến ngày 31/7/2022) 

 

THỨ HAI, ngày 25/7/2022

Sáng:

1/ 08h00 Bí thư Tô Văn Hoàng họp Đảng bộ định kỳ tháng 7/2022.

– Địa điểm: Phòng họp Sở.

2/ Các Phó Giám đốc Phạm Hữu Hiến, Lò Văn Dinh  làm việc tại trụ sở.

Chiều:

Ban Giám đốc làm việc tại trụ sở

THỨ BA, ngày 26/7/2022

Sáng:

1/ 07h30′  Giám đốc Tô Văn Hoàng dự Khai mạc Triển lãm tranh cổ động toàn quốc kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2022) tổ chức tại tỉnh Bình Phước.
– Địa điểm: Tại Trung tâm hành chính huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.

2/ 9h00’ Phó Giám đốc Lò Văn Dinh dự Lễ dâng hương, tưởng nhớ Bác Hồ và trên 9000 liệt sĩ Quân Dân Y, thương binh, bệnh binh hy sinh tại các bệnh viện, đội điều trị Dân Quân Y chiến trường B2 trong khánh chiến chống Mỹ cứu nước mà hài cốt chưa được quy tập.
– Địa điểm: Tại Nhà tưởng niệm (Hồ Cầu Trắng, xã Lộc Hiệp, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước).

– Phương tiện: Phòng HCTH chuẩn bị xe 04 chỗ, lúc 06h30‘ tại cơ quan.

3/ Phó Giám đốc Phạm Hữu Hiến làm việc tại trụ sở.

Chiều:

Ban Giám đốc làm việc tại trụ sở.

THỨ TƯ, ngày 27/7/2022

1/ Giám đốc Tô Văn Hoàng làm Trưởng đoàn dẫn đoàn:

(1) 08h30′ Đi dâng hương, tưởng nhớ tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ nhân kỷ niệm 75 năm ngày thương binh liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2022) tại di tích Địa điểm chiến thắng chốt chặn Tàu Ô

– Địa điểm: Di tích Địa điểm chiến thắng Chốt chặn Tàu Ô, xã Tân Khai, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước.

(2) 10h00′ Kiếm tra công tác vệ sinh và đón tiếp khách tại di tích Nhà Giao tế

– Địa điểm: di tích Nhà Giao tế TT. Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước

(3) 11h30′ Đi dâng hương, tưởng nhớ tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ nhân kỷ niệm 75 năm ngày thương binh liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2022) tại di tích Địa điểm Căn cứ cục hậu cần quân giải phóng miền Nam Việt Nam (1973-1975).

– Địa điểm: Địa điểm Căn cứ cục hậu cần quân giải phóng miền Nam Việt Nam (1973-1975), xã Lộc Hiệp, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước.

– Thành phần các nội dung (1,2,3): Phó Giám đốc Lò Văn Dinh, PTP. Nghiệp vụ bảo tồn Lê Văn Năm, viên chức Nguyễn Thị Vân.

Lưu ý: Phòng HCTH chuẩn bị: Lễ vật dâng hương, hoa; Văn phòng phẩm các di tích để trang cấp; xe 16 chỗ, lúc tập trung tại cơ quan lúc 07h30‘.

(4) 19h30′ Chương trình nghệ thuật cải lương: Vở diễn “Nước non vạn dặm” – Phần 1: “Nợ nước non”.
– Địa điểm: Trung tâm Văn hóa tỉnh.
– Cùng dự: Phó Giám đốc Lò Văn Dinh, toàn thể viên chức và người lao động Bảo tàng tỉnh.

3/ Phó Giám đốc Phạm Hữu Hiến công tác tại Hà Nội từ ngày 27/7/2022 đến ngày 28/7/2022.

– Địa điểm: Hội trường C6, trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (số 51, Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội).

THỨ NĂM, ngày 28/7/2022

Sáng:

1/ Giám đốc Tô Văn Hoàng làm việc tại trụ sở.

2/ Phó Giám đốc Lò Văn Dinh đi khảo sát các di tích đề nghị lập hồ sơ năm 2023.

– Cùng đi: PTP. Nghiệp vụ bảo tồn Lê Văn Năm, Các viên chức Lê Thị Bích Quý, Chu Thị Thủy.

Địa điểm: Huyện Đồng Phú, Thị xã Bình Long, huyện Chơn Thành, thị xã Phước Long.

Phương tiện: Phòng HCTH chuẩn bị xe, thành phần cùng đi tập trung tại Bảo tàng lúc 7h00′

Chiều:

14h00 Giám đốc Tô Văn Hoàng dự hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật Ngành văn hóa, thể thao và du lịch năm 2022.

– Địa điểm: Hội trường Sở.

– Thành phần: Toàn thể viên chức Bảo tàng.

THỨ SÁU, ngày 29/7/2022

Sáng:

1/ Bí thư Chi bộ Tô Văn Hoàng chủ trì:

(1) 7h30′ Họp Chi uỷ Chi bộ (Đảng vụ chuẩn bị nội dung)

– Thành phần: Chi uỷ Chi bộ

(2) 8h00 Sinh hoạt học tập Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

– Thành phần: Toàn thể Đảng viên và quần chúng Bảo tàng.

(3) 8h30’ Sinh hoạt Chi bộ định kỳ tháng 7/2022 (Đảng vụ chuẩn bị nội dung).

– Thành phần: Toàn thể Đảng viên Chi bộ Bảo tàng.

– Địa điểm: Hội trường Bảo tàng tỉnh.

2/ 08h00 Phó Giám đốc Phạm Hữu Hiến đi nghiệm thu, tiếp nhận hiện vật trống đồng từ ngày 29/7/2022 đến ngày 31/7/2022.

Cùng đi: Viên chức Phạm Đức Ngự.

Địa điểm: Tỉnh Thanh Hóa.

Chiều:

 14h00′ Giám đốc Tô Văn Hoàng họp thông qua bảng phân công tham mưu cho Ban Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ của BCĐ cấp tỉnh và kiểm điểm trách nhiệm của các cá nhân trong tham mưu xử lý Công văn số 2015/UBND-KGVX ngày 22/7/2021 của UBND tỉnh.

– Địa điểm: Phòng họp Sở.

Lưu ý : Các phòng chuẩn bị nội dung cho cuộc họp phải gửi trước cho chủ trì và thành phần dự họp, ít nhất 01 ngày, đồng thời phối hợp với Phòng HCTH để chuẩn bị cuộc họp chu đáo. 

–  Vào thứ bảy, chủ nhật hàng tuần sẽ có chỉ đạo mới về công tác phòng chống dịch Covid-19 và các chỉ đạo khác của cơ quan cấp trên, Ban Giám đốc Bảo tàng yêu cầu toàn thể viên chức thường xuyên truy cập Website: http://baotangbinhphuoc.org.vn/ và nhóm zalo Cơ quan – CĐ Bảo tàng để cập nhật các ý kiến chỉ đạo và thực hiện tốt các ý kiến chỉ đạo.


KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CÁC PHÒNG TUẦN 30 NĂM 2022

(Từ ngày 25/7/2022 đến ngày 31/7/2022)

 

THỨ HAI, ngày 25/7/2022

1/ PTP.Nghiệp vụ bảo tàng Ngô Hà và viên chức Phạm Đức Ngự đi khảo sát, thu thập thông tin để lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể Nghề đan gùi của người X’tiêng ở Bình Phước (từ ngày 25- 27/7/2022).

– Địa điểm: Huyện Hớn Quản.

– Phương tiện: Cá nhân.

2/ TP Trưng bày và Khai thác Đinh Nho Dương, viên chức Hoàng Minh Quốc Dũng, Nguyễn Xuân Cảnh thi công  dựng đai, bục phục vụ triển lãm Mỹ thuật Đông Nam Bộ khu vực VII lần thứ 27, năm 2022 từ ngày 25-29/7/2022.

3/ Các viên chức khác làm việc tại trụ sở.

THỨ BA, ngày 26/7/2022

1/TP. Trưng bày và Khai thác Đinh Nho Dương, viên chức Trần Thị Hà tham gia thi đấu giải cầu lông công chức, viên chức lao động năm 2022 từ ngày 26-27/7/2022.

2/ Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ Bảo tồn Lê Văn Năm, viên chức Lê Thị Bích Quý đi quay thực địa về các di tích đã được xếp hạng trên địa bàn tỉnh 

Địa điểm: Huyện Hớn Quản, Lộc Ninh.

– Phương tiện: cá nhân.

3/ Viên chức Nguyễn Năng Kiên nghỉ bù theo quy định.

4/ Các viên chức khác làm việc tại trụ sở.

THỨ TƯ, ngày 27/7/2022

1/ Phó Trưởng phòng Trưng bày và Khai thác di sản Tô Thị Huê trực thuyết minh tại Bảo tàng từ ngày 26/7/2022 đến ngày 28/7/2022. Viên chức Nguyễn Năng Kiên trực thuyết minh Nhà Giao tế từ ngày 27/7/2022 – 31/7/2022.

2/ Các viên chức khác làm việc tại trụ sở.

THỨ NĂM, ngày 28/7/2022

1/ Viên chức Trần Thị Hà nghỉ bù theo quy định.

2/ Các viên chức khác làm việc tại trụ sở.

THỨ SÁU, ngày 29/7/2022

1/ Viên chức Trần Thị Hà trực thuyết minh tại Bảo tàng từ ngày 29/7/2022 đến này 31/7/2022.

2/ Các viên chức khác làm việc tại trụ sở.

THỨ BẢY, ngày 30/7/2022

– Tất cả viên chức phòng Nghiệp vụ Bảo tàng chụp hình hiện vật nhập vào phần mềm quản lý hiện vật từ ngày 30/7/2022 đến ngày 31/7/2022

 TL. GIÁM ĐỐC

KT. TRƯỞNG PHÒNG HC-TH

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG HC-TH

 

(đã ký)

Nguyễn Phương Tốt

Tin cùng liên quan

Tin mới hơn

Tin cũ hơn