LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 30 NĂM 2023 (Từ ngày 24/07/2023 đến ngày 30/07/2023)

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 30 NĂM 2023

(Từ ngày 24/07/2023 đến ngày 30/07/2023)

THỨ HAI, ngày 24/07/2023

Sáng:

1/ 08h00’ Đảng ủy viên – Bi thư chi bộ Tô Văn Hoàng họp Ban Chấp hành Đảng bộ định kỳ tháng 7/2023.

– Địa điểm: Phòng họp Sở.

2/ Phó Giám đốc Lò Văn Dinh làm việc tại nhà từ ngày 24/07/2023 đến ngày 28/07/2023.

3/ Phó Giám đốc Nguyễn Sơn Hà làm việc tại trụ sở.

Chiều:

1/ 14h00’ Giám đốc Tô Văn Hoàng họp Phân công nhiệm vụ tổ chức Hội nghị Văn hóa tỉnh Bình Phước năm 2023.

– Địa điểm: Phòng họp Sở.

2/ Phó Giám đốc Nguyễn Sơn Hà làm việc tại trụ sở.

THỨ BA, ngày 25/07/2023

Sáng:

1/ Giám đốc Tô Văn Hoàng làm việc tại trụ sở.

2/ 8h00’ Giám đốc Tô Văn Hoàng ủy quyền Phó Giám đốc Nguyễn Sơn Hà tham gia Đoàn giám sát công tác quản lý, bảo tồn, tu bổ, phát huy giá trị di tích lịch sử – văn hóa trên địa bàn tỉnh (Từ ngày 25/7 đến ngày 26/7/2023 tại huyện Lộc Ninh và huyện Bù Đăng theo Giấy mời số 32/GM-HĐND-VHXH ngày 18/7/2023 của HĐND tỉnh).

– Địa điểm: Huyện Lộc Ninh, huyện Bù Đăng.

– Thành phần: PTP. Hành chính – Tổng hợp Nguyễn Phương Tốt; PTP. Nghiệp vụ bảo tồn Tô Thị Huê; viên chức Lâm Thị Hồng. (Phòng Nghiệp vụ bảo tồn chuẩn bị hồ sơ, tài liệu liên quan phục vụ Đoàn Giám sát).

– Phương tiện: Phòng HC-TH chuẩn bị xe (6h30’ tập trung tại Bảo tàng tỉnh cùng đi).

Chiều:

14h00’ Đảng ủy viên – Bi thư chi bộ Tô Văn Hoàng dự Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ giữ chức danh lãnh đạo quản lý năm 2023.

– Địa điểm: Hội trường Sở

– Cùng dự: Phó Giám đốc Nguyễn Sơn Hà.

Tối:

19h30’ Giám đốc Tô Văn Hoàng dự Chương trình Nghệ thuật kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7/1947 – 27/7/2023.

– Địa điểm: Hội trường Trung tâm Văn hóa tỉnh.

– Cùng dự: Phó Giám đốc Nguyễn Sơn Hà, Toàn thể viên chức, người lao động Bảo tàng tỉnh.

THỨ TƯ, ngày 26/07/2023

Giám đốc Tô Văn Hoàng làm việc tại trụ sở.

THỨ NĂM, ngày 27/07/2023

Sáng:

1/ 06h00’ Giám đốc Tô Văn Hoàng dự lễ viếng, truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ và dâng hương tưởng niệm anh linh các anh hùng liệt sĩ nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ.

– Địa điểm: Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh.

2/ 8h00’ Giám đốc Tô Văn Hoàng chủ trì họp báo cáo phương án chỉnh lý phòng trưng bày “ Di sản văn hóa Bình Phước” (Giao phòng Trưng bày và Khai thác di sản chuẩn bị nội dung).

– Địa điểm: Phòng họp Bảo tàng tỉnh.

– Thành phần: Phó Giám đốc Nguyễn Sơn Hà; Các thành viên Phòng Trưng bày và Khai thác di sản.

Chiều:                                                                   

14h00’ Giám đốc Tô Văn Hoàng chủ trì họp góp ý nội quy kho cơ sơ của Bảo tàng (Giao Phòng Nghiệp vụ bảo tàng chuẩn bị nội dung).

– Địa điểm: Phòng họp Bảo tàng tỉnh.

– Thành phần: Phó Giám đốc Nguyễn Sơn Hà; Trưởng phòng Trưng bày và Khai thác di sản Đinh Nho Dương; Trưởng phòng Nghiệp vụ bảo tàng Bùi Kim Thư; Phó Trưởng phòng Hành chính – Tổng hợp Nguyễn Phương Tốt; Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ bảo tồn Tô Thị Huê;

THỨ SÁU, ngày 28/07/2023

Sáng:                         

08h00’ Giám đốc Tô Văn Hoàng làm việc với Đoàn Giám sát HĐND tỉnh giám sát công tác quản lý, bảo tồn, tu bổ, phát huy giá trị di tích lịch sử – văn hóa trên địa bàn tỉnh (Phòng Nghiệp vụ bảo tồn chuẩn bị hồ sơ khoa học di tích; hồ sơ, văn bản, tài liệu liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích phục vụ Đoàn Giám sát)

– Địa điểm: Phòng họp Sở.

– Thành phần: Phó Giám đốc Nguyễn Sơn Hà; PTP. Nghiệp vụ bảo tồn Tô Thị Huê; viên chức Lâm Thị Hồng.

 Chiều:

1/ 15h00’ Giám đốc Tô Văn Hoàng dự Trao quyết định nghỉ hưu đối với bà Dương Thị Thanh Vị – Giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh.

– Địa điểm: Trung tâm Văn hóa tỉnh.

2/ Phó Giám đốc Nguyễn Sơn Hà làm việc tại trụ sở.

–  Vào thứ bảy, chủ nhật hàng tuần sẽ có chỉ đạo mới về công tác phòng chống dịch Covid-19 và các chỉ đạo khác của cơ quan cấp trên, Ban Giám đốc Bảo tàng yêu cầu toàn thể viên chức thường xuyên truy cập Website: http://baotangbinhphuoc.org.vn/ và nhóm zalo Cơ quan – CĐ Bảo tàng để cập nhật các ý kiến chỉ đạo và thực hiện tốt các ý kiến chỉ đạo.

 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CÁC PHÒNG TUẦN 30 NĂM 2023

(Từ ngày 24/07/2023 đến ngày 30/07/2023)

THỨ HAI, ngày 24/07/2023

1/ Viên chức Trần Thị Hà trực thuyết minh tại Bảo tàng 24/7/2023 đến ngày 27/7/2023. Viên chức Nguyễn Năng Kiên nghỉ bù theo quy định.

2/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ BA, ngày 25/07/2023

1/ Viên chức Nguyễn Năng Kiên trực thuyết minh tại Di tích Nhà Giao Tế từ ngày 25/07/2023 đến ngày 30/7/2023.

2/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ TƯ, ngày 26/07/2023

1/ PTP.Nghiệp vụ bào tàng Ngô Hà; Viên chức Vũ Thị Nguyệt đị thực hiện kiểm kê, bảo quản hiện vật trưng bày tại Di tích Nhà Giao Tế và Cục Hậu cần Miền, di tích Tà Thiết từ ngày 26/7/2023 đến ngày 28/7/2023

– Địa điểm: tại huyện Lộc Ninh

– Phương tiện: tự túc

2/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ NĂM, ngày 27/07/2023

1/ Viên chức Lê Thị Bích Quý đi thuyết minh tại di tích Địa điểm Chiến thắng Chốt chặn Tàu Ô.

– Phương tiện: tự túc

2/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ SÁU, ngày 28/07/2023

1/ Viên chức Trần Thị Hà nghỉ bù theo quy định.

2/ Viên chức Nguyễn Xuân Cảnh trực thuyết minh tại Bảo tàng.

3/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ BẢY, ngày 29/07/2023

Viên chức Hoàng Minh Quốc Dũng trực thuyết minh tại Bảo tàng.

CHỦ NHẬT, ngày 30/07/2023

Trưng bày và khai thác di sản Đinh Nho Dương trực thuyết minh tại Bảo tàng.

 

 

TL.GIÁM ĐỐC

KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TH

P.TRƯỞNG PHÒNG HC-TH

(Đã ký)  

Nguyễn Phương Tốt  

Print Friendly, PDF & Email

Tin cùng liên quan