LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 31 NĂM 2023 (Từ ngày 31/07/2023 đến ngày 06/08/2023)

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 31 NĂM 2023

(Từ ngày 31/07/2023 đến ngày 06/08/2023)

THỨ HAI, ngày 31/07/2023

Sáng:

1/ Giám đốc Tô văn Hoàng, Phó Giám đốc Nguyễn Sơn Hà làm việc tại trụ sở.

2/ Phó Giám đốc Lò Văn Dinh làm việc tại nhà từ ngày 31/07/2023 đến ngày 06/08/2023.

THỨ BA, ngày 01/08/2023

Giám đốc Tô văn Hoàng, Phó Giám đốc Nguyễn Sơn Hà làm việc tại trụ sở.

THỨ TƯ, ngày 02/08/2023

Sáng:

1/ 07h30’ Giám đốc Tô Văn Hoàng dự Lễ Khai mạc Giải Bóng đá Thiếu niên, Nhi đồng tỉnh Bình Phước năm 2023 và Giải Vô địch Võ cổ truyền các lứa tuổi tỉnh Bình Phước năm 2023.

 – Địa điểm: Nhà Thi đấu đa năng Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh.

2/ Phó Giám đốc Nguyễn Sơn Hà làm việc tại trụ sở.

Chiều:

1/ 14h00′ Giám đốc Tô văn Hoàng họp nghe Báo cáo tiến độ triển khai các nội dung được phân công tại Hội nghị Văn hóa.

– Địa điểm: Phòng họp Sở.

2/ Phó Giám đốc Nguyễn Sơn Hà làm việc tại trụ sở.

THỨ NĂM, ngày 03/08/2023

Sáng:

8h00’ Giám đốc Tô Văn Hoàng chủ trì họp giao ban tháng 8/2023 (Giao các phòng chuẩn bị các nội dung đề xuất).

– Địa điểm: Phòng họp Bảo tàng.

– Thành phần: Phó Giám đốc Nguyễn Sơn Hà và toàn thể viên chức.

Chiều:

Giám đốc Tô văn Hoàng, Phó Giám đốc Nguyễn Sơn Hà làm việc tại trụ sở.

THỨ SÁU, ngày 04/08/2023

Giám đốc Tô văn Hoàng, Phó Giám đốc Nguyễn Sơn Hà làm việc tại trụ sở.

–  Vào thứ bảy, chủ nhật hàng tuần sẽ có chỉ đạo mới về công tác phòng chống dịch Covid-19 và các chỉ đạo khác của cơ quan cấp trên, Ban Giám đốc Bảo tàng yêu cầu toàn thể viên chức thường xuyên truy cập Website: http://baotangbinhphuoc.org.vn/ và nhóm zalo Cơ quan – CĐ Bảo tàng để cập nhật các ý kiến chỉ đạo và thực hiện tốt các ý kiến chỉ đạo.

 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CÁC PHÒNG TUẦN 31 NĂM 2023

(Từ ngày 31/07/2023 đến ngày 06/08/2023)

THỨ HAI, ngày 31/07/2023

1/ PTP. Hành chính – Tổng hợp Nguyễn phương tốt nghỉ phép từ ngày 31/07/2023 đến ngày 01/08/2023.

2/ Viên chức Trần Thị Hà trực thuyết minh tại Bảo tàng từ ngày 31/7/2023 đến 04/8/2023. Viên chức Nguyễn Năng Kiên trực thuyết minh tại Di tích Nhà Giao tế.

3/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ BA, ngày 01/08/2023

1/ Viên chức Nguyễn Năng Kiên nghỉ bù theo quy định.

2/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ TƯ, ngày 02/08/2023

1/ PTP. Nghiệp vụ bảo tồn Tô Thị Huê đi thu thập thông tin, sưu tầm tài liệu, gặp gỡ nhân chứng phục vụ viết lý lịch di tích Chùa Hưng Lập từ ngày 02/08/2023 đến ngày 04/08/2023.

– Cùng đi: Các viên chức: Lâm Thị Hồng, Lê Thị Bích Quý, Chu Thị Thủy.

– Địa điểm: Thị xã Bình Long.

– Phương tiện: Tự túc.

2/ Viên chức Nguyễn Năng Kiên trực thuyết minh tại Di tích Nhà Giao tế từ ngày 02/8/2023 đến ngày 06/8/2023.

3/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ NĂM, ngày 03/08/2023

Các Viên chức làm việc tại cơ quan.

THỨ SÁU, ngày 04/08/2023

Các Viên chức làm việc tại cơ quan.

THỨ BẢY, ngày 05/08/2023

PTP. Nghiệp vụ bảo tàng Ngô Hà trực thuyết minh tại Bảo tàng từ ngày 05/8/2023 đến ngày 06/8/2023.

 

 

TL.GIÁM ĐỐC

KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TH

P.TRƯỞNG PHÒNG HC-TH

(Đã ký)  

Nguyễn Phương Tốt  

Print Friendly, PDF & Email

Tin cùng liên quan