LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 32 NĂM 2022

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 32 NĂM 2022

(Từ ngày 08/8/2022 đến ngày 14/8/2022) 

 

THỨ HAI, ngày 08/8/2022

Sáng:

1/ 8h00’ Giám đốc Tô Văn Hoàng kiểm tra công tác triển khai tổ chức Triển lãm mỹ thuật khu vực VII, lần thứ 27 năm 2022

Địa điểm: Bảo tàng tỉnh.

2/ Phó Giám đốc Lò Văn Dinh đi phỏng vấn nhân chứng lịch sử, phục vụ quay phim giới thiệu các di tích đã được xếp hạng trên địa bàn tỉnh.

Thành phần: Viên chức Lê Thị Bích Quý.

– Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh.

Phương tiện: Phòng Hành chính – Tổng hợp chuẩn bị xe.

2/ Phó Giám đốc Phạm Hữu Hiến làm việc tại trụ sở.

Chiều:

1/ 15h00’ Giám đốc Tô Văn Hoàng tổng duyệt Chương trình Lễ Khai mạc Triển lãm Mỹ thuật Khu vực VII, lần thứ 27, năm 2022.

– Địa điểm: Bảo tàng tỉnh.

2/ Phó Giám đốc Phạm Hữu Hiến làm việc tại trụ sở.

THỨ BA, ngày 09/8/2022

1/ 8h00’ Giám đốc Tô Văn Hoàng dự Khai mạc Triển lãm Mỹ thuật khu vực VII lần thứ 27, năm 2022 tại tỉnh Bình Phước.

– Địa điểm: Bảo tàng tỉnh.

– Thành phần: Phó Giám đốc Phạm Hữu Hiến, toàn thể viên chức và người lao động.

2/ Phó Giám đốc Lò Văn Dinh tham gia lớp cao cấp lý luận chính trị ( từ ngày 09/08/2022 – 12/8/2022).

– Địa điểm: trường chính trị tỉnh Bình Phước.

Chiều

Giám đốc Tô Văn Hoàng, Phó Giám đốc Phạm Hữu Hiến làm việc tại trụ sở.

THỨ TƯ, ngày 10/8/2022

Giám đốc Tô Văn Hoàng, Phó Giám đốc Phạm Hữu Hiến làm việc tại trụ sở.

THỨ NĂM, ngày 11/8/2022

Sáng:

9h00’ Giám đốc Tô Văn Hoàng làm việc với UBND huyện Hớn Quản về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Chốt chặn Tàu Ô (28/8/1972 – 28/8/2022) dự kiến diễn ra vào ngày 26/8/2022, tại Di tích Quốc gia Địa điểm Chiến thắng Chốt chặn Tàu Ô.

– Cùng đi: Trưởng phòng Trưng bày và Khai thác Đinh Nho Dương.

Địa điểm: UBND huyện Hớn Quản.

– Phương tiện: Phòng Hành chính – Tổng hợp chuẩn bị xe tập trung tại Bảo tàng 7h30 cùng đi.

07h30 Phó Giám đốc Phạm Hữu Hiến cùng toàn thể viên chức tham gia Hội thao khối thi đua số 6 (02 ngày, từ ngày 11 đến hết ngày 12/8/2022; Khai mạc lúc 07h30 ngày 12/8/2022, Bế mạc vào lúc 15h30 ngày 12/8/2022).

– Địa điểm: Trung tâm HL&TĐ TDTT tỉnh.

Chiều:

Giám đốc Tô Văn Hoàng làm việc tại trụ sở.

THỨ SÁU, ngày 12/8/2022

Giám đốc Tô Văn Hoàng làm việc tại trụ sở.

Lưu ý : Các phòng chuẩn bị nội dung cho cuộc họp phải gửi trước cho chủ trì và thành phần dự họp, ít nhất 01 ngày, đồng thời phối hợp với Phòng HCTH để chuẩn bị cuộc họp chu đáo. 

–  Vào thứ bảy, chủ nhật hàng tuần sẽ có chỉ đạo mới về công tác phòng chống dịch Covid-19 và các chỉ đạo khác của cơ quan cấp trên, Ban Giám đốc Bảo tàng yêu cầu toàn thể viên chức thường xuyên truy cập Website: http://baotangbinhphuoc.org.vn/ và nhóm zalo Cơ quan – CĐ Bảo tàng để cập nhật các ý kiến chỉ đạo và thực hiện tốt các ý kiến chỉ đạo.

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CÁC PHÒNG TUẦN 32 NĂM 2022

(Từ ngày 08/8/2022 đến ngày 14/8/2022)

 

THỨ HAI, ngày 08/8/2022

1/ Viên chức Lâm Thị Hồng đi khai thác tự liêu tại Trung tâm Lưu trữ Quốc Gia 2.

Địa điểm: Trung tâm Lưu trữ Quốc Gia 2.

2/ Viên chức Trần Thị Hà trực thuyết minh tại Bảo tàng, Viên chức Nguyễn Năng Kiên trực thuyết minh tại Di tích Nhà Giao tế.

3/ Các viên chức khác làm việc tại trụ sở.

THỨ BA, ngày 09/8/2022

1/ PTP. Trưng bày và Khai thác di sản Tô Thị Huê, Viên chức Trần Thị Hà trực thuyết minh tại Bảo tàng.

2/ Viên chức Nguyễn Năng Kiên nghỉ bù theo quy định.

3/ Các viên chức khác làm việc tại trụ sở.

THỨ TƯ, ngày 10/8/2022

1/ Viên chức Trần Thị Hà trực thuyết minh tại Bảo tàng từ ngày 10/8/2022 đến ngày 11/8/2022, Viên chức Nguyễn Năng Kiên trực thuyết minh tại Di tích Nhà Giao tế từ ngày 10/8/2022 đến ngày 14/8/2022.

2/ Các viên chức khác làm việc tại trụ sở.

THỨ NĂM, ngày 11/8/2022   

Các viên chức khác làm việc tại trụ sở.

THỨ SÁU, ngày 12/8/2022

1/ Viên chức Trần Thị Hà nghỉ bù theo quy định.

2/  PTP. Trưng bày và Khai thác di sản Tô Thị Huê trực thuyết minh tại bảo tàng.

3/ Các viên chức khác làm việc tại trụ sở.

THỨ BẢY, ngày 13/8/2022

1/ Viên chức Trần Thị Hà trực thuyết minh tại Bảo tàng từ ngày 13/8/2022 đến ngày 14/8/2022,

2/ Phòng nghiệp vụ bảo tàng chụp hình hiện vật đưa vào phần mềm quản lý hiện vật từ ngày 08/8/2022 đến ngày 14/8/2022

 

 

TL.GIÁM ĐỐC

KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TH

P.TRƯỞNG PHÒNG HC-TH

(Đã ký)  

Nguyễn Phương Tốt  

 

Print Friendly, PDF & Email

Tin cùng liên quan

Tin mới hơn

Tin cũ hơn