LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 32 NĂM 2023 (Từ ngày 07/08/2023 đến ngày 13/08/2023)

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 32 NĂM 2023

(Từ ngày 07/08/2023 đến ngày 13/08/2023)

THỨ HAI, ngày 07/08/2023

Sáng:

1/ Giám đốc Tô văn Hoàng, Phó Giám đốc Nguyễn Sơn Hà làm việc tại trụ sở.

2/ Phó Giám đốc Lò Văn Dinh làm việc tại nhà từ ngày 07/08/2023 đến ngày 13/08/2023.

Chiều:

1/ 15h30’ Giám đốc Tô Văn Hoàng họp nghe báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị Văn hóa tỉnh Bình Phước năm 2023.

– Địa điểm: Phòng họp Sở.

2/ Phó Giám đốc Nguyễn Sơn Hà làm việc tại trụ sở.

THỨ BA, ngày 08/08/2023

Sáng:

1/ Giám đốc Tô văn Hoàng làm việc tại trụ sở.

2/ 07h30’ Phó Giám đốc Nguyễn Sơn Hà  dự Lễ Khai mạc và trao giải triển lãm mỹ thuật khu vực II – Miền Đông Nam Bộ lần thứ 28 năm 2023 tịa tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

– Địa điểm: Bảo tàng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Số 04, Trần Phú, phường 01, thành phố Vũng Tàu).

Chiều:

Giám đốc Tô văn Hoàng làm việc tại trụ sở.

 THỨ TƯ, ngày 09/08/2023

Sáng:

Giám đốc Tô văn Hoàng, Phó Giám đốc Nguyễn Sơn Hà làm việc tại trụ sở.

Chiều:

1/ 14h00’ Giám đốc Tô Văn Hoàng Dự tổng duyệt Chương trình nghệ thuật và kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị Văn hóa tỉnh Bình Phước năm 2023.

– Địa điểm: Tại Trung tâm Hội nghị, Trường Chính trị tỉnh.

2/ Phó Giám đốc Nguyễn Sơn Hà làm việc tại trụ sở.

THỨ NĂM, ngày 10/08/2023

Sáng:

Giám đốc Tô văn Hoàng, Phó Giám đốc Nguyễn Sơn Hà làm việc tại trụ sở.

Chiều:

14h00′ Đảng ủy viên – Bí thư chi bộ Tô Văn Hoàng dự điểm cầu tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch dự Hội nghị thông tin thời sự tháng 8/2023 do Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tổ chức.

– Địa điểm: Hội trưởng Sở.

– Cùng dự: Toàn thể Đảng viên trong Bảo tàng tỉnh.

THỨ SÁU, ngày 11/08/2023

Sáng:

07h00’ Giám đốc Tô Văn Hoàng Dự Hội nghị Văn hóa tỉnh Bình Phước năm 2023.

– Địa điểm: Tại Hội trường lầu 8, Trường Chính trị tỉnh.

– Cùng dự: Phó Giám đốc Nguyễn Sơn Hà.

Chiều:

Giám đốc Tô văn Hoàng, Phó Giám đốc Nguyễn Sơn Hà làm việc tại trụ sở.

–  Vào thứ bảy, chủ nhật hàng tuần sẽ có chỉ đạo mới về công tác phòng chống dịch Covid-19 và các chỉ đạo khác của cơ quan cấp trên, Ban Giám đốc Bảo tàng yêu cầu toàn thể viên chức thường xuyên truy cập Website: http://baotangbinhphuoc.org.vn/ và nhóm zalo Cơ quan – CĐ Bảo tàng để cập nhật các ý kiến chỉ đạo và thực hiện tốt các ý kiến chỉ đạo.


 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CÁC PHÒNG TUẦN 32 NĂM 2023

(Từ ngày 07/08/2023 đến ngày 13/08/2023)

THỨ HAI, ngày 07/08/2023

1/ TP. Trưng bày và khai thác di sản Đinh Nho Dương nghỉ bù theo quy định.Viên chức Nguyễn Năng Kiên nghỉ bù theo quy định.

2/ PTP. Nghiệp vụ bảo tàng Ngô Hà đi khảo sát thu thập thông tin Nghề đệt thổ cẩm của đồng bào S’tiêng từ ngày 07/08/2023 đến ngày 11/08/2023.

– Địa điểm: Huyện Phú Riềng.

– Cùng đi: Các Viên chức: Phạm Đức Ngự, Vũ Thị Nguyệt.

– Phương tiện: Tự túc.

3/ PTP. Nghiệp vụ bảo tồn Tô Thị Huê đi thu thập thông tin, sưu tầm tài liệu, gặp gỡ nhân chứng phục vụ viết lý lịch di tích Địa điểm ghi dấu chiến thắng Phước Long từ ngày 07/08/2023 đến ngày 09/08/2023.

– Thành phần: các viên chức: Lâm Thị Hồng, Lê Thị Bích Quý.

– Địa điểm: thị xã Phước Long.

– Phương tiện: tự túc.

4/ Viên chức Trần Thị Hà trực thuyết minh tại Bảo tàng từ ngày 07/09/2023 đến 09/08/2023 và trực thuyết minh phục vụ Hội nghị văn hóa tại sảnh lầu 8 Trung tâm Hội nghị, trường Chính trị tỉnh. Viên chức Nguyễn Năng Kiên trực thuyết minh tại Di tích Nhà Giao tế.

5/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ BA, ngày 08/08/2023

1/ Các viên chức trong phòng Trưng bày và Khai thác di sản thi công trưng bày phục vụ Hội nghị Văn Hóa tài sảnh Lầu 8 Trung tâm Hội nghị, trường Chính trị tỉnh từ ngày 08/08/2023 đến ngày 11/08/2023.

2/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ TƯ, ngày 09/08/2023

1/ PTP. Hành chính – Tổng hợp Nguyễn Phương Tốt đi kiểm tra các di tích trong địa bàn tỉnh.

Cùng đi: Các viên chức: Trần Thị Loan, Đoàn Thị Bích Hợp; Nhân viên: Ngô Văn Bình.

– Phương tiện: Tự túc.

2/ Viên chức Nguyễn Năng Kiên trực thuyết minh tại Di tích Nhà Giao tế từ ngày 09/08/2023 đến ngày 13/08/2023.

3/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ NĂM, ngày 10/08/2023

1/ Viên chức Nguyễn Xuân Cảnh trực thuyết minh tại bảo tàng từ ngày 10/08/2023 – 11/08/2023.

2/ Nhân viên Ngô Văn Bình trực trụ phát Video phục vụ Hội nghị văn hóa tại sảnh lầu 8 Trung tâm Hội nghị, trường Chính trị tỉnh từ ngày 10/08/2023 đến ngày 11/08/2023.

3/ Các Viên chức làm việc tại cơ quan.

THỨ SÁU, ngày 11/08/2023

1/ 07h00’ Toàn thể Đảng viên, viên chức, nhân viên Bảo tàng tỉnh dự điểm cầu tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch dự Hội nghị Văn hóa tỉnh Bình Phước năm 2023. (Trừ các đồng chí tham dự và phục vụ tại điểm cầu Trường Chính trị).

– Địa điểm: Hội trường Sở.

2/ Các Viên chức làm việc tại cơ quan.

THỨ BẢY, ngày 12/08/2023

Viên chức Hoàng Minh Quốc Dũng trực thuyết minh tại Bảo tàng từ ngày 12/08/2023 đến ngày 13/08/2023.

 

 

TL.GIÁM ĐỐC

KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TH

P.TRƯỞNG PHÒNG HC-TH

(Đã ký)  

Nguyễn Phương Tốt  

Print Friendly, PDF & Email

Tin cùng liên quan