LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 33 NĂM 2022

 

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 33 NĂM 2022

(Từ ngày 15/8/2022 đến ngày 21/8/2022) 

 

THỨ HAI, ngày 15/8/2022

Sáng:

1/ Giám đốc Tô Văn Hoàng, Phó Giám đốc Phạm Hữu Hiến làm việc tại trụ sở.

2/ Phó Giám đốc Lò Văn Dinh tham gia lớp cao cấp lý luận chính trị ( từ ngày 15/08/2022 đến sáng 18/8/2022).

– Địa điểm: trường chính trị tỉnh Bình Phước.

Chiều:

14h00’ Giám đốc Bảo tàng tỉnh Tô Văn Hoàng chủ trì cuộc họp hội đồng sáng kiến năm 2022.

Thành phần: Hội đồng sáng kiến Bảo tàng tỉnh.

– Địa điểm: Hội trường Bảo tàng tỉnh.

THỨ BA, ngày 16/8/2022

Sáng:

8h00’ Giám đốc Tô Văn Hoàng chủ trì họp nghe Phòng Bảo tàng báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 08 tháng đầu năm 2022 và phương hướng 4 tháng cuối năm 2022.

– Thành phần: Phó Giám đốc Bảo tàng Phạm Hữu Hiến và toàn thể viên chức phòng Nghiệp vụ bảo tàng.

– Địa điểm: Phòng họp Bảo tàng tỉnh.

Chiều:

1/ Giám đốc Tô Văn Hoàng, Phó Giám đốc Phạm Hữu Hiến làm việc tại trụ sở.

THỨ TƯ, ngày 17/8/2022

Giám đốc Tô Văn Hoàng, Phó Giám đốc Phạm Hữu Hiến làm việc tại trụ sở.

THỨ NĂM, ngày 18/8/2022

Sáng:

Giám đốc Tô Văn Hoàng, Phó Giám đốc Phạm Hữu Hiến làm việc tại trụ sở.

Chiều:

Ban Giám đốc làm việc tại trụ sở.

THỨ SÁU, ngày 19/8/2022

Sáng:

1/ Giám đốc Tô Văn Hoàng, Phó Giám đốc Lò Văn Dinh làm việc tại trụ sở.

2/ 7h30’ Phó Giám đốc Phạm Hữu Hiến dự Lễ Khai mạc Giải Bóng chuyền nữ Đại hội TDTT tỉnh BP lần thứ VI năm 2022.

– Địa điểm: Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh.

3/ 8h30’ Phó Giám đốc Phạm Hữu Hiến – Chủ tịch hội đồng khoa học chủ trì cuộc họp:

– Thống nhất nội dung Bộ sưu tập Đàn đá Bình Phước (Phòng Nghiệp vụ Bảo tàng chuẩn bị nội dung).

– Thống nhất nội dung chỉnh lý hồ so di tích “Phú Riềng đỏ” (Phòng Nghiệp vụ Bảo tồn chuẩn bị nội dung).

– Thành phần: Thành viên hội đồng khoa học.

– Địa điểm: Hội trường Bảo tàng tỉnh.

Chiều:

Ban Giám đốc làm việc tại trụ sở.

CHỦ NHẬT, ngày 21/8/2022

Sáng:

07h00’ Giám đốc Bảo tàng Tô Văn Hoàng dự khai mạc Ngày hội Yoga tỉnh Bình Phước năm 2022.

– Địa điểm: Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh

– Cùng dự: Toàn thể cán bộ, viên chức, nhân viên, người lao động thuộc Bảo tàng

Tối:

19h30’  Giám đốc Bảo tàng Tô Văn Hoàng dự Chương trình Giao lưu văn hóa Ấn Độ tại tỉnh Bình Phước.

– Địa điểm: Đoàn Ca múa nhạc dân tộc tỉnh.

– Cùng dự: Toàn thể cán bộ, viên chức, nhân viên, người lao động thuộc Bảo tàng

Lưu ý : Các phòng chuẩn bị nội dung cho cuộc họp phải gửi trước cho chủ trì và thành phần dự họp, ít nhất 01 ngày, đồng thời phối hợp với Phòng HCTH để chuẩn bị cuộc họp chu đáo. 

–  Vào thứ bảy, chủ nhật hàng tuần sẽ có chỉ đạo mới về công tác phòng chống dịch Covid-19 và các chỉ đạo khác của cơ quan cấp trên, Ban Giám đốc Bảo tàng yêu cầu toàn thể viên chức thường xuyên truy cập Website: http://baotangbinhphuoc.org.vn/ và nhóm zalo Cơ quan – CĐ Bảo tàng để cập nhật các ý kiến chỉ đạo và thực hiện tốt các ý kiến chỉ đạo.

 

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CÁC PHÒNG TUẦN 33 NĂM 2022

(Từ ngày 15/8/2022 đến ngày 21/8/2022)

 

THỨ HAI, ngày 15/8/2022

1/ Viên chức Hoàng Minh Quốc Dũng nghĩ phép năm từ ngày 15/8/2022-19/8/2022

2/ Viên chức Chu Thị Thủy nghỉ phép năm từ ngày 15/8/2022-26/8/2022.

3/ Viên chức Vũ Thị Nguyệt nghỉ thai sản.

4/ Viên chức Nguyễn Năng Kiên trực thuyết minh Nhà Giao tế. Viên chức Trần Thị Hà trực thuyết minh tại Bảo tàng từ ngày 15/8 đến hết ngày 18/8/2022.

5/ Các viên chức khác làm việc tại trụ sở.

THỨ BA, ngày 16/8/2022

1/ Viên chức Nguyên Năng Kiên nghị bù theo theo quy định.

2/ Các viên chức khác làm việc tại trụ sở.

THỨ TƯ, ngày 17/8/2022

1/ Viên chức Nguyễn Năng kiên trực thuyết minh Nhà Giao tế từ ngày 17/8/2022 – 21/8/2022.

2/ Các viên chức khác làm việc tại trụ sở.

THỨ NĂM, ngày 18/8/2022   

1/ Các viên chức phòng Trưng bày và Khai thác di sản tháo dỡ triển lãm khu vực VII, lần thứ 27 năm 2022.

2/ Các viên chức phòng Nghiệp vụ Bảo tàng tiếp nhận, bảo quản tranh được tháo dỡ từ trưng bày

3/ Các viên chức khác làm việc tại trụ sở.

THỨ SÁU, ngày 19/8/2022

1/ Viên chức Trần Thị Hà nghỉ bù theo quy định.Viên chức Nguyễn Xuân Cảnh trực thuyết minh tại bảo tàng.

2/ Các viên chức khác làm việc tại trụ sở.

THỨ BẢY, ngày 20/8/2022

1/ Trưởng phòng trưng bày và khai thác di sản Đinh Nho Dương trực thuyết minh tại Bảo tàng.

2/ Phòng nghiệp vụ bảo tàng chụp hình hiện vật đưa vào phần mền quản lý hiện vật từ ngày 20/8/2022 đến ngày 21/8/2022.

CHỦ NHẬT, ngày 21/8/2022

Viên chức Nguyễn Xuân Cảnh trực thuyết minh tại Bảo tàng.

 

 

TL.GIÁM ĐỐC

KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TH

P.TRƯỞNG PHÒNG HC-TH

(Đã ký)  

Nguyễn Phương Tốt  

 
best pay by phone casino

Print Friendly, PDF & Email

Tin cùng liên quan

Tin mới hơn

Tin cũ hơn