LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 34 NĂM 2022

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 34 NĂM 2022

(Từ ngày 22/8/2022 đến ngày 28/8/2022) 

 

THỨ HAI, ngày 22/8/2022

Sáng:

1/ Giám đốc Tô Văn Hoàng, Phó Giám đốc Lò Văn Dinh làm việc tại trụ sở.

2/ Phó Giám đốc Phạm Hữu Hiến đi thực hiện trưng bày phục vụ kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Chốt chặn Tàu Ô từ ngày 22/8/2022 – 24/8/2022.

– Cùng đi: Toàn thể viên chức phòng Trưng bày và khai thác di sản.

– Địa điểm: Huyện Hớn Quản.

Chiều:

Giám đốc Tô Văn Hoàng, Phó Giám đốc Lò Văn Dinh làm việc tại trụ sở.

THỨ BA, ngày 23/8/2022

Sáng:

1/ Giám đốc Tô Văn Hoàng làm việc tại trụ sở.

1/ 8h00’ Phó Giám đốc Lò Văn Dinh Lò Văn Dinh kiểm tra di tích Thành đất hình tròn Lộc Tấn 2; Khảo sát hiện trạng xuống cấp các hạng mục thuộc di tích Miếu Bà Rá và làm rõ các nội dung thực hiện tu bổ theo đề nghị của Ban Quản lý Miếu Bà Rá.

Thành phần:  PTP. Nghiệp vụ bảo tồn Tô Thị Huê, TP. Hành chính – Tổng hợp Nguyễn Phương Tốt, Viên chức Lâm Thị Hồng

– Địa điểm: Huyện Lộc Ninh, thị xã Phước Long.

– Phương tiện: Phòng Hành chính – Tổng hợp chuẩn bị xe. Thành phần cùng đi tập trung tại Bảo tàng lúc 6h00’.

Chiều:

Giám đốc Tô Văn Hoàng làm việc tại trụ sở.

THỨ TƯ, ngày 24/8/2022

Sáng:

 08h00 Giám đốc Tô Văn Hoàng đi kiểm tra công tác tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Chốt chặn Tàu Ô (28/8/1972 – 28/8/2022) (Cả ngày)

– Cùng đi: Phó Giám đốc Lò Văn Dinh, PTP. Hành chính – Tổng hợp Nguyễn Phương Tốt, Nhân viên Ngô Văn Bình.

– Địa điểm: Tại Di tích địa điểm Chiến thắng Chốt chặn Tàu Ô (Khu phố Tàu Ô, thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước).

Lưu ý: Phòng HCTH chuẩn bị xe và tập trung tại Bảo tàng tỉnh để cùng đi.

Chiều:

Giám đốc Bảo tàng Tô Văn Hoàng tham dự họp về công tác quy hoạch cán bộ:

1/ 13h30’ Hội nghị cán bộ chủ chốt

– Thành phần: Phó Giám đốc Lò Văn Dinh, Phó Giám đốc Phạm Hữu Hiến.

– Địa điểm: Hội trường Sở.

2/ 14h30’ Hội nghĩ tập thể lãnh đạo mở rộng:

– Địa điểm: Hội trường Sở.

THỨ NĂM, ngày 25/8/2022

Sáng:

1/ Giám Đốc Bảo tàng Tô Văn Hoàng làm việc tại trụ sở.

2/ 09h00’ Phó Giám đốc Lò Văn Dinh, Phó Giám đốc Phạm Hữu Hiến đi kiểm tra toàn bộ công tác chuẩn bị tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Chốt chặn Tàu Ô (28/8/1972 – 28/8/2022). (cả ngày)

– Cùng đi: Viên chức Trần Thị Hà.

– Địa điểm: Tại Di tích Địa điểm Chiến thắng Chốt chặn Tàu Ô (Khu phố Tàu Ô, thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước).

– Phương tiện: Tự túc

Chiều:

Giám Đốc Bảo tàng Tô Văn Hoàng làm việc tại trụ sở.

THỨ SÁU, ngày 26/8/2022

Sáng:

7h00’ Giám đốc Tô Văn Hoàng dự lễ kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Chốt chặn Tàu Ô (28/8/1972 – 28/8/2022).

Cùng đi: Các Phó Giám đốc: Lò Văn Dinh; Phạm Hữu Hiến, PTP. Nghiệp vụ bảo tồn Tô Thị Huê, Viên chức: Lê Thị Bích Quý; Trần Thị Hà, Nguyễn Xuân Cảnh và Nhân viên Ngô Văn Bình.

– Địa điểm: Tại Di tích Địa điểm Chiến thắng Chốt chặn Tàu Ô (Khu phố Tàu Ô, thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước).

Lưu ý: Phòng HCTH chuẩn bị xe 7 chỗ và tập trung tại Bảo tàng tỉnh lúc 05h00’ để cùng đi. (Nam trang phục áo sơ mi trắng, thẳt cà-ra-vát, quần màu sậm; Nữ: Bộ quần, áo dài truyền thống).

Chiều:

Ban Giám đốc làm việc tại trụ sở.

Lưu ý : Các phòng chuẩn bị nội dung cho cuộc họp phải gửi trước cho chủ trì và thành phần dự họp, ít nhất 01 ngày, đồng thời phối hợp với Phòng HCTH để chuẩn bị cuộc họp chu đáo. 

–  Vào thứ bảy, chủ nhật hàng tuần sẽ có chỉ đạo mới về công tác phòng chống dịch Covid-19 và các chỉ đạo khác của cơ quan cấp trên, Ban Giám đốc Bảo tàng yêu cầu toàn thể viên chức thường xuyên truy cập Website: http://baotangbinhphuoc.org.vn/ và nhóm zalo Cơ quan – CĐ Bảo tàng để cập nhật các ý kiến chỉ đạo và thực hiện tốt các ý kiến chỉ đạo.


KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CÁC PHÒNG TUẦN 34 NĂM 2022

(Từ ngày 22/8/2022 đến ngày 28/8/2022)

THỨ HAI, ngày 22/8/2022

1/ PTP. Nghiệp vụ bảo tàng Ngô Hà, Viên chức Phạm Đức Ngự đi khảo sát, thu thập thông tin để lập hồ sơ khoa học văn hóa phi vật thể Nghề đan gùi của người X’tiêng ở Bình Phước từ ngày 22/8/2022 đến ngày 24/8/2022.

– Địa điểm: thị xã Bình Long.

– Phương tiện: Cá nhân.

2/ Viên chức Lê Thị Bích Qúy trực thuyết minh tại Bảo tàng

3/ Viên chức Nguyễn Năng Kiên trực thuyết minh tại Di tích Nhà Giao tế.

4/ Các viên chức khác làm việc tại trụ sở.

THỨ BA, ngày 23/8/2022

1/ Viên chức Lê Thị Bích Quý thu âm và dựng hình phim tư liệu từ ngày 23/8/2022 – 25/8/2022.

– Địa điểm: Thành phố Đồng Xoài

2/ Viên chức Lê Thị Phương trực thuyết minh tại Bảo tàng.

3/ Viên chức Nguyên Năng Kiên nghị bù theo theo quy định.

4/ Các viên chức khác làm việc tại trụ sở.

THỨ TƯ, ngày 24/8/2022

1/ Viên chức Nguyễn Năng kiên trực thuyết minh tại Di tích Nhà Giao tế từ ngày 24/8/2022 – 28/8/2022.

2/ Viên chức Hoàng Minh Quốc Dũng trực thuyết minh tại Bảo tàng.

3/ Các viên chức khác làm việc tại trụ sở.

THỨ NĂM, ngày 25/8/2022   

1/ PTP. Nghiệp vụ bảo tàng Ngô Hà, viên chức Phạm Đức Ngự đi khảo sát, thu thập thông tin để lập hồ sơ khoa học văn hóa phi vật thể Nghề đan gùi của người X’tiêng ở Bình Phước từ ngày 25/8/2022 đến ngày 26/8/2022.

– Địa điểm: Huyện Lộc Ninh.

– Phương tiện: Cá nhân

2/ Viên chức Trần Thị Hà trực thuyết minh trưng bày phục vụ kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Chốt chặn Tàu Ô từ ngày 25/8/2022-26/8/2022.

3/ Viên chức Nguyễn Xuân Cảnh trực thuyết minh tại bảo tàng từ ngày 25/8/2022.

4/ Các viên chức khác làm việc tại trụ sở.

THỨ SÁU, ngày 26/8/2022

1/ PTP. Hành chính – Tổng hợp Nguyễn Phương Tốt, Viên chức Trần Thị Loan tham gia tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức.

– Địa điểm:Tại Hội trường lầu 8, Trường Chính trị tỉnh.

2/ Các viên chức khác làm việc tại trụ sở.

THỨ BẢY, ngày 27/8/2022

1/ Toàn thể viên chức Phòng Trưng bày và Khai thác di sản tháo dỡ trưng bày phục vụ kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Chốt chặn Tàu Ô.

– Địa điểm: Huyện Hớn Quản

2/ Viên chức Trần Thị Hà trực thuyết minh tại Bảo tàng từ ngày 27/8/2022 đến ngày 28/8/2022.

3/ Toàn thể viên chức Phòng nghiệp vụ bảo tàng chụp hình hiện vật đưa vào phần mềm quản lý hiện vật từ ngày 27/8/2022 đến ngày 28/8/2022.

 

 

 

TL.GIÁM ĐỐC

KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TH

P.TRƯỞNG PHÒNG HC-TH

(Đã ký)  

Nguyễn Phương Tốt  

 

Print Friendly, PDF & Email

Tin cùng liên quan

Tin mới hơn

Tin cũ hơn