LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 34 NĂM 2023 (Từ ngày 21/08/2023 đến ngày 27/08/2023)

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 34 NĂM 2023

(Từ ngày 21/08/2023 đến ngày 27/08/2023)

THỨ HAI, ngày 21/08/2023

Sáng:

1/ 8h00’ Giám đốc Tô văn Hoàng chủ trì Triển khai thực hiện “Ngày pháp luật” năm 2023 (Giao phòng Hành chính – Tổng hợp chuẩn bị nội dung).

Địa điểm: Hội trường Bảo tàng tỉnh.

– Thành phần: Phó Giám đốc Nguyễn Sơn Hà, toàn thể viên chức và người lao động Bảo tàng tỉnh.

2/ Phó Giám đốc Lò Văn Dinh làm việc tại nhà từ ngày 21/08/2023 đến ngày 27/08/2023.

Chiều:

1/ 15h00’ Đảng Uỷ viên – Bí thư chi bộ Tô Văn Hoàng họp Đảng ủy về công tác cán bộ và sắp xếp bộ máy bên trong các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở.

– Địa điểm: Phòng họp Sở.

2/ Phó Giám đốc Nguyễn Sơn Hà làm việc tại trụ sở.

THỨ BA, ngày 22/08/2023

1/ 14h00’ Giám đốc Tô văn Hoàng họp Ban Giám đốc thông qua báo cáo việc đề xuất nhiệm vụ và kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia về chấn hưng, phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam giai đoạn 2026 – 2030, tầm nhìn đến 2045 (Giao Văn phòng chuẩn bị nội dung).

– Địa điểm: Phòng họp Sở.

2/ Phó Giám đốc Nguyễn Sơn Hà làm việc tại trụ sở.

THỨ TƯ, ngày 23/08/2023

1/ 14h00’ Đảng Uỷ viên – Bí thư chi bộ Tô Văn Hoàng họp Ban Chấp hành Đảng bộ định kỳ tháng 8/2023.

– Địa điểm: Phòng họp Sở.

2/ Phó Giám đốc Nguyễn Sơn Hà làm việc tại trụ sở.

THỨ NĂM, ngày 24/08/2023

Sáng:

8h00’ Giám đốc Tô văn Hoàng tham gia tổ chức Lớp tập huấn chuyên môn về công tác quản lý di tích.

– Địa điểm: Hội trưởng Bảo tàng tỉnh.

– Thành phần, Phó Giám đốc Nguyễn Sơn Hà, PTP. Hành chính – Tổng hợp Nguyễn Phương Tốt, PTP. Nghiệp vụ bảo tồn Tô Thị Huê; các viên chức: Lâm Thị Hồng, Lê Thị Bích Quý, Chu Thị Thủy, Trần Thị Hà; các nhân viên: Ngô văn Bình, Trần Tất Mạnh, Phạm Văn Dung, Tạ Thị Thơm, Nguyễn Thị Hồng Hạnh.

Chiều:

Giám đốc Tô văn Hoàng, Phó Giám đốc Nguyễn Sơn Hà làm việc tại trụ sở.

THỨ SÁU, ngày 25/08/2023

Sáng: 

Giám đốc Tô văn Hoàng, Phó Giám đốc Nguyễn Sơn Hà làm việc tại trụ sở.

Chiều:

1/ Giám đốc Tô văn Hoàng làm việc tại trụ sở.

2/ 13h30’ Phó Giám đốc Nguyễn Sơn Hà dự Hội nghị liên kết phát triển du lịch tỉnh Thanh Hóa với Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam Bộ.

– Địa điểm: Khách sạn Grand Sài Gòn (Số 08 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh).

– Phòng HC-TH chuẩn bị xe.

–  Vào thứ bảy, chủ nhật hàng tuần sẽ có chỉ đạo mới về công tác phòng chống dịch Covid-19 và các chỉ đạo khác của cơ quan cấp trên, Ban Giám đốc Bảo tàng yêu cầu toàn thể viên chức thường xuyên truy cập Website: http://baotangbinhphuoc.org.vn/ và nhóm zalo Cơ quan – CĐ Bảo tàng để cập nhật các ý kiến chỉ đạo và thực hiện tốt các ý kiến chỉ đạo.


 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CÁC PHÒNG TUẦN 34 NĂM 2023

(Từ ngày 21/08/2023 đến ngày 27/08/2023)

THỨ HAI, ngày 21/08/2023

1/ PTP. Nghiệp vụ bảo tàng Ngô Hà đi khảo sát thi thập thông tin Nghề đệt thổ cẩm của đồng bào S’tiêng từ ngày 21/8/2023 đến ngày 23/8/2023.

– Địa điểm: Huyện Đồng Phú.

– Cùng đi: Các viên chức: Phạm Đức Ngự, Vũ Thị Nguyệt

– Phương tiện: Tự túc.

2/ Viên chức Trần Thị Hà trực thuyết minh tại Bảo tàng từ ngày 21/08/2023 đến 24/08/2023. Viên chức Nguyễn Năng Kiên trực thuyết minh tại Di tích Nhà Giao tế.

3/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ BA, ngày 22/08/2023

1/ PTP. Hành chính – Tổng hợp Nguyễn Phương Tốt đi thống nhất ranh giới để xây hàng rào bảo vệ dii tích Bồn Xăng VK98

– Địa điểm: di tích Bồn xăng VK98

– Cùng đi: Nhân viên Ngô Văn Bình

– Phương tiện: Tự túc

2/ Viên chức Nguyễn Năng Kiên nghỉ bù theo quy định.

3/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ TƯ, ngày 23/08/2023

1/ Viên chức Nguyễn Năng Kiên trực thuyết minh tại Di tích Nhà Giao tế từ ngày 23/08/2023 đến ngày 27/08/2023.

2/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ NĂM, ngày 24/08/2023

Các Viên chức làm việc tại cơ quan.

THỨ SÁU, ngày 25/08/2023

1/ TP. Trưng bày và Khai thác di sản Đinh Nho Dương, Các viên chức: Trần Thị Hà, Nguyên Xuân Cảnh, Chu Thị Thuỷ dự Lễ tuyên dương học sinh xuất sắc và học sinh giỏi năm học 2022 – 2023.

– Địa điểm: Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Bộ chỉ huy miền (Tà Thiết) Huyện Lộc Ninh.

– Phương tiện: tự túc.

2/ Viên chức Hoàng Minh Quốc Dũng trực thuyết minh tại Bảo tàng tỉnh.

3/ Các Viên chức làm việc tại cơ quan.

THỨ BAY, ngày 26/08/2023

Viên chức Trần Thị Hà trực thuyết minh tại Bảo tàng từ ngày 26/8/2023 đến ngày 27/8/2023.

 

 

TL.GIÁM ĐỐC

KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TH

P.TRƯỞNG PHÒNG HC-TH

(Đã ký)  

Nguyễn Phương Tốt  

Print Friendly, PDF & Email

Tin cùng liên quan