LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 35 NĂM 2022 (Từ ngày 29/8/2022 đến ngày 04/9/2022) 

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 35 NĂM 2022

(Từ ngày 29/8/2022 đến ngày 04/9/2022) 

THỨ HAI, ngày 29/8/2022

Sáng:

1/ 07h30’  Giám đốc Tô Văn Hoàng dự Khai mạc Giải Cờ tướng cụm miền Đông Nam Bộ năm 2022.

– Địa điểm: Bảo tàng tỉnh.

2/ Phó Giám đốc Phạm Hữu Hiến; Lò Văn Dinh làm việc tại trụ sở.

Chiều:

Ban Giám đốc làm việc tại trụ sở.

THỨ BA, ngày 30/8/2022

Sáng:

1/ 08h00’ Giám đốc Tô Văn Hoàng dự họp thống nhất kế hoạch tổ chức Lễ công bố Quyết định và trao giấy chứng nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Lễ hội cầu Bông của người Kinh huyện Hớn Quản, huyện Chơn Thành, huyện Bù Đăng, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước (Giao phòng NV bảo tàng chuẩn bị nội dung cuộc họp).

– Cùng dự:  Phó Trưởng phòng Hành chính – Tổng hợp Nguyễn Phương Tốt, PTP. Nghiệp vụ bảo tàng Ngô Hà.

– Địa điểm: Phòng họp sở.

2/ Phó Giám đốc Phạm Hữu Hiến; Lò Văn Dinh làm việc tại trụ sở.

Chiều:

1/ 14h00’ Bí thư Chi bộ Tô Văn Hoàng họp Ban Chấp hành Đảng bộ định kỳ tháng 8/2022 

– Địa điểm: Hội trường Sở.

2/ Phó Giám đốc Phạm Hữu Hiến; Lò Văn Dinh làm việc tại trụ sở.

THỨ TƯ, ngày 31/8/2022

Sáng:

1/ 08h00′ Giám đốc Tô Văn Hoàng dự Tổng kết và trao giải Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Bình Phước lần thứ IV, năm 2022 

– Địa điểm: Hội trường Sở.

2/ Phó Giám đốc Phạm Hữu Hiến; Lò Văn Dinh làm việc tại trụ sở.

Chiều:

Ban Giám đốc làm việc tại trụ sở.

THỨ NĂM, ngày 01/9/2022

Ban Giám đốc cùng toàn thể viên chức nghỉ Lễ Quốc Khánh đến hết ngày 02/9/2022. Các viên chức và nhân viên trực phân công theo Lịch trực số 394/LT-BT ngày 25/8/2022 của Bảo tàng tỉnh.

Lưu ý :

– Các phòng chuẩn bị nội dung cho cuộc họp phải gửi trước cho chủ trì và thành phần dự họp, ít nhất 01 ngày, đồng thời phối hợp với Phòng HCTH để chuẩn bị cuộc họp chu đáo.

–  Vào thứ bảy, chủ nhật hàng tuần sẽ có chỉ đạo mới về công tác phòng chống dịch Covid-19 và các chỉ đạo khác của cơ quan cấp trên, Ban Giám đốc Bảo tàng yêu cầu toàn thể viên chức thường xuyên truy cập Website: http://baotangbinhphuoc.org.vn/ và nhóm zalo Cơ quan – CĐ Bảo tàng để cập nhật các ý kiến chỉ đạo và thực hiện tốt các ý kiến chỉ đạo.

 

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CÁC PHÒNG TUẦN 35 NĂM 2022

(Từngày 29/8/2022 đếnngày 04/9/2022)

THỨ HAI, ngày 29/8/2022

1/ Viên chức Trần Thị Hà trực thuyết minh tại Bảo tàng từ ngày 29/8/2022 đến 30/8/2022; Viên chức Nguyễn Năng Kiên nghỉ bù theo quy định.

2/ Các viên chức phòng Trưng bày và Khai thác di sản thực hiện trưng bày lại chuyên đề “Uống nước nhớ nguồn” từ ngày 29/8/2022 đến 31/8/2022.

3/ Các viên chức khác làm việc tại trụ sở.

THỨ BA, ngày 30/8/2022

1/ Viên chức Lê Thị Bích Quý đi thu âm và dựng hình phim tư liệu.

2/ Viên chức Nguyễn Năng Kiên trực thuyết minh tại Nhà Giao tế từ ngày 30/8/2022 đến ngày 04/9/2022.

3/ Các viên chức khác làm việc tại trụ sở.

THỨ TƯ, ngày 31/8/2022

1/ Viên chức Trần Thị Hà nghỉ bù the quy định.Viên chức Nguyễn Xuân Cảnh trực thuyết minh tại Bảo tàng.

2/ TP.Trưng bày và khai thác di sản Đinh Nho Dương và viên chức Hoàng Minh Quốc Dũng đi thu hồi hiện vật và tủ trưng bày

– Địa điểm: Huyện Phú Riềng

Phương tiện: Cá nhân.

3/ Các viên chức khác làm việc tại trụ sở.

THỨ BẢY, ngày 03/9/2022

1/ Viên chức Trần Thị Hà trực thuyết minh tại bảo tàng, Nguyễn Năng Kiên trực thuyết minh tai Di tích Nhà Gia tế từ ngày 03/9/2022 đến ngày 04/9/2022.

2/ Phòng nghiệp vụ bảo tàng chụp hình hiện vật đưa vào phần mền quản lý hiện vật từ ngày 03/9/2022 đến ngày 04/9/2022.

 

 

TL.GIÁM ĐỐC

KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TH

P.TRƯỞNG PHÒNG HC-TH

(Đã ký)  

Nguyễn Phương Tốt  

Print Friendly, PDF & Email

Tin cùng liên quan