LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 35 NĂM 2023 (Từ ngày 28/08/2023 đến ngày 03/09/2023)

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 35 NĂM 2023

(Từ ngày 28/08/2023 đến ngày 03/09/2023)

THỨ HAI, ngày 28/08/2023

Sáng:

09h00’ Giám đốc Tô Văn Hoàng dự điểm cầu tại tỉnh Bình Phước dự Hội nghị Cán bộ văn hóa toàn quốc.

– Địa điểm: Phòng họp A, UBND tỉnh.

– Cùng dự: Phó Giám đốc Nguyễn Sơn Hà.

Chiều:

Bí thư Chi bộ Tô Văn Hoàng chủ trì:

(1) 13h30’ Họp Chi uỷ Chi bộ (Đảng vụ chuẩn bị nội dung)

– Thành phần: Chi uỷ Chi bộ.

(2) 14h00’ Sinh hoạt Chi bộ định kỳ tháng 8/2022 (Đảng vụ chuẩn bị nội dung).

– Thành phần: Toàn thể Đảng viên.

– Địa điểm: Phòng họp Bảo tàng.

THỨ BA, ngày 29/08/2023

Sáng:

1/ Giám đốc Tô Văn Hoàng làm việc tại trụ sở.

2/ 7h30’ Phó Giám đốc Nguyễn Sơn Hà trao đổi các hoạt động của bảo tàng đến học viên lớp Đối tượng 4 năm 2023 do trường Chính trị tỉnh tổ chức).

– Địa điểm: Hồi trường Bảo tàng tỉnh.

– Thành phần:

+ Viên chức Trần Thị Hà dẫn chương trình, thuyết minh phục vụ đoàn tham quan.

+ PTP. Nghiệp vụ bảo tồn Tô Thị Huê thuyết minh phục vụ đoàn tham quan.

+ Phòng hành chính tổng hợp phối hợp chuẩn bị hội trường.

Chiều:

14h00’ Giám đốc Tô Văn Hoàng họp giới thiệu ứng dụng Hệ thống 3D/Vr360 trong quản lý, quảng bá và bảo tồn văn hóa.

– Địa điểm: Phòng họp Bảo tàng tỉnh.

– Thành phần: Phó Giám đốc Nguyễn Sơn Hà, TP.Trưng bày và khai thác di sản Đinh Nho Dương, PTP. Hành chính – Tổng hợp Nguyễn Phương Tốt.

THỨ TƯ, ngày 30/08/2023

1/ Giám đốc Tô Văn Hoàng đi chỉ đạo chụp hình phục vụ chỉnh lý hồ sơ di tích Núi Bà Rá – Thác Mơ.

– Địa điểm: Thị xã Phước Long.

– Cùng đi: PTP. Nghiệp vụ bảo tồn Tô Thị Huê, Các viên chức: Lê Thị Bích Quý, Lâm Thị Hồng.

– Phòng HC-TH chuẩn bị xe( 6h00’ tập trung tại Bảo tàng cùng đi).

2/ Phó Giám đốc Nguyễn Sơn Hà làm việc tại trụ sở.

THỨ NĂM, ngày 31/08/2023

Sáng:

9h00’ Giám đốc Tô Văn Hoàng làm việc sưu tầm các trang bị kỹ thuật, vũ khí cấp 5 có nhu cầu làm hiện vật trưng bày bảo tàng.

Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh.

Thành phần: Phó Giám đốc Nguyễn Sơn Hà,TP. Trưng bày và khai thác di sản Đinh Nho Dương, PTP. Hành chính – Tổng hợp Nguyễn Phương Tốt, PTP. Nghiệp vụ bảo tàng Ngô Hà, Viên chức Phạm Đức Ngư.

– Phòng HC-TH chuẩn bị xe(5h00’ tập trung tại Bảo tàng cùng đi).

 Chiều:

Giám đốc Tô Văn Hoàng, Phó Giám đốc Nguyễn Sơn Hà làm việc tại trụ sở.

THỨ SÁU, ngày 01/09/2023

Giám đốc Tô Văn Hoàng trực ngày Lễ Quốc khánh 02/9.

– Cùng trực: Viên chức Chu Thi Thuỷ trực thuyết minh tại Bảo tàng tỉnh. Viên chức Nguyễn Năng Kiên trực thuyết minh tại Nhà Giao Tế từ ngày 01/9/2023 đến ngày 04/9/2023.

THỨ BẢY, ngày 02/09/2023

Giám đốc Tô Văn Hoàng trực ngày Lễ Quốc khánh 02/9.

– Cùng trực: Viên chức Ngô Hà trực thuyết minh tại Bảo tàng tỉnh.

CHỦ NHẬT, ngày03/09/2023

Phó Giám đốc Nguyễn Sơn Hà trực ngày Lễ Quốc khánh 02/9.

– Cùng trực: Viên chức Nguyễn Xuân Cảnh trực thuyết minh tại Bảo tàng tỉnh.

–  Vào thứ bảy, chủ nhật hàng tuần sẽ có chỉ đạo mới về công tác phòng chống dịch Covid-19 và các chỉ đạo khác của cơ quan cấp trên, Ban Giám đốc Bảo tàng yêu cầu toàn thể viên chức thường xuyên truy cập Website: http://baotangbinhphuoc.org.vn/ và nhóm zalo Cơ quan – CĐ Bảo tàng để cập nhật các ý kiến chỉ đạo và thực hiện tốt các ý kiến chỉ đạo.


 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CÁC PHÒNG TUẦN 35 NĂM 2023

(Từ ngày 28/08/2023 đến ngày 03/09/2023)

THỨ HAI, ngày 28/08/2023

1/ TP. Nghiệp vụ bảo tàng Bùi Kim Thư và các viên chức trong phòng nghiệp vụ bảo tàng thực hiện bảo quản, sắp xếp hiện vật tạo kho cơ sở từ ngày 28/8/2023 đến ngày 30/8/2023.

2/ TP. Trưng bày và khai thác di sản Đinh Nho Dương đi hỗ trợ Phòng Văn hóa – Thông tin huyện Phú Riềng trưng bày chuyên đề “Bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số huyện Phú Riềng”.

Địa điểm: Huyện Phú Riềng.

Thành phần: viên chức Hoàng Minh Quốc Dũng, Nguyễn Xuân Cảnh

3/ Viên chức Lê Thị Bích Quý trực thuyết minh tại di tích Địa điểm Chiến thắng Chốt chặn Tầu Ô.

4/ Viên chức Trần Thị Hà trực thuyết minh tại Bảo tàng từ ngày 28/08/2023 đến 30/08/2023. Viên chức Nguyễn Năng Kiên trực thuyết minh tại Di tích Nhà Giao tế.

5/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ BA, ngày 29/08/2023

1/ Viên chức Nguyễn Năng Kiên nghỉ bù theo quy định.

2/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ TƯ, ngày 30/08/2023

1/ TP. Trưng bày và khai thác di sản Đinh Nho Dương đi hoàn thiện trưng bày chuyên đề “Bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số huyện Phú Riềng”.

– Địa điểm: huyện Phú Riềng

– Phương tiện: tự túc.

2/ Viên chức Nguyễn Năng Kiên trực thuyết minh tại Di tích Nhà Giao tế từ ngày 30/08/2023 đến ngày 03/09/2023.

3/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ NĂM, ngày 31/08/2023

1/ Viên chức Nguyễn Xuân Cảnh trực thuyết minh tại bảo tàng.

2/ Các Viên chức làm việc tại cơ quan.

THỨ SÁU, ngày 01/09/2023

Toàn thể viên chức, nhân viên Bảo tàng tỉnh nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9 (Từ ngày 01/9/2023 đến hết ngày 04/9/2023).

 

 

TL.GIÁM ĐỐC

KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TH

P.TRƯỞNG PHÒNG HC-TH

(Đã ký)  

Nguyễn Phương Tốt  

Tin cùng liên quan