LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 36 NĂM 2022 (Từ ngày 05/9/2022 đến ngày 11/9/2022) 

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 36 NĂM 2022

(Từ ngày 05/9/2022 đến ngày 11/9/2022) 

 

THỨ HAI, ngày 05/9/2022

Sáng:

1/ Giám đốc Tô Văn Hoàng, Phó Giám đốc Lò Văn Dinh làm việc tại trụ sở.

2/ Phó Giám đốc Phạm Hữu Hiến nghỉ phép từ ngày 05/9/2022 đến ngày 22/9/2022.

Chiều:

1/ 14h00’ Giám đốc Tô Văn Hoàng chủ trì họp giao ban tháng 9/2022

– ­Thành phần: Phó Giám đốc Lò Văn Dinh và toàn thể viên chức và người lao động tại trụ sở Bảo tàng.

– Địa điểm: Phòng họp Bảo tàng.

THỨ BA, ngày 06/9/2022

Giám đốc Tô Văn Hoàng, Phó Giám đốc Lò Văn Dinh làm việc tại trụ sở.

THỨ TƯ, ngày 07/9/2022

Sáng:

1/ Bí thư Chi bộ Tô Văn Hoàng chủ trì:

(1) 7h30’ Họp Chi uỷ Chi bộ (Đảng vụ chuẩn bị nội dung)

– Thành phần: Chi uỷ Chi bộ

(2) 8h00’ Sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh

– Thành phần: Toàn thể Đảng viên và quần chúng Bảo tàng.

(3) 8h30’ Sinh hoạt Chi bộ định kỳ tháng 8/2022 (Đảng vụ chuẩn bị nội dung).

– Thành phần: Toàn thể Đảng viên Chi bộ Bảo tàng.

– Địa điểm: Phòng họp Bảo tàng.

Chiều:

1/ 14h00′ Giám đốc Tô Văn Hoàng tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra 584 thông qua báo cáo kết quả kiểm tra.

– Địa điểm: Phòng họp Sở.

– Cùng dự: PTP. Hành chính – Tổng hợp Nguyễn Phương Tốt.

2/ Phó Giám đốc Lò Văn Dinh làm việc tại trụ sở.

THỨ NĂM, ngày 08/9/2022

Sáng:

1/ 08h30′ Giám đốc Tô Văn Hoàng họp góp ý các nội dung liên quan đến việc trưng bày ngoài trời tại Bảo tàng tỉnh để hoàn thiện nội dung trình UBND tỉnh chấp thuận chủ trương thực hiện (Giao phòng Trưng bày và Khai thác di sản chuẩn bị nội dung).

– Địa điểm: Phòng họp Bảo tàng tỉnh

– Cùng dự: Trưởng phòng Trưng bày và Khai thác di sản Đinh Nho Dương; PTP. Hành chính – Tổng hợp Nguyễn Phương Tốt.

2/ Phó Giám đốc Lò Văn Dinh tham gia lớp cao cấp lý luận chính trị ( từ ngày 08/09/2022 – 14/09/2022).

– Địa điểm: Trường chính trị tỉnh Bình Phước.

Chiều:

1/ 17h00Giám đốc Tô Văn Hoàng Dự khán trận đấu giải bóng đá Cúp Quốc gia giữa CLB bóng đá Bình Phước gặp Hà Nội.

– Địa điểm: Sân Vận động tỉnh.

– Cùng dự: Toàn thể viên chức, nhân viên, người lao động Bảo tàng tỉnh.

THỨ SÁU, ngày 09/9/2022

Sáng:

1/ Giám đốc Tô Văn Hoàng tham gia Hội nghị quy hoạch Cấp ủy, Bí thư và Phó Bí thư Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhiệm kỳ 2025 – 2030 

(1) 08h30 Hội nghị tập thể lãnh đạo (lần 1)

– Địa điểm: Phòng họp Sở.

(2) 09h00 Hội nghị cán bộ chủ chốt để lấy ý kiến phát hiện, giới thiệu nguồn quy hoạch.

– Địa điểm: Phòng họp Sở.

– Thành phần: Phó Bí thư Chi bộ Phạm Hữu Hiến.

(3) 09h30 Hội nghị tập thể lãnh đạo mở rộng

– Địa điểm: Phòng họp Sở.

(4) 10h00 Hội nghị tập thể lãnh đạo (lần 2)

– Địa điểm: Phòng họp Sở.

Chiều:

Giám đốc Tô Văn Hoàng làm việc tại trụ sở.

CHỦ NHẬT, ngày 11/9/2022

1/ 14h30’ Giám đốc Tô Văn Hoàng đi kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Lễ công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đối với Lễ hội truyền thống Lễ hội Cồng bông của người kinh huyện Hớn Quản, huyện Chơn Thành, huyện Bù Đăng, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước.

Địa điểm: Đình thần Tân Khai, thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản.

Đi cùng: PTP. Nghiệp vụ bảo tàng Ngô Hà, PTP.Hành chính – Tổng hợp Nguyễn Phương Tốt, nhân viên Ngô Văn Bình.

– Phòng hành chính chuẩn bị xe.

Lưu ý : Các phòng chuẩn bị nội dung cho cuộc họp phải gửi trước cho chủ trì và thành phần dự họp, ít nhất 01 ngày, đồng thời phối hợp với Phòng HCTH để chuẩn bị cuộc họp chu đáo. 

–  Vào thứ bảy, chủ nhật hàng tuần sẽ có chỉ đạo mới về công tác phòng chống dịch Covid-19 và các chỉ đạo khác của cơ quan cấp trên, Ban Giám đốc Bảo tàng yêu cầu toàn thể viên chức thường xuyên truy cập Website: http://baotangbinhphuoc.org.vn/ và nhóm zalo Cơ quan – CĐ Bảo tàng để cập nhật các ý kiến chỉ đạo và thực hiện tốt các ý kiến chỉ đạo.

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CÁC PHÒNG TUẦN 36 NĂM 2022

(Từ ngày 05/9/2022 đến ngày 11/9/2022) 

 

THỨ HAI, ngày 05/9/2022

1/ Viên trức Trần Thị Hà nghỉ ốm từ ngày 05/9/2022-09/9/2022

2/ Viên chức Nguyễn Xuân Cảnh trực thuyết minh tại Bảo tàng tỉnh.

3/ Viên chức Nguyễn Năng Kiên trực thuyết minh tại Nhà Giao tế.

4/ Các viên chức làm việc tại cơ quan.

THỨ BA, ngày 06/9/2022

1/ Viên chức Hoàng Minh Quốc Dũng trực thuyết minh tại Bảo tàng tỉnh.

2/ Viên chức Nguyễn Năng Kiên nghỉ bù theo quy định.

3/ Các viên chức làm việc tại cơ quan.

THỨ TƯ, ngày 07/9/2022

1/ Viên chức Nguyễn Xuân Cảnh trực thuyết minh tại Bảo tàng tỉnh.

2/ Viên chức Nguyễn Năng Kiên trực thuyết minh tại Nhà Giao tế.

3/ Các viên chức làm việc tại cơ quan.

THỨ NĂM, ngày 08/9/2022 

1/ Viên chức Hoàng Minh Quốc Dũng trực thuyết minh tại Bảo tàng tỉnh.

2/ Viên chức Nguyễn Năng Kiên nghỉ bù theo quy định.

3/ Các viên chức làm việc tại cơ quan.

THỨ SÁU, ngày 09/9/2022

1/ Viên chức Nguyễn Xuân Cảnh trực thuyết minh tại Bảo tàng tỉnh.

2/ Viên chức Nguyễn Năng Kiên trực thuyết minh tại Nhà Giao tế từ ngày 09/9/2022 đến ngày 11/9/2022.

3/ Các viên chức làm việc tại cơ quan.

THỨ BẢY, ngày 10/9/2022

Viên chức Hoàng Minh Quốc Dũng trực thuyết minh tại Bảo tàng tỉnh.

CHỦ NHẬT, ngày 11/9/2022

Viên chức Nguyễn Xuân Cảnh trực thuyết minh tại Bảo tàng tỉnh.

Phòng nghiệp vụ bảo tàng chụp hình hiện vật đưa vào phần mền quản lý hiện vật từ ngày 05/9/2022 đến ngày 11/9/2022

 

 

TL.GIÁM ĐỐC

KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TH

P.TRƯỞNG PHÒNG HC-TH

(Đã ký)  

Nguyễn Phương Tốt  

 

Print Friendly, PDF & Email

Tin cùng liên quan