LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 36 NĂM 2023 (Từ ngày 04/9/2023 đến ngày 10/9/2023)

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 36 NĂM 2023

(Từ ngày 04/9/2023 đến ngày 10/9/2023)

THỨ HAI, ngày 04/9/2023

Phó Giám đốc Nguyễn Sơn Hà trực ngày Lễ Quốc khánh 02/9.

– Cùng trực: Viên chức Lê Thị Phương trực thuyết minh tại Bảo tàng tỉnh. Viên chức Nguyễn Năng Kiên trực thuyết minh tại Nhà Giao Tế.

THỨ BA, ngày 05/9/2023

Sáng:

1/ Giám đốc Tô Văn Hoàng, Phó Giám đốc Nguyễn Sơn Hà làm việc tại trụ sở.

2/ Phó Giám đốc Lò Văn Dinh làm việc tại nhà từ ngày 04/9/2023 đến ngày 08/9/2023.

Chiều:

1/ 14h00′ Giám đốc Tô Văn Hoàng chủ trì họp giao ban tháng 9/2023 (Giao các phòng chuẩn bị các nội dung đề xuất).

– Địa điểm: Phòng họp Bảo tàng.

– Thành phần: Phó Giám đốc Nguyễn Sơn Hà và toàn thể viên chức.

2/ 14h00′ Phó Giám đốc Lò Văn Dinh – Ủy viên Công đoàn cơ sở họp Ban Chấp hành Công Đoàn tháng 9/2023.

– Địa điểm: Phòng họp Sở.

THỨ TƯ, ngày 06/9/2023

Sáng:

1/ 7h30’ Giám đốc Tô Văn Hoàng tham gia lớp cập nhật kiến thức Quốc phòng – An Ninh đối tượng 3, khóa 16 từ ngày 06/9/2023 đến ngày 08/9/2023

– Địa điểm: Tại cơ sở II/Trung Đoàn bộ binh 736(ấp 6, xã Tân Thành, thành phố Đồng Xoài).

2/ 08h00’ Phó Giám đốc Nguyễn Sơn Hà dự Lễ khai mạc Giải Cờ tướng cụm miền Đông Nam Bộ năm 2023.

– Địa điểm: Câu lạc bộ Cờ tướng Lâm Kiến An, số 1513 Phú Riềng Đỏ, KP. Phú Mỹ, phường Tân Phú, TP. Đồng Xoài.

Chiều:

Phó Giám đốc Nguyễn Sơn Hà làm việc tại trụ sở.

THỨ NĂM, ngày 07/9/2023

Sáng:

8h00’ Phó Giám đốc Nguyễn Sơn Hà làm việc với Đoàn khảo sát của Sở Thông tin và Truyền thông đến khảo sát để xây dựng dự án Bảo tàng số 3D (Giao các phòng cung cấp thông tin theo đề nghị của Đoàn khảo sát).

– Địa điểm: Bảo tàng tỉnh.

– Thành phần: Trưởng các phòng: Hành chính – Tổng hợp, Trưng bày và khai thác di sản, Nghiệp vụ bảo tàng.

Chiều:

Phó Giám đốc Nguyễn Sơn Hà làm việc tại trụ sở.

THỨ SÁU, ngày 08/9/2023

Phó Giám đốc Nguyễn Sơn Hà làm việc tại trụ sở.

CHỦ NHẬT, ngày 10/9/2023

08h00’ Phó Giám đốc Nguyễn Sơn Hà dự tổng kết và trao giải Cuộc thi thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Bình Phước lần thứ V, năm 2023.

– Địa điểm: Hội trường Sở.

–  Vào thứ bảy, chủ nhật hàng tuần sẽ có chỉ đạo mới về công tác phòng chống dịch Covid-19 và các chỉ đạo khác của cơ quan cấp trên, Ban Giám đốc Bảo tàng yêu cầu toàn thể viên chức thường xuyên truy cập Website: http://baotangbinhphuoc.org.vn/ và nhóm zalo Cơ quan – CĐ Bảo tàng để cập nhật các ý kiến chỉ đạo và thực hiện tốt các ý kiến chỉ đạo.


 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CÁC PHÒNG TUẦN 36 NĂM 2023

(Từ ngày 04/9/2023 đến ngày 10/9/2023)

THỨ HAI, ngày 04/9/2023

Toàn thể viên chức, nhân viên Bảo tàng tỉnh nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9.

THỨ BA, ngày 05/9/2023

1/ Viên chức Nguyễn Năng Kiên, viên chức Trần Thị Hà nghỉ bù theo quy định

2/ Viên chức Hoàng Minh Quốc Dũng trực thuyết minh tại Bảo tàng.

3/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ TƯ, ngày 06/9/2023

1/ TP.Nghiệp vụ bảo tàng Bùi Kim Thư thực bảo quản, sắp sếp hiện vật tại kho cơ sở từ ngày 06/9/2023 đến ngày 08/9/2023.

– Thành phần: PTP. Nghiệp vụ bảo tàng Ngô Hà, Các viên chức: Phạm Đức Ngự, Lê Thị Phương, Vũ Thị Nguyệt.

2/ TP.Trưng bày và Khai thác di sản Đinh Nho Dương đi tháo dỡ trưng bày chuyên đề “Bản sắc dân tộc thiểu số”.

– Cùng đi: Viên chức Nguyễn Xuân Cảnh.

2/ PTP.Nghiệp vụ bảo tồn Tô Thị Huê đi thu thập thông tin, sưu tầm tài liệu, gặp gỡ nhân chứng phục vụ chỉnh lý lý lịch di tích Núi Bà Rá – Thác Mơ từ ngày 06/9/2023 đến ngày 08/9/2023.

– Thành phần: các viên chức: Lê Thị Bích Quý, Lâm Thị Hồng, Chu Thị Thủy.

– Địa điểm: Thị xã Phước Long.

– Phương tiện: tự túc.

2/ Viên chức Trần Thị Hà trực thuyết minh tại Bảo tàng từ ngày 06/9/2023 đến ngày 08/9/2023. Viên chức Nguyễn Năng Kiên trực thuyết minh tại Di tích Nhà Giao tế từ ngày 06/09/2023 đến ngày 10/09/2023.

3/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ NĂM, ngày 07/9/2023

Các Viên chức làm việc tại cơ quan.

THỨ SÁU, ngày 08/9/2023

1/ 8h00′ PTP. Hành Chính – Tổng hợp Nguyễn Phương Tốt đi làm việc với đoàn quân khu 7 về việc phục chế xe tăng m41 tại Nhà Giao Tế.

– Địa điểm: Nhà Giao Tế.

– Cùng đi: Nhân viên Ngô Văn Bình.

– Phương tiện: Tự túc( tập trung lúc 7h00′ cùng đi).

2/ Các Viên chức làm việc tại cơ quan.

THỨ BẢY, ngày 09/9/2023

Viên chức Hoàng Minh Quốc Dũng trực thuyết minh tại Bảo tàng.

CHỦ NHẬT, ngày 10/9/2023

TP.Trưng bày và Khai thác di sản Đinh Nho Dương trực thuyết minh tại Bảo tàng.

 

 

TL.GIÁM ĐỐC

KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TH

P.TRƯỞNG PHÒNG HC-TH

(Đã ký)  

Nguyễn Phương Tốt  

Print Friendly, PDF & Email

Tin cùng liên quan