LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 37 NĂM 2023 (Từ ngày 11/9/2023 đến ngày 17/9/2023)

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 37 NĂM 2023

(Từ ngày 11/9/2023 đến ngày 17/9/2023)

THỨ HAI, ngày 11/9/2023

1/ Giám đốc Tô Văn Hoàng, Phó Giám đốc Nguyễn Sơn Hà làm việc tại trụ sở.

2/ Phó Giám đốc Lò Văn Dinh làm việc tại nhà từ ngày 11/9/2023 đến ngày 15/9/2023.

THỨ BA, ngày 12/9/2023

Sáng:

Giám đốc Tô Văn Hoàng, Phó Giám đốc Nguyễn Sơn Hà làm việc tại trụ sở.

Chiều:

14h00’ Chủ tịch hội đồng khoa học – Giám đốc Tô Văn Hoàng chủ trì họp góp ý các nội dung chỉnh lý Phòng trưng bày số 1 và số 2; góp ý kịch bản, lời bình phim tư liệu về di sản Nghề dệt thổ cẩm của người S’tiêng Bình Phước.

– Địa điểm: Hội trường Bảo tàng tỉnh.

– Thành phần: Theo Quyết định số 22/QĐ-BT ngày 23/6/2023 về việc kiện toàn Hội đồng khoa học Bảo tàng tỉnh và viên chức Hoàng Minh Quốc Dũng.

THỨ TƯ, ngày 13/9/2023

Giám đốc Tô Văn Hoàng, Phó Giám đốc Nguyễn Sơn Hà làm việc tại trụ sở.

THỨ NĂM, ngày 14/9/2023

Sáng:

1/ 08h00’ Giám đốc Tô Văn Hoàng dự họp thông qua dự thảo Nghị quyết Về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bình Phước

– Địa điểm: Phòng họp Sở.

2/ 7h30’ Phó Giám đốc Nguyễn Sơn Hà trao đổi các hoạt động của Bảo tàng đến học viên lớp Đối tượng 4 năm 2023 do trường Chính trị tỉnh tổ chức.

– Địa điểm: Hội trường Bảo tàng tỉnh.

– Thành phần:

+ Dẫn chương trình: Viên chức Trần Thị Hà.

+ Thuyết minh: Viên chức Trần Thị Hà, PTP. Nghiệp vụ bao tồn Tô Thị Huê.

+ Chụp hình, viết tin bài:  Viên chức Nguyễn Xuân Cảnh.

+ Chuẩn bị âm thanh, máy chiếu: Nhân viên Ngô Văn Bình.

+ Dọn dẹp vệ sinh khuân viên Bảo tàng trước và sau: Tạp vụ Tạ Thị Thơm, Tạp vụ Nguyễn Thị Hồng Hạnh.

+ Đảm bảo an ninh, trật tự: Bảo vệ Phạm Văn Dung, Bảo vệ Trần Tất Mạnh.

Chiều:

Giám đốc Tô Văn Hoàng, Phó Giám đốc Nguyễn Sơn Hà làm việc tại trụ sở.

THỨ SÁU, ngày 15/9/2023

Sáng:

1/ 07h30 Giám đốc Tô Văn Hoàng dự Lễ khai mạc Giải Vô địch Karate các lứa tuổi tỉnh Bình Phước năm 2023.
– Địa điểm: Nhà thi đấu (mới) Trung tâm HL&TĐ TDTT tỉnh.

2/ 08h00′ Giám đốc Tô Văn Hoàng tiếp và làm việc với đoàn  Kiểm tra công tác đảm bảo an toàn, an ninh mạng, bảo vệ bí mật nhà nước trên không gian mạng năm 2023.

– Địa điểm: Hội trường Sở.

– Thành phần: Nhân Viên Ngô Văn Bình.

3/ 7h30’ Phó Giám đốc Nguyễn Sơn Hà trao đổi các hoạt động của Bảo tàng đến học viên lớp Đối tượng 4 năm 2023 do trường Chính trị tỉnh tổ chức.

– Địa điểm: Hội trường Bảo tàng tỉnh.

– Thành phần:

+ Dẫn chương trình: Viên chức Trần Thị Hà.

+ Thuyết minh: Viên chức Trần Thị Hà, PTP. Nghiệp vụ bao tồn Tô Thị Huê.

+ Chụp hình, viết tin bài:  Viên chức Nguyễn Xuân Cảnh.

+ Chuẩn bị âm thanh, máy chiếu: Nhân viên Ngô Văn Bình.

+ Dọn dẹp vệ sinh khuân viên Bảo tàng trước và sau: Tạp vụ Tạ Thị Thơm, Tạp vụ Nguyễn Thị Hồng Hạnh.

+ Đảm bảo an ninh, trật tự: Bảo vệ Phạm Văn Dung, Bảo vệ Trần Tất Mạnh.

Chiều:

Giám đốc Tô Văn Hoàng, Phó Giám đốc Nguyễn Sơn Hà làm việc tại trụ sở.

–  Vào thứ bảy, chủ nhật hàng tuần sẽ có chỉ đạo mới về công tác phòng chống dịch Covid-19 và các chỉ đạo khác của cơ quan cấp trên, Ban Giám đốc Bảo tàng yêu cầu toàn thể viên chức thường xuyên truy cập Website: http://baotangbinhphuoc.org.vn/ và nhóm zalo Cơ quan – CĐ Bảo tàng để cập nhật các ý kiến chỉ đạo và thực hiện tốt các ý kiến chỉ đạo.


 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CÁC PHÒNG TUẦN 37 NĂM 2023

(Từ ngày 11/9/2023 đến ngày 17/9/2023)

THỨ HAI, ngày 11/9/2023

1/ Viên chức Trần Thị Hà trực thuyết minh tại Bảo tàng từ ngày 11/9/2023 đến ngày 15/9/2023. Viên chức Nguyễn Năng Kiên trực thuyết minh tại Di tích Nhà Giao tế

2/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ BA, ngày 12/9/2023

1/ 7h30′ PTP. Hành chính – Tổng hợp Nguyễn Phương Tốt, PTP. Nghiệp vụ bảo tàng Ngô Hà đi làm việc về phục chế hiện vật trưng bày: xe tăng T41 và xe giải phóng.

– Địa điểm: T58 biên hoà (Kho KT580/Cục Kỹ thuật Binh chủng).

– Cùng đi: Nhân viên Ngô Văn Bình.

– Phương tiện: Tự túc (7h30′ tập trung tại bảo tàng cùng đi).

1/ Viên chức Nguyễn Năng Kiên nghỉ bù theo quy định.

2/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ TƯ, ngày 13/9/2023

1/ PTP. Nghiệp vụ bảo tàng Ngô Hà đi khảo sát thu thập thông tin Nghề dệt thổ cẩm của đồng bào S’tiêng từ ngày 13/9/2023 đến ngày 15/9/2023.

– Địa điểm: Thị xã Phước Long.

Cùng đi: Các Viên chức: Phạm Đức Ngự, Vũ Thị Nguyệt.

– Phương tiện: Tự túc.

2/ PTP. Nghiệp vụ bảo tàng Tô Thị Huê đi thu thập thông tin, sưu tầm tài liệu, gặp gỡ nhân chứng phục vụ chỉnh lý lý lịch di tích Cuộc nổi dậy của đồng bào S’tiêng – xã Phú Riềng chống thực dân Pháp ngày 25/10/1933 từ ngày 13/9/2023 đến ngày 15/9/2023.

– Địa điểm: Huyện Bù Đăng.

– Cùng đi: Các viên chức: Lê Thị Bích Quý, Lâm Thị Hồng.

– Phương tiện: Tự túc.

3/ Viên chức Nguyễn Năng Kiên trực thuyết minh tại Di tích Nhà Giao tế từ ngày 13/09/2023 đến ngày 17/09/2023.

4/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ NĂM, ngày 14/9/2023

Các Viên chức làm việc tại cơ quan.

THỨ SÁU, ngày 15/9/2023

1/ Viên chức Nguyễn Xuân Cảnh tham gia Hội thao Khối Thi đua số 6 năm 2023.

– Địa điểm: Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh.

2/ Các Viên chức làm việc tại cơ quan.

THỨ BẢY, ngày 16/9/2023

Viên chức Lê Thị Phương trực thuyết minh tại Bảo tàng từ ngày 16/9/2023 đến ngày 17/9/2023.

 

 

TL.GIÁM ĐỐC

KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TH

P.TRƯỞNG PHÒNG HC-TH

(Đã ký)  

Nguyễn Phương Tốt  

Print Friendly, PDF & Email

Tin cùng liên quan