LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 38 NĂM 2022(Từ ngày 19/9/2022 đến ngày 25/9/2022) 

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 38 NĂM 2022

(Từ ngày 19/9/2022 đến ngày 25/9/2022) 

 

THỨ HAI, ngày 19/9/2022

1/ 7h30’ Đảng uỷ viên – Bí thư chi bộ Bảo tàng Tô Văn Hoàng tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng đảng cho Bí thư, Phó Bí thư, cấp ủy viên và ủy viên ban kiểm tra cấp cơ sở đợt 2 năm 2022 (từ ngày 19/9/2022 đến ngày 22/9/2022.)

– Địa điểm: Hội trường Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Bình Phước.

2/ Phó Giám đốc Phạm Hữu Hiến nghỉ phép từ ngày 19/9/2022 đến ngày 22/9/2022.

3/ Phó Giám đốc Lò Văn Dinh làm việc tại trụ sở.

THỨ BA, ngày 20/9/2022

1/ 7h30’ Phó Giám đốc Lò Văn Dinh làm việc với các phòng Giáo dục và Đào tạo: huyện Hớn Quản, thị xã Bình Long và huyện Lộc Ninh về việc thống nhất kế hoạch tổ chức cuộc thi “Hành trình di sản văn hóa tỉnh Bình Phước” lần thứ IV, năm 2022.( phòng Nghiệp vụ Bảo tồn chuẩn bị nội dung cuộc họp).

– Địa điểm: Các Phòng Giáo dục và Đào Tạo: huyện Hớn Quản, thị xã Bình Long, huyện Lộc Ninh.

– Thành phần: PTP. Hành chính – Tổng hợp Nguyễn Phương Tốt. PTP. Nghiệp vụ bảo tồn Tô Thị Huê, Viên chức Lâm Thị Hồng.

– Phương tiện: Phòng HC-TH chuẩn bị xe ( tập trung lúc 6h00’ cùng đi).

THỨ TƯ, ngày 21/9/2022

Sáng:

Phó Giám đốc Lò Văn Dinh làm việc tại trụ sở.

Chiều:

Phó Giám đốc Lò Văn Dinh làm việc tại trụ sở.

Tối:

1/ 19h00’ Giám đốc Tô Văn Hoàng dự buổi tổng duyệt chương trình Lễ Khai mạc Đại hội TDTT tỉnh Bình Phước lần thứ VI, năm 2022.

Địa điểm: Nhà thi đấu đa năng tỉnh (nhà mới).

– Cùng dự: Phó Giám đốc Lò Văn Dinh, Phó Giám đốc Phạm Hữu Hiến.

THỨ NĂM, ngày 22/9/2022

1/ 08h30 Bí thư Chi bộ Tô Văn Hoàng họp Ban Chấp hành Đảng bộ mở rộng quý III năm 2022 .

– Địa điểm: Hội trường Sở.

2/ Phó Giám đốc Lò Văn Dinh làm việc tại trụ sở.

THỨ SÁU, ngày 23/9/2022

Sáng:

1/ Giám đốc Tô Văn Hoàng làm, Phó Gián đốc Lò Văn Dinh việc tại trụ sở.

2/ 8h00’ Chủ tịch hội Hội đồng khoa học Phạm Hữu Hiến chủ trì họp thông qua lý lịch di tích, tập ảnh khảo tả di tích Địa điểm ngụy quyền thảm sát dân thường tại chợ Lộc Ninh; lý lịch di tích Két nước; phim tư liệu về các di tích đã được xếp hạng trên địa bàn tỉnh.

– Địa điểm: Phòng họp Bảo tàng tỉnh.

– Thành phần: Hội đồng khoa học, Viên chức Lê Thị Bích Quý, Viên chức Chu Thị Thủy.

Chiều:

Giám đốc Tô Văn Hoàng, Phó Giám đốc Lò Văn Dinh, Phó Giám đốc Phạm Hữu Hiến làm việc tại trụ sở.

THỨ BẢY ngày 24/9/2022

20h00’ Giám đốc Tô Văn Hoàng dự Lễ Khai mạc Đại hội TDTT tỉnh Bình Phước lần thứ VI, năm 2022.

 Địa điểm: Nhà thi đấu đa năng tỉnh (nhà mới).

– Cùng dự: Toàn thể công chức, viên chức, nhân viên, người lao động Bảo tàng tỉnh.

– Vào thứ bảy, chủ nhật hàng tuần sẽ có chỉ đạo mới về công tác phòng chống dịch Covid-19 và các chỉ đạo khác của cơ quan cấp trên, Ban Giám đốc Bảo tàng yêu cầu toàn thể viên chức thường xuyên truy cập Website: http://baotangbinhphuoc.org.vn/ và nhóm zalo Cơ quan – CĐ Bảo tàng để cập nhật các ý kiến chỉ đạo và thực hiện tốt các ý kiến chỉ đạo.


 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CÁC PHÒNG TUẦN 38 NĂM 2022

(Từ ngày 19/9/2022 đến ngày 25/9/2022)

THỨ HAI, ngày 19/9/2022

1/ Viên chức Trần Thị Hà trực thuyết minh tại Bảo tàng tỉnh. Viên chức Nguyễn Năng Kiên trực thuyết minh Nhà Giao tế.

2/ Các viên chức khác làm việc tại trụ sở.

THỨ BA, ngày 20/9/2022

1/ TP. Trưng bày và Khai thác di sản Đinh Nho Dương đi liên hệ công tác với Phòng Giáo dục và đào tạo thành phố Đồng Xoài phối hợp tổ chức Chương trình giáo dục năm 2023 tại Bảo tàng.

2/ Viên chức Nguyễn Xuân Cảnh, Viên chức Phạm Đức Ngự, Nhân viên Ngô Văn Bình đi huấn luyện nâng cao phục vụ kiểm tra, bắn đạn thật lực lượng DQTV năm 2022 ( từ ngày 20/9/2022 đến ngày 26/9/2022 tại Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Xoài ).

3/ Viên chức Trần Thị Hà trực thuyết minh tại Bảo tàng tỉnh. Viên chức Nguyễn Năng Kiên nghỉ bù theo quy định.

4/ Các viên chức khác làm việc tại trụ sở.

THỨ TƯ, ngày 21/9/2022

1/ Viên chức Hoàng Minh Quốc Dũng trực thuyết minh tại Bảo tàng tỉnh.Viên chức Nguyễn Năng kiên trực thuyết minh Nhà Giao tế từ ngày 21/9/2022 đến ngày 25/9/2022.

2/ Các viên chức khác làm việc tại trụ sở.

THỨ NĂM, ngày 22/9/2022 

1/ Viên chức Trần Thị Hà trực thuyết minh tại Bảo tàng từ ngày 22/9/2022 đến ngày 25/9/2022.

2/ Các viên chức khác làm việc tại trụ sở.

THỨ SÁU, ngày 23/9/2022

1/ Các viên chức khác làm việc tại trụ sở.

 

 

TL.GIÁM ĐỐC

KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TH

P.TRƯỞNG PHÒNG HC-TH

(Đã ký)  

Nguyễn Phương Tốt  

Print Friendly, PDF & Email

Tin cùng liên quan