LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 38 NĂM 2023 (Từ ngày 18/9/2023 đến ngày 24/9/2023)

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 38 NĂM 2023

(Từ ngày 18/9/2023 đến ngày 24/9/2023)

THỨ HAI, ngày 18/9/2023

1/ Giám đốc Tô Văn Hoàng, Phó Giám đốc Nguyễn Sơn Hà làm việc tại trụ sở.

2/ Phó Giám đốc Lò Văn Dinh làm việc tại nhà từ ngày 18/9/2023 đến ngày 24/9/2023.

3/ 8h00’ Toàn thể viên chức, nhân viên bảo vệ, nhân viên tạp vụ Bảo tàng tham gia lao động vệ sinh cơ quan.

THỨ BA, ngày 19/9/2023

Sáng:

1/ 8h00’ Giám đốc Tô Văn Hoàng họp thống nhất Kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Hành trình di sản văn hoá tỉnh Bình Phước” lần thứ V, năm 2023 và khảo sát địa điểm tổ chức thi vòng sơ khảo.

– Địa điểm: Huyện Bù Đốp và thị xã Phước Long.

– Thành phần: PTP. Hành chính – Tổng hợp Nguyễn Phương Tốt, PTP. Nghiệp vụ bảo tồn Tô Thị Huê, viên chức Lâm Thị Hồng.

– Phương tiện: Phòng HC-TH chuẩn bị xe (6h00’ tập trung tại Bảo tàng cùng đi).

2/ Phó Giám đốc Nguyễn Sơn Hà làm việc tại trụ sở.

Chiều:

Phó Giám đốc Nguyễn Sơn Hà làm việc tại trụ sở.

THỨ TƯ, ngày 20/9/2023

Sáng:

1/ 8h30’ Giám đốc Tô Văn Hoàng họp thống nhất Kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Hành trình di sản văn hoá tỉnh Bình Phước” lần thứ V, năm 2023 và khảo sát địa điểm tổ chức thi vòng sơ khảo.

– Địa điểm: Huyện Bù Gia Mập.

– Thành phần: PTP. Hành chính – Tổng hợp Nguyễn Phương Tốt, PTP. Nghiệp vụ bảo tồn Tô Thị Huê, viên chức Lâm Thị Hồng.

– Phương tiện: Phòng HC-TH chuẩn bị xe (6h00’ tập trung tại Bảo tàng cùng đi).

2/ 07h30’ Phó Giám đốc Nguyễn Sơn Hà dự Khai mạc Hội thao người cao tuổi tỉnh Bình Phước năm 2023.

– Địa điểm: Nhà thi đấu đa năng tỉnh.

Chiều:

Phó Giám đốc Nguyễn Sơn Hà làm việc tại trụ sở.

THỨ NĂM, ngày 21/9/2023

Giám đốc Tô Văn Hoàng, Phó Giám đốc Nguyễn Sơn Hà làm việc tại trụ sở.

THỨ SÁU, ngày 22/9/2023

Giám đốc Tô Văn Hoàng, Phó Giám đốc Nguyễn Sơn Hà làm việc tại trụ sở.

–  Vào thứ bảy, chủ nhật hàng tuần sẽ có chỉ đạo mới về công tác phòng chống dịch Covid-19 và các chỉ đạo khác của cơ quan cấp trên, Ban Giám đốc Bảo tàng yêu cầu toàn thể viên chức thường xuyên truy cập Website: http://baotangbinhphuoc.org.vn/ và nhóm zalo Cơ quan – CĐ Bảo tàng để cập nhật các ý kiến chỉ đạo và thực hiện tốt các ý kiến chỉ đạo.


 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CÁC PHÒNG TUẦN 38 NĂM 2023

(Từ ngày 18/9/2023 đến ngày 24/9/2023)

THỨ HAI, ngày 18/9/2023

1/ Viên chức Trần Thị Hà trực thuyết minh tại Bảo tàng từ ngày 18/9/2023 đến ngày 22/9/2023. Viên chức Nguyễn Năng Kiên trực thuyết minh tại Di tích Nhà Giao tế.

2/ Nhân viên Ngô Văn Bình đi tham gia huấn luyện và kiểm tra bắn đạn thật năm 2023 theo công văn số 2635/SVHTTDL-VP ngày 8/9/2023 của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch từ ngày 18/9/2023 đến ngày 22/9/2023.

3/ Viên chức Nguyễn Xuân Cảnh tham gia Hội thao Khối Thi đua số 6 năm 2023 từ ngày 18/9/2023 đến ngày 22/9/2023.

– Địa điểm: Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh.

4/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ BA, ngày 19/9/2023

1/ TP. Nghiệp vụ bảo tàng Bùi Kim Thư và các viên chức trong phòng Nghiệp vụ bảo tàng thực hiện bảo quản, sắp sếp hiện vật tại kho cơ sở từ ngày 19/9/2023 đến ngày 22/9/2023.

2/ Viên chức Nguyễn Năng Kiên nghỉ bù theo quy định.

3/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ TƯ, ngày 20/9/2023

1/ Phòng Trưng bày và Khai thác di sản thực hiện trưng bày chuyên đề “Đại tướng Võ Nguyên Giáp – Chân dung một anh hùng” từ ngày 20/9/2023 đến ngày 22/9/2023.

– Địa điểm: Phòng trưng bày chuyên đề Bảo tàng tỉnh.

2/ Viên chức Nguyễn Năng Kiên trực thuyết minh tại Di tích Nhà Giao tế từ ngày 20/9/2023 đến ngày 24/9/2023.

3/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ NĂM, ngày 21/9/2023

Các Viên chức làm việc tại cơ quan.

THỨ SÁU, ngày 22/9/2023

Các Viên chức làm việc tại cơ quan.

THỨ BẢY, ngày 23/9/2023

Viên chức Chu Thị Thuỷ trực thuyết minh tại Bảo tàng tỉnh.

CHỦ NHẬT, ngày 24/9/2023

Viên chức Trần Thị Hà trực thuyết minh tại Bảo tàng tỉnh.

 

 

TL.GIÁM ĐỐC

KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TH

P.TRƯỞNG PHÒNG HC-TH

(Đã ký)  

Nguyễn Phương Tốt  

Print Friendly, PDF & Email

Tin cùng liên quan