LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 39 NĂM 2022 (Từ ngày 26/9/2022 đến ngày 02/10/2022) 

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 39 NĂM 2022

(Từ ngày 26/9/2022 đến ngày 02/10/2022) 

THỨ HAI, ngày 26/9/2022

Ban Giám đốc làm việc tại trụ sở.

THỨ BA, ngày 27/9/2022

Sáng:

1/ 8h00’ Giám đốc Tô Văn Hoàng làm việc tại trụ sở.

2/ Phó Giám đốc Lò Văn Dinh

(1) 08h00′ đi khảo sát diện tích đất khoanh vùng các khu vực bảo vệ di tích Sân bay quân sự Lộc Ninh.

Thành phần: Viên chức phòng Nghiệp vụ Bảo tồn Lâm Thị Hồng, viên chức phòng HCTH Trần Thị Loan, Công ty TNHH MTV Đo đạc Bản đồ Tấn Thành.

Địa điểm: Di tích Sân bay quân sự Lộc Ninh

(2) 08h00′ đi kiểm tra công tác bảo vệ và chăm sóc di tích Nhà Giao tế – Lộc Ninh.

Thành phần: Viên chức phòng Nghiệp vụ Bảo tồn Lâm Thị Hồng, viên chức phòng HCTH Trần Thị Loan.

Địa điểm: Di tích Nhà Giao tế – Lộc Ninh. (Tập trung tại Bảo tàng tỉnh lúc 07h00 để cùng đi)

THỨ TƯ, ngày 28/9/2022

Sáng:

1/ 8h00’ Giám đốc Tô Văn Hoàng họp góp ý các nội dung liên quan đến việc trưng bày ngoài trời tại Bảo tàng tỉnh để hoàn thiện nội dung trình UBND tỉnh chấp thuận chủ trương thực hiện (Giao phòng Trưng bày và Khai thác di sàn chuẩn bị nội dung và tài liệu cho các thành phần dự họp).

Thành phần: Phó Giám đốc Phạm Hữu Hiến, Trưởng phòng Trưng bày và Khai thác di sản Đinh Nho Dương, Phó Trưởng phòng Hành chính – Tổng hợp Nguyễn Phương Tốt.

Địa điểm: Phòng họp Bảo tàng tỉnh.

2/ Phó Giám đốc Lò Văn Dinh làm việc tại trụ sở.

Chiều:

1/ 16h00’ Giám đốc Tô Văn Hoàng Dự Lễ Bế mạc Đại hội TDTT tỉnh Bình Phước lần thứ VI, năm 2022 (Ban Giám đốc dự Lễ Bế mạc mặc áo khoác do Ban Tổ chức Đại hội đã phát).

–  Địa điểm: Nhà thi đấu đa năng tỉnh (nhà mới).

– Cùng dự:  Các phó Giám đốc: Lò Văn Dinh, Phạm Hữu Hiến cùng toàn thể viên chức, nhân viên, người lao động Bảo tàng tỉnh.

THỨ NĂM, ngày 29/9/2022

Sáng:

1/ 08h00 Đảng ủy viên Bí thư Chi bộ Tô Văn Hoàng tham dự Hội nghị cán bộ chủ chốt về công tác cán bộ.

– Địa điểm: Hội trường Sở.

– Thành phần: Phó Giám đốc Lò Văn Dinh, Phó Giám đốc Phạm Hữu Hiến

Chiều:

1/ Giám đốc Tô Văn Hoàng, Phó Giám đốc Phạm Hữu Hiến làm việc tại trụ sở.

2/ 13h30′ Phó Giám đốc Lò Văn Dinh tiếp đoàn Lớp Đối tượng 4 (Lớp thứ hai) thuộc Trường Chính trị tỉnh đi nghiên cứu tại Bảo tàng tỉnh,

– Địa điểm: Phòng họp Bảo tàng.

– Thành phần: Trưởng phòng Trưng bày và Khai thác di sản Đinh Nho Dương,Trưởng phòng Nghiệp vụ Bảo tàng Bùi Kim Thư, Phó Trưởng phòng Hành chính – Tổng hợp Nguyễn Phương Tốt, PTP. Nghiệp vụ Bảo tồn Tô Thị Huê.

THỨ SÁU, ngày 30/9/2022

1/ Bí thư Chi bộ Tô Văn Hoàng chủ trì:

(1) 7h30’ Họp Chi uỷ Chi bộ (Đảng vụ chuẩn bị nội dung)

– Thành phần: Chi uỷ Chi bộ

(2) 8h30’ Sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh

– Thành phần: Toàn thể Đảng viên và quần chúng Bảo tàng.

(3) 9h00’ Sinh hoạt Chi bộ định kỳ tháng 9/2022 (Đảng vụ chuẩn bị nội dung).

– Địa điểm: Phòng họp Bảo tàng.

Chiều:

Ban Giám đốc làm việc tại trụ sở.

–  Vào thứ bảy, chủ nhật hàng tuần sẽ có chỉ đạo mới về công tác phòng chống dịch Covid-19 và các chỉ đạo khác của cơ quan cấp trên, Ban Giám đốc Bảo tàng yêu cầu toàn thể viên chức thường xuyên truy cập Website: http://baotangbinhphuoc.org.vn/ và nhóm zalo Cơ quan – CĐ Bảo tàng để cập nhật các ý kiến chỉ đạo và thực hiện tốt các ý kiến chỉ đạo.

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CÁC PHÒNG TUẦN 39 NĂM 2022

(Từ ngày 26/9/2022 đến ngày 02/10/2022)

THỨ HAI, ngày 26/9/2022

1/ Viên chức Trần Thị Hà trực thuyết minh tại Bảo tàng. Viên chức Nguyễn Năng Kiên trực thuyết minh Nhà Giao tế.

2/ Các viên chức khác làm việc tại trụ sở.

THỨ BA, ngày 27/9/2022

1/ PTP. Nghiệp vụ Bảo tồn Tô Thị Huê, PTP. Hành chính – Tổng hợp Nguyễn Phương Tốt, viên chức Hoàng Minh Quốc Dũng đi khảo sát lắp đặt bảng nội quy, bảng thuyết minh, bảng chỉ dẫn đường và bản đồ khoanh vùng các khu vực bảo vệ đi đến các di tích và khảo sát đo đạc diện tích dự kiến khoanh vùng di tích Sân bay quân sự Lộc Ninh.

– Địa điểm: Các xã, thị trấn thuộc huyện Lộc Ninh.

– Phương tiện: Phòng Hành chính – Tổng hợp chuẩn bị phương tiện.

2/ Viên chức Trần Thị Hà, Viên chức Nguyễn Năng Kiên nghỉ bù theo quy định.

3/ Viên chức Nguyễn Xuân Cảnh trực thuyết minh tại Bảo tàng.

4/ Các viên chức khác làm việc tại trụ sở.

THỨ TƯ, ngày 28/9/2022

1/ Viên chức Trần Thị Hà trực thuyết minh tại Bảo tàng từ ngày 28/9/2022 đến ngày 02/10/2022, Viên chức Nguyễn Năng Kiên trực thuyết minh tại Nhà Giao tế từ ngày 28/9/2022 đến ngày 02/10/2022.

2/ Các viên chức khác làm việc tại trụ sở.

THỨ NĂM, ngày 29/9/2022 

Sáng:

1/ Phòng Trưng bày và Khai thác di sản phối hợp Phòng Hành chính – Tổng hợp chuẩn bị Hội trường và nội dung để lãnh đạo trao đổi với đoàn tham quan theo Công văn 170-CV/TCT ngày 21/9/2022 của Trường chính trị tỉnh.

2/ Các viên chức khác làm việc tại trụ sở.

Chiều:

1/ PTP. Nghiệp vụ Bảo tồn Tô Thị Huê, Viên chức Trần Thị Hà phối hợp thực hiện thuyết minh, Nguyễn Xuân Cảnh chụp hình và viết tin, Hoàng Minh Quốc Dũng hướng dẫn và hỗ trợ tham quan theo Công văn 170-CV/TCT ngày 21/9/2022 của Trường chính trị.

THỨ SÁU, ngày 30/9/2022

1/ Các viên chức khác làm việc tại trụ sở.

Chiều:

1/ Viên chức Trần Thị Hà, Nguyễn Xuân Cảnh phối hợp thực hiện quay video tại Bảo tàng tỉnh.

2/ Các viên chức khác làm việc tại trụ sở.

THỨ BẢY, ngày 01/10/2022

Toàn thể viên chức phòng nghiệp vụ Bảo tàng chụp hình hiện vật đưa vào phần mền quản lý hiện vật từ ngày 01/10/2022 đến ngày 02/10/2022.

 

 

TL.GIÁM ĐỐC

KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TH

P.TRƯỞNG PHÒNG HC-TH

(Đã ký)  

Nguyễn Phương Tốt  

Print Friendly, PDF & Email

Tin cùng liên quan