LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 39 NĂM 2023 (Từ ngày 25/9/2023 đến ngày 01/10/2023)

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 39 NĂM 2023

(Từ ngày 25/9/2023 đến ngày 01/10/2023)

THỨ HAI, ngày 25/9/2023

1/ Giám đốc Tô Văn Hoàng kiểm kê hồ sơ khoa học các di tích lịch sử – văn hóa và danh lam thắng cảnh từ ngày 25/9/2023 đến ngày 27/9/2023.

– Thành phần: PTP. Nghiệp vụ bảo tồn Tô Thị Huê; các viên chức: Lê Thị Bích Quý, Lâm Thị Hồng, Chu Thị Thủy.

– Địa điểm: Phòng Nghiệp vụ bảo tồn.

2/ Phó Giám đốc Nguyễn Sơn Hà làm việc tại trụ sở.

3/ Phó Giám đốc Lò Văn Dinh làm việc tại nhà từ ngày 25/9/2023 đến ngày 29/9/2023.

THỨ BA, ngày 26/9/2023

Sáng: 

1/ 9h00′ Đảng Uỷ viên – Bí thư chi bộ Tô Văn Hoàng tiếp đoàn kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với Chi bộ trực thuộc Đảng uỷ Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch năm 2023.

– Thành phần: Chi Uỷ viên chi bộ Tô Thị Huê.

2/ Phó Giám đốc Nguyễn Sơn Hà làm việc tại trụ sở.

Chiều: 

Phó Giám đốc Nguyễn Sơn Hà làm việc tại trụ sở.

THỨ TƯ, ngày 27/9/2023

Sáng:

Phó Giám đốc Nguyễn Sơn Hà làm việc tại trụ sở.

Chiều:

1/ Đảng Uỷ viên – Bí thư chi bộ Tô Văn Hoàng:

(1) 14h00’ Dự Công bố Kết luận giám sát đối với Bí thư Đảng ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

– Địa điểm: Phòng họp Sở.

 (2) 14h30’ Dự họp Ban Chấp hành Đảng bộ mở rộng Quý III/2023.

– Địa điểm: Phòng họp Sở.

2/ Phó Giám đốc Nguyễn Sơn Hà làm việc tại trụ sở.

THỨ NĂM, ngày 28/9/2023

Giám đốc Tô Văn Hoàng, Phó Giám đốc Nguyễn Sơn Hà làm việc tại trụ sở.

THỨ SÁU, ngày 29/9/2023

Sáng:

Bí thư Chi bộ Tô Văn Hoàng chủ trì:

(1) 7h30’ Họp Chi uỷ Chi bộ (Đảng vụ chuẩn bị nội dung)

– Thành phần: Chi uỷ Chi bộ.

(2) 8h00’ Sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh

– Thành phần: Đảng viên và quần chúng Bảo tàng tỉnh.

 (2) 8h30’ Sinh hoạt Chi bộ định kỳ tháng 9/2023 (Đảng vụ chuẩn bị nội dung).

– Thành phần: Toàn thể Đảng viên.

– Địa điểm: Phòng họp Bảo tàng.

Chiều:

Giám đốc Tô Văn Hoàng, Phó Giám đốc Nguyễn Sơn Hà làm việc tại trụ sở.

CHỦ NHẬT ngày 01/10/2023

19h00’ Phó Giám đốc Nguyễn Sơn Hà dự Lễ khai mạc Giải Vô địch Bóng chuyền U23 quốc gia năm 2023.

– Địa điểm: Nhà thi đấu đa năng tỉnh.

– Cùng dự: Toàn thể viên chức, người lao động Bảo tàng tỉnh.

–  Vào thứ bảy, chủ nhật hàng tuần sẽ có chỉ đạo mới về công tác phòng chống dịch Covid-19 và các chỉ đạo khác của cơ quan cấp trên, Ban Giám đốc Bảo tàng yêu cầu toàn thể viên chức thường xuyên truy cập Website: http://baotangbinhphuoc.org.vn/ và nhóm zalo Cơ quan – CĐ Bảo tàng để cập nhật các ý kiến chỉ đạo và thực hiện tốt các ý kiến chỉ đạo.


 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CÁC PHÒNG TUẦN 39 NĂM 2023

(Từ ngày 25/9/2023 đến ngày 01/10/2023)

THỨ HAI, ngày 25/9/2023

1/ Viên chức Trần Thị Hà trực thuyết minh tại Bảo tàng từ ngày 25/9/2023 đến ngày 29/9/2023. Viên chức Nguyễn Năng Kiên trực thuyết minh tại Di tích Nhà Giao tế.

2/ TP. Nghiệp vụ bảo tàng Bùi Kim Thư và các viên chức trong phòng Nghiệp vụ bảo tàng thực hiện bảo quản, sắp sếp hiện vật tại kho cơ sở từ ngày 25/9/2023 đến ngày 29/9/2023.

3/ Các viên chức trong phòng Trưng bày và Khai thác di sản thực hiện chỉnh lý phòng trưng bày Di sản văn hoá Bình Phước và thi công trưng bày chuyên đề “Đại tướng Võ Nguyên Giáp – Chân dung một anh hùng” tạo Bảo tàng từ ngày 25/9/2023 đến ngày 29/9/2023.

4/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ BA, ngày 26/9/2023

1/ Viên chức Nguyễn Năng Kiên nghỉ bù theo quy định.

2/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ TƯ, ngày 27/9/2023

1/ Viên chức Nguyễn Năng Kiên trực thuyết minh tại Di tích Nhà Giao tế từ ngày 27/9/2023 đến ngày 01/10/2023.

2/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ NĂM, ngày 28/9/2023

1/ PTP. Hành chính – Tổng hợp Nguyễn Phương Tốt và PTP. Nghiệp vụ bảo tàng Ngô Hà liên hệ sưu tầm vũ khí cấp 5 năm 2024 và tìm kiếm đơn vị phục chế xe tăng M41, xe giải phóng phục vụ công tác trưng bày ngoài trời.

Cùng đi: Viên chức Trần Thị Loan, Nhân viên Ngô Văn Bình.

2/ TP.Trưng bày và khai thác di sản Đinh Nho Dương nghỉ phép từ ngày 28/9/2023 đến ngày 29/9/2023.

3/ Các Viên chức làm việc tại cơ quan.

THỨ SÁU, ngày 29/9/2023

Các Viên chức làm việc tại cơ quan.

THỨ BẢY, ngày 30/9/2023

Viên chức Trần Thị Hà trực thuyết minh tại Bảo tàng tỉnh.

CHỦ NHẬT, ngày 01/10/2023

Viên chức Lê Thị Bích Quý trực thuyết minh tại Bảo tàng tỉnh.

 

 

TL.GIÁM ĐỐC

KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TH

P.TRƯỞNG PHÒNG HC-TH

(Đã ký)  

Nguyễn Phương Tốt  

Print Friendly, PDF & Email

Tin cùng liên quan