LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 4 NĂM 2024 (Từ ngày 22/01/2024 đến ngày 28/01/2024) 

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 4 NĂM 2024

(Từ ngày 22/01/2024 đến ngày 28/01/2024) 

THỨ HAI, ngày 22/01/2024

Sáng:

8h00’ Giám đốc Tô Văn Hoàng chủ trì họp thông qua dự thảo kế hoạch hoạt động năm 2024

– Địa điểm: Phòng họp Bảo tàng tỉnh.

– Thành phần: Các Phó Giám đốc: Lò Văn Dinh, Nguyễn Sơn Hà, các Trưởng phòng và các Phó Trưởng phòng phụ trách các phòng: Hành chính – Tổng hợp, Trưng bày và khai thác di sản, Nghiệp vụ bảo tàng, Nghiệp vụ bảo tồn.

Chiều:

1/ 16h00’ Giám đốc Tô Văn Hoàng Tiếp Đoàn Thanh tra Bộ VHTT&DL.

– Địa điểm: Thanh tra Sở thông báo.

2/ Phó Giám đốc Lò Văn Dinh, Phó Giám đốc Nguyễn Sơn Hà làm việc tại trụ sở.

THỨ BA, ngày 23/01/2024

Ban Giám đốc làm việc tại trụ sở.

THỨ TƯ, ngày 24/01/202

Sáng:

Ban Giám đốc làm việc tại trụ sở.

Chiều:

1/ 14h00’ Đảng Ủy viên – Bí thư chi bộ Tô Văn Hoàng họp Ban Chấp hành Đảng bộ định kỳ tháng 01/2024.

– Địa điểm: Phòng họp Sở.

2/ Phó Giám đốc Lò Văn Dinh, Phó Giám đốc Nguyễn Sơn Hà làm việc tại trụ sở.

THỨ NĂM, ngày 25/01/2024

Ban Giám đốc làm việc tại trụ sở.

THỨ SÁU, ngày 26/01/2024

Ban Giám đốc làm việc tại trụ sở.

–  Vào thứ bảy, chủ nhật hàng tuần sẽ có chỉ đạo mới về công tác phòng chống dịch Covid-19 và các chỉ đạo khác của cơ quan cấp trên, Ban Giám đốc Bảo tàng yêu cầu toàn thể viên chức thường xuyên truy cập Website: http://baotangbinhphuoc.org.vn/ và nhóm zalo Cơ quan – CĐ Bảo tàng để cập nhật các ý kiến chỉ đạo và thực hiện tốt các ý kiến chỉ đạo.


KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CÁC PHÒNG TUẦN 4 NĂM 2024

(Từ ngày 22/01/2024 đến ngày 28/01/2024) 

THỨ HAI, ngày 22/01/2024

1/ Viên chức Trần Thị Hà trực thuyết minh tại bảo tàng từ ngày 22/01/2024 đến ngày 26/01/2024. Viên chức Nguyễn Năng Kiên trực thuyết minh tại Nhà Giao tế.

2/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ BA, ngày 23/01/2024

1/ Các viên chức trong phòng Trưng bày và Khai thác di sản thi công trưng bày chuyên đề “Di sản văn hóa Bình Phước” tại bảo tàng tỉnh từ ngày 23/01/2024 đến ngày 26/01/2024.

2/ Viên chức Nguyễn Năng Kiên nghỉ bù theo quy định.

3/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ TƯ, ngày 24/01/2024

1/ Viên chức Nguyễn Năng Kiên trực thuyết minh tại Nhà Giao tế từ ngày 24/01/2024 đến ngày 28/01/2024.

2/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ NĂM, ngày 25/01/2024

Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ SÁU, ngày 26/01/2024

Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ BẢY, ngày 27/01/2024

TP.Trưng bày và Khai thác di sản Đinh Nho Dương trực thuyết minh tại Bảo tàng từ ngày 27/01/2023 đến ngày 28/01/2023.

 

TL.GIÁM ĐỐC

KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TH

P.TRƯỞNG PHÒNG HC-TH

(Đã ký)  

Nguyễn Phương Tốt  

Print Friendly, PDF & Email

Tin cùng liên quan