LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 40 NĂM 2023 (Từ ngày 02/10/2023 đến ngày 08/10/2023)

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 40 NĂM 2023

(Từ ngày 02/10/2023 đến ngày 08/10/2023)

THỨ HAI, ngày 02/10/2023

Sáng:

1/ 8h00’ Giám đốc Tô Văn Hoàng đi làm việc tại Đình thần Tân Khai.

– Địa điểm: Đình thần Tân Khai, huyện Hớn Quản.

– Thành phần: PTP. Hành chính – Tổng hợp Nguyễn Phương Tốt, PTP. Nghiêp vụ bảo tồn Tô Thị Huê.

– Phòng HC-TH chuẩn bị xe (7h00’ tập trung tại Bảo tàng cùng đi).

2/ Giám đốc Tô Văn Hoàng chỉ đạo kiểm kê hồ sơ khoa học các di tích lịch sử – văn hóa và danh lam thắng cảnh từ ngày 02/10/2023 đến ngày 03/10/2023.

– Thành phần: PTP. Nghiệp vụ bảo tồn Tô Thị Huê; các viên chức: Lê Thị Bích Quý, Lâm Thị Hồng, Chu Thị Thủy.

– Địa điểm: Phòng Nghiệp vụ bảo tồn.

3/ Phó Giám đốc Nguyễn Sơn Hà làm việc tại trụ sở.

4/ Phó Giám đốc Lò Văn Dinh làm việc tại nhà từ ngày 02/10/2023 đến ngày 06/10/2023.

Chiều:

Phó Giám đốc Nguyễn Sơn Hà làm việc tại trụ sở.

THỨ BA, ngày 03/10/2023

Sáng:

8h00′ Giám đốc Tô Văn Hoàng chủ trì họp giao ban tháng 10/2023 (Giao các phòng chuẩn bị các nội dung đề xuất).

– Địa điểm: Phòng họp Bảo tàng.

– Thành phần: Phó Giám đốc Nguyễn Sơn Hà và toàn thể viên chức.

Chiều:

Giám đốc Tô Văn Hoàng, Phó Giám đốc Nguyễn Sơn Hà làm việc tại trụ sở.

THỨ TƯ, ngày 04/10/2023

Giám đốc Tô Văn Hoàng, Phó Giám đốc Nguyễn Sơn Hà làm việc tại trụ sở.

THỨ NĂM, ngày 05/10/2023

Sáng: 

1/ Giám đốc Tô Văn Hoàng làm việc tại trụ sở.

2/ 7h30’ Phó Giám đốc Nguyễn Sơn Hà trao đổi các hoạt động của Bảo tàng đến học viên lớp Đối tượng 4 năm 2023 do trường Chính trị tỉnh tổ chức.

– Địa điểm: Hội trường Bảo tàng tỉnh.

– Thành phần:

+ Dẫn chương trình: Viên chức Trần Thị Hà.

+ Thuyết minh: PTP. Nghiệp vụ bao tồn Tô Thị Huê, Viên chức Trần Thị Hà.

+ Chụp hình, viết tin bài: Viên chức Nguyễn Xuân Cảnh.

+ Chuẩn bị âm thanh, máy chiếu: Nhân viên Ngô Văn Bình.

+ Dọn dẹp vệ sinh khuân viên Bảo tàng trước và sau: Tạp vụ Tạ Thị Thơm, Tạp vụ Nguyễn Thị Hồng Hạnh.

+ Đảm bảo an ninh, trật tự: Bảo vệ Phạm Văn Dung, Bảo vệ Trần Tất Mạnh.

Chiều:

1/ Giám đốc Tô Văn Hoàng làm việc tại trụ sở.

2 13h30’ Phó Giám đốc Nguyễn Sơn Hà trao đổi các hoạt động của Bảo tàng đến học viên lớp Đối tượng 4 năm 2023 do trường Chính trị tỉnh tổ chức.

– Địa điểm: Hội trường Bảo tàng tỉnh.

– Thành phần:

+ Dẫn chương trình: Viên chức Trần Thị Hà.

+ Thuyết minh: PTP. Nghiệp vụ bao tồn Tô Thị Huê, Viên chức Trần Thị Hà.

+ Chụp hình, viết tin bài: Viên chức Nguyễn Xuân Cảnh.

+ Chuẩn bị âm thanh, máy chiếu: Nhân viên Ngô Văn Bình.

+ Dọn dẹp vệ sinh khuân viên Bảo tàng trước và sau: Tạp vụ Tạ Thị Thơm, Tạp vụ Nguyễn Thị Hồng Hạnh.

+ Đảm bảo an ninh, trật tự: Bảo vệ Phạm Văn Dung, Bảo vệ Trần Tất Mạnh.

THỨ SÁU, ngày 06/10/2023

Giám đốc Tô Văn Hoàng, Phó Giám đốc Nguyễn Sơn Hà làm việc tại trụ sở.

THỨ BẢY, ngày 07/10/2023

7h30′ Giám đốc Tô Văn Hoàng đi hỗ trợ tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ truyền dạy về bảo tồn, phát huy kỹ thuật chế biến rượu cần truyền thống của người S’tiêng huyện Phú Riềng.

– Địa điểm: Thôn Bình Trung, xã Phước Tân, huyện Phú Riềng.

CHỦ NHẬT, ngày 08/10/2023

8h30′ Giám đốc Tô Văn Hoàng làm việc với phòng Chính Trị Cục Hậu Cần quân đội nhân dân Việt Nam.

– Địa điểm: Di tích Căn cứ Cục Hậu cần Miền.

– Thành phần: PTP. Hành chính – Tổng hợp Nguyễn Phương Tốt, PTP. Nghiệp vụ bảo tồn Tô Thị Huê, Viên chức Lâm Thị Hồng.

– Phòng HC-TH chuẩn bị xe( 7h00′ tập trung tại Bảo tàng cùng đi).

–  Vào thứ bảy, chủ nhật hàng tuần sẽ có chỉ đạo mới về công tác phòng chống dịch Covid-19 và các chỉ đạo khác của cơ quan cấp trên, Ban Giám đốc Bảo tàng yêu cầu toàn thể viên chức thường xuyên truy cập Website: http://baotangbinhphuoc.org.vn/ và nhóm zalo Cơ quan – CĐ Bảo tàng để cập nhật các ý kiến chỉ đạo và thực hiện tốt các ý kiến chỉ đạo.


 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CÁC PHÒNG TUẦN 40 NĂM 2023

(Từ ngày 02/9/2023 đến ngày 08/10/2023)

THỨ HAI, ngày 02/10/2023

1/ Viên chức Trần Thị Hà nghỉ bù theo quy định. Viên chức Nguyễn Năng Kiên nghỉ bù theo quy định.

2/ TP. Nghiệp vụ bảo tàng Bùi Kim Thư và các viên chức trong phòng Nghiệp vụ bảo tàng thực hiện bảo quản, sắp sếp hiện vật tại kho cơ sở từ ngày 02/10/2023 đến ngày 06/10/2023.

4/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

 THỨ BA, ngày 03/10/2023

1/ Viên chức Trần Thị Hà trực thuyết minh tại Bảo tàng từ ngày 03/10/2023 đến ngày 06/10/2023. Viên chức Nguyễn Năng Kiên trực thuyết minh tại Di tích Nhà Giao tế từ ngày 03/10/2023 đến ngày 08/10/2023.

2/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ TƯ, ngày 04/10/2023

1/ PTP. Hành chính – Tổng hợp Nguyễn Phương Tốt đi thống nhất ranh giới để xây hàng rào bảo vệ dii tích Bồn Xăng VK98

– Địa điểm: di tích Bồn xăng VK98

– Cùng đi: Nhân viên Ngô Văn Bình

– Phương tiện: Tự túc

2/ PTP.Nghiệp vụ bảo tồn Tô Thị Huê đi thu thập thông tin, sưu tầm tài liệu, gặp gỡ nhân chứng phục vụ chỉnh lý lý lịch di tích Núi Bà Rá – Thác Mơ từ ngà 04/10/2023 đến ngày 06/10/2023.

– Địa điểm: Thị xã Phước Long.

– Cùng đi: Các viên chức: Lê Thị Bích Quý, Lâm Thị Hồng, Chu Thị Thủy.

3/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ NĂM, ngày 05/10/2023

1/ Các viên chức trong phòng Trưng bày và khai thác di sản thực hiện quay video tại phòng trưng bày Di sản văn hóa Bình Phước.

2/ Các Viên chức làm việc tại cơ quan.

THỨ SÁU, ngày 06/10/2023

Các Viên chức làm việc tại cơ quan.

THỨ BẢY, ngày 07/10/2023

Viên chức Nguyễn Xuân Cảnh trực thuyết minh tại Bảo tàng tỉnh.

CHỦ NHẬT, ngày 08/10/2023

Viên chức Đinh Nho Dương trực thuyết minh tại Bảo tàng tỉnh.

 

 

TL.GIÁM ĐỐC

KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TH

P.TRƯỞNG PHÒNG HC-TH

(Đã ký)  

Nguyễn Phương Tốt  

Print Friendly, PDF & Email

Tin cùng liên quan