LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 42 NĂM 2022(Từ ngày 17/10/2022 đến ngày 23/10/2022) 

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 42 NĂM 2022

(Từ ngày 17/10/2022 đến ngày 23/10/2022) 

THỨ HAI, ngày 17/10/2022

Sáng:

Ban Giám đốc làm việc tại trụ sở.

Chiều:

1/ 15h00’ Giám đốc Tô Văn Hoàng dự họp Ban Tổ chức cuộc thi “Hành trình di sản văn hóa tỉnh Bình Phước” lần thứ IV, năm 2022 triển khai Kế hoạch tổ chức Cuộc thi (Phòng Bảo tồn chuẩn bị nội dung).

– Địa điểm: Hội trường Sở.

– Thành phần: Phó Giám đốc Lò Văn Dinh, PTP.BT Tô Thị Huê, Viên chức Lâm Thị Hồng.

THỨ BA, ngày 18/10/2022

Sáng:

Ban Giám đốc làm việc tại trụ sở.

Chiều:

1/ 14h00’ Giám đốc Tô Văn Hoàng chủ trì họp báo cáo công tác triển khai tổ chức cuộc thi “Hành trình di sản văn hóa tỉnh Bình Phước” lần thứ IV, năm 2022.

– Thành phần: Phó Giám đốc Lò Văn Dinh, TP. TBKTDS Đinh Nho Dương, TP. BT Bùi Kim Thư, PTP. BT Tô Thị Huê, PTP.HC-TH Nguyễn Phương Tốt, Viên chức Lâm Thị Hồng, Viên chức Lê Thị Bích Quý, Viên chức Chu Thị Thủy, Viên chức Nguyễn Xuân Cảnh, Viên chức Hoàng Minh Quốc Dũng, Viên chức Trần Thị Loan, Viên chức Nguyễn Thị Vân, Viên chức Đoàn Thị Bích Hợp và Nhân viên Ngô Văn Bình.

– Địa điểm: Phòng họp Bảo tàng tỉnh.

THỨ TƯ, ngày 19/10/2022

Sáng:

1/ 08h00’ Giám đốc Tô Văn Hoàng dự Hội thảo tham vấn “Quy hoạch mạng lưới cơ sở văn hóa và thể tthao thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Cả ngày)

– Địa điểm: VNPT tỉnh Bình Phước.

2/ Phó Giám đốc Lò Văn Dinh làm việc tại trụ sở.

Chiều:

1/ Phó Giám đốc Lò Văn Dinh làm việc tại trụ sở.

THỨ NĂM, ngày 20/10/2022

Ban Giám đốc làm việc tại trụ sở.

THỨ SÁU, ngày 21/10/2022

Sáng:

Ban Giám đốc làm việc tại trụ sở.

Chiều:

1/ Giám đốc Tô Văn Hoàng làm việc tại trụ sở.

2/ Phó Giám đốc Lò Văn Dinh dự:

(1) 14h00’ Bàn giao hồ sơ khoa học di tích Chùa Đức Minh, di tích Thành đất hình tròn Tân Hưng 3.

– Địa điểm: Phòng họp Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Hớn Quản.

(2) 15h00’ Kiểm tra mặt bẳng tổ chức, công tác chuẩn bị vòng sơ khảo cuộc thi “Hành trình di sản văn hóa tỉnh Bình Phước” lần thứ IV, năm 2022.

– Địa điểm: UBND thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản.

– Cùng đi: PTP. BT Tô Thị Huê, PTP. HC-TH Nguyễn Phương Tốt, Viên chức Lâm Thị Hồng, Viên chức Lê Thị Bích Quý, Nhân viên Ngô Văn Bình.

– Phòng HC-TH chuẩn bị xe(13h00’ tập trung tại Bảo tàng cùng đi).

THỨ BẢY, ngày 22/10/2022

Sáng:

1/ 8h00’ Giám đốc Tô Văn Hoàng chủ trì tổ chức vòng sơ khảo cuộc thi “Hành trình di sản văn hóa tỉnh Bình Phước” lần thứ IV, năm 2022.

– Địa điểm: UBND thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản.

– Thành phần: Phó Giám đốc Lò Văn Dinh, PTP. Tô Thị Huê, PTP. HC-TH Nguyễn Phương Tốt, Viên chức Lâm Thị Hồng, Viên chức Lê Thị Bích Quý, Viên chức Chu Thị Thủy, Viên chức Nguyễn Xuân Cảnh, Nhân viên Ngô Văn Bình.

– Phòng HC-TH chuẩn bị xe(6h00’ tập trung tại Bảo tàng cùng đi).

CHỦ NHẬT ngày 23/10/2022:

Sáng:

1/ 08h00’ Đảng uỷ viên – Bí thư chi bộ Tô Văn Hoàng dự điểm cầu tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch dự Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh về học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” .

– Địa điểm: Hội trường Sở.

– Cùng dự: Tất cả Đảng viên chi bộ Bảo tàng tỉnh.

–  Vào thứ bảy, chủ nhật hàng tuần sẽ có chỉ đạo mới về công tác phòng chống dịch Covid-19 và các chỉ đạo khác của cơ quan cấp trên, Ban Giám đốc Bảo tàng yêu cầu toàn thể viên chức thường xuyên truy cập Website: http://baotangbinhphuoc.org.vn/ và nhóm zalo Cơ quan – CĐ Bảo tàng để cập nhật các ý kiến chỉ đạo và thực hiện tốt các ý kiến chỉ đạo.

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CÁC PHÒNG TUẦN 42 NĂM 2022

(Từ ngày 17/10/2022 đến ngày 23/10/2022)

THỨ HAI, ngày 17/10/2022

1/ Viên chức Trần Thị Hà trực thuyết minh tại Bảo tàng tỉnh. Viên chức Nguyễn Năng Kiên trực thuyết minh tại Nhà Giao tế.

2/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ BA, ngày 18/10/2022

1/ Viên chức Trần Thị Hà nghỉ bù theo quy định.Viên chức Nguyễn Năng Kiên nghỉ bù theo quy định.

2/ Viên chức Nguyễn Xuân Cảnh trực thuyết minh tại Bảo tàng tỉnh.

3/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ TƯ, ngày 19/10/2022

1/ Viên chức Trần Thị Hà trực thuyết minh tại Bảo tàng tỉnh từ ngày 19/10/2022 đến ngày 23/10/2022. Viên chức Nguyễn Năng Kiên trực thuyết minh tại Nhà Giao tế từ ngày 19/10/2022 đến ngày 23/10/2022.

2/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

Chiều:

1/ Báo cáo công tác hoạt động của Bảo tàng tỉnh đối với học viên Lớp Đối tượng 4 (Trường Chính trị) tham quan tại Bảo tàng tỉnh.

– Địa điểm: Hội trường Bảo tàng tỉnh.

– Cùng thực hiện:

  • Phòng HC-TH: Chuẩn bị Hội trường, phân công người giữ xe, Viên chức Lê Thị Bích Quý phối hợp thực hiện việc MC.
  • Phòng TBKTDS: Thực hiện việc thuyết minh tại các không gian trưng bày (Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ Bảo tồn Tô Thị Huê phối hợp)

THỨ NĂM, ngày 20/10/2022

1/ Báo cáo công tác hoạt động của Bảo tàng tỉnh đối với học viên Lớp Đối tượng 4 (Trường Chính trị tỉnh) tham quan tại Bảo tàng tỉnh. (Cả ngày)

– Địa điểm: Hội trường Bảo tàng tỉnh.

– Cùng thực hiện:

  • Phòng HC-TH: Chuẩn bị Hội trường, phân công người giữ xe, Viên chức Lê Thị Bích Quý phối hợp thực hiện việc MC.
  • Phòng TBKTDS: Thực hiện việc thuyết minh tại các không gian trưng bày (Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ Bảo tồn Tô Thị Huê phối hợp)

2/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ SÁU, ngày 21/10/2022

Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

 

 

TL.GIÁM ĐỐC

KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TH

P.TRƯỞNG PHÒNG HC-TH

(Đã ký)  

Nguyễn Phương Tốt  

Tin cùng liên quan