LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 42 NĂM 2023 Từ ngày 16/10/2023 đến ngày 22/10/2023)

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 42 NĂM 2023

Từ ngày 16/10/2023 đến ngày 22/10/2023)

 

THỨ HAI, ngày 16/10/2023

Sáng:

1/ Giám đốc Tô Văn Hoàng khảo sát đào thám sát nơi người dân phát hiện các thanh đàn đá tại thôn Sơn Lập, xã Thọ Sơn, huyện Bù Đăng.

– Địa điểm: tại thôn Sơn Lập, xã Thọ Sơn, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.

– Thành phần: Phó Giám đốc Nguyễn Sơn Hà, PTP.Hành chính – Tổng hợp Nguyễn Phương Tốt, PTP. Nghiệp vụ Bảo tàng Ngô Hà, Viên chức  Phạm Đức Ngự, Nhân viên Ngô Văn Bình.

– Phòng HC-TH chuẩn bị xe ( 7h00’ tập trung tại Bảo tàng cùng đi).

2/ Phó Giám đốc Lò Văn Dinh làm việc tại trụ sở.

Chiều:

14h00’ Đảng ủy viên – Bí thư chi bộ Tô Văn Hoàng dự  điểm cầu tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch dự Hội nghị thông tin thời sự lần thứ 5 năm 2023 do Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tổ chức.

– Địa điểm: Hội trường Sở.

– Cùng dự: Toàn thể đảng viên trong Bảo tàng tỉnh.

THỨ BA, ngày 17/10/2023

Giám đốc Tô Văn Hoàng, các Phó Giám đốc: Lò Văn Dinh, Nguyễn Sơn Hà làm việc tại trụ sở.

THỨ TƯ, ngày 18/10/2023

Sáng:

Giám đốc Tô Văn Hoàng, các Phó Giám đốc: Lò Văn Dinh, Nguyễn Sơn Hà làm việc tại trụ sở.

Chiều:

14h00’ Trưởng ban chủ trì họp Ban kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể Nghề giã gạo chày tay của người S’tiêng, người M’nông Bình Phước.

– Địa điểm: Phòng họp Bảo tàng tỉnh.

– Thành phần: Theo Quyết định 39/QĐ-BT ngày 27/9/2023 của Bảo tàng tỉnh Bình Phước Quyết định thành lập Ban kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể Nghề giã gạo chày tay của người S’tiêng, người M’nông Bình Phước.

THỨ NĂM, ngày 19/10/2023

Sáng:

Giám đốc Tô Văn Hoàng, các Phó Giám đốc: Lò Văn Dinh, Nguyễn Sơn Hà làm việc tại trụ sở.

Chiều:

1/ Giám đốc Tô Văn Hoàng, Phó Giám đốc: Lò Văn Dinh làm việc tại trụ sở.

2/ 13h30’ Phó Giám đốc Nguyễn Sơn Hà trao đổi các hoạt động của Bảo tàng đến học viên lớp Đối tượng 4 năm 2023 do trường Chính trị tỉnh tổ chức.

– Địa điểm: Hội trường Bảo tàng tỉnh.

– Thành phần:

+ Dẫn chương trình: Viên chức Trần Thị Hà.

+ Thuyết minh: PTP. Nghiệp vụ bao tồn Tô Thị Huê, Viên chức Trần Thị Hà.

+ Chụp hình, viết tin bài: Viên chức Nguyễn Xuân Cảnh.

+ Chuẩn bị âm thanh, máy chiếu: Nhân viên Ngô Văn Bình.

+ Dọn dẹp vệ sinh khuân viên Bảo tàng trước và sau: Tạp vụ Tạ Thị Thơm, Tạp vụ Nguyễn Thị Hồng Hạnh.

+ Đảm bảo an ninh, trật tự: Bảo vệ Phạm Văn Dung, Bảo vệ Trần Tất Mạnh.

3/ 15h00’ Phó Giám đốc Nguyễn Sơn Hà trao đổi các hoạt động của Bảo tàng đến học viên lớp Đối tượng 4 năm 2023 do trường Chính trị tỉnh tổ chức.

– Địa điểm: Hội trường Bảo tàng tỉnh.

– Thành phần:

+ Dẫn chương trình: Viên chức Trần Thị Hà.

+ Thuyết minh: PTP. Nghiệp vụ bao tồn Tô Thị Huê, Viên chức Trần Thị Hà.

+ Chụp hình, viết tin bài: Viên chức Nguyễn Xuân Cảnh.

+ Chuẩn bị âm thanh, máy chiếu: Nhân viên Ngô Văn Bình.

+ Dọn dẹp vệ sinh khuân viên Bảo tàng trước và sau: Tạp vụ Tạ Thị Thơm, Tạp vụ Nguyễn Thị Hồng Hạnh.

+ Đảm bảo an ninh, trật tự: Bảo vệ Phạm Văn Dung, Bảo vệ Trần Tất Mạnh.

THỨ SÁU, ngày 20/10/2023

Sáng:

Giám đốc Tô Văn Hoàng, các Phó Giám đốc: Lò Văn Dinh, Nguyễn Sơn Hà làm việc tại trụ sở.

Chiều:

14h00’ Giám đốc Tô Văn Hoàng dự họp mặt kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2023) và 13 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/2010 – 20/10/2023).

– Địa điểm: Phòng họp Bảo tàng tỉnh

– Thành phần: các Phó Giám đốc: Lò Văn Dinh, Nguyễn Sơn Hà, toàn thể viên chức, nhân viên Bảo tàng tỉnh.

THỨ BẢY, ngày 21/10/2023

Giám đốc Tô Văn Hoàng đi kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Vòng Sơ khảo Cuộc thi “Hành trình di sản Văn hóa tỉnh Bình Phước” lần thứ V, năm 2023.

– Địa điểm: Hội trường Phòng GD&ĐT huyện Bù Đốp.

– Thành phần: Phó Giám đốc Nguyễn Sơn Hà, PTP.Hành chính – Tổng hợp Nguyễn Phương Tốt, PTP. Nghiệp vụ bảo tồn Tô Thị Huê, các viên chức: Lâm Thị Hồng, Lê Thị Bích Quý, Nguyễn Xuân Cảnh, nhân viên: Ngô Văn Bình, Trần Tất Mạnh.

– Phương tiện: Phòng HC-TH chuẩn bị xe ( 12h00’ tập trung tại Bảo tàng cùng đi).

Lưu ý: các thành viên tập hợp sớm hơn 15 phút để hỗ trợ vận chuyển các dụng cụ phục vụ cho cuộc thi lên xe

CHỦ NHẬT, ngày 22/10/2023

Giám đốc Tô Văn Hoàng Tổ chức Vòng Sơ khảo Cuộc thi “Hành trình di sản Văn hóa tỉnh Bình Phước” lần thứ V, năm 2023.

– Địa điểm: Hội trường Phòng GD&ĐT huyện Bù Đốp.

– Thành phần: Phó Giám đốc Nguyễn Sơn Hà, PTP.Hành chính – Tổng hợp Nguyễn Phương Tốt, PTP. Nghiệp vụ bảo tồn Tô Thị Huê, các viên chức: Lâm Thị Hồng, Lê Thị Bích Quý, Chu Thị Thủy, Nguyễn Xuân Cảnh, Phạm Đức Ngự, nhân viên: Ngô Văn Bình, Trần Tất Mạnh.

– Phương tiện: Phòng HC-TH chuẩn bị xe ( 4h30’ tập trung tại Bảo tàng cùng đi).

–  Vào thứ bảy, chủ nhật hàng tuần sẽ có chỉ đạo mới về công tác phòng chống dịch Covid-19 và các chỉ đạo khác của cơ quan cấp trên, Ban Giám đốc Bảo tàng yêu cầu toàn thể viên chức thường xuyên truy cập Website: http://baotangbinhphuoc.org.vn/ và nhóm zalo Cơ quan – CĐ Bảo tàng để cập nhật các ý kiến chỉ đạo và thực hiện tốt các ý kiến chỉ đạo.

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CÁC PHÒNG TUẦN 41 NĂM 2023

(Từ ngày 16/9/2023 đến ngày 22/10/2023)

 

THỨ HAI, ngày 16/10/2023

1/ Viên chức Trần Thị Hà trực thuyết minh tại Bảo tàng từ ngày 16/10/2023 đến ngày 20/10/2023. Viên chức Nguyễn Năng Kiên trực thuyết minh tại Di tích Nhà Giao tế.

2/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ BA, ngày 17/10/2023

1/ TP. Trưng bày và khai thác di sản Đinh Nho Dương tham gia đoàn tham gia hoạt động sự kiện tại Làng Văn hóa -Du lịch các dân tộc Việt Nam năm 2023 từ ngày 17/10/2023 đến ngày 24/10/2023 theo quyết định số 3017/QĐ-SVHTTDL ngày 12/10/2023 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

– Địa điểm: Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam, Hà Nội.

2/ PTP. Hành chính – Tổng hợp Nguyễn Phương Tốt đi đo vẽ bản đồ địa chính và bản đồ khoanh vùng các khu vực bảo vệ di tích chùa Hưng Lập.

– Địa điểm: phường Phú Đức, thị xã Bình Long

– Thành phần: viên chức phòng Nghiệp vụ bao tồn, nhân viên Ngô Văn Bình.

3/ PTP. Nghiệp vụ bảo tồn Tô Thị Huê đi thu thập thông tin, sưu tầm tài liệu, gặp gỡ nhân chứng, phục vụ viết lý lịch di tích Chùa Hưng Lập từ ngày 17/10/2023 đến ngày 19/10/2023.

– Địa điểm: thị xã Bình Long.

– Thành phần: các viên chức: Lâm Thị Hồng, Lê Thị Bích Quý, Chu Thị Thủy.

– Phương tiện: tự túc.

3/ Viên chức Nguyễn Năng Kiên nghỉ bù theo quy định.

4/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ TƯ, ngày 18/10/2023

1/ Viên chức Nguyễn Năng Kiên trực thuyết minh tại Di tích Nhà Giao tế từ ngày 18/10/2023 đến ngày 22/10/2023.

2/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ NĂM, ngày 19/10/2023

Các Viên chức làm việc tại cơ quan.

THỨ SÁU, ngày 20/10/2023

Các Viên chức làm việc tại cơ quan.

THỨ BẢY, ngày 21/10/2023

Viên chức Lê Thị Phương trực thuyết minh tại Bảo tàng tỉnh từ ngày 21/10/2023 đến ngày 22/10/2023.

 

 

TL.GIÁM ĐỐC

KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TH

P.TRƯỞNG PHÒNG HC-TH

(Đã ký)  

Nguyễn Phương Tốt  

Print Friendly, PDF & Email

Tin cùng liên quan